null Palkkatuen sähköinen hakeminen helppoa

Palkkatukea on voinut hakea sähköisesti vuoden 2012 kesäkuusta lähtien. Lisäksi työnantajan ei enää tarvitse toimittaa palkkatuen hakemiseksi liitteitä, vaan työ- ja elinkeinotoimisto eli TE-toimisto tarkistaa itse tarvittavat tiedot. Vain kun palkkatukea haetaan oppisopimukseen, hakemukseen liitetään koulutustarkastajan lausunto.

Työ- ja elinkeinoministeriön kyselytutkimuksen mukaan yritykset ja muut työnantajat kokevat palkkatuen sähköisen hakemisen helpoksi ja toimivaksi. Lue lisää kyselystä (www.tem.fi)

Palkkatukea työttömän työnhakijan palkkaamiseen

Työnantaja voi saada palkkatukea, kun palkatessaan työttömän työnhakijan, jonka työllistymistä vaikeuttaa esimerkiksi pitkä työttömyys, ammattitaidon puute, vamma tai sairaus.

Palkkatuki on aina harkinnanvarainen, ja se perustuu työttömän työnhakijan tarpeisiin. TE-toimisto arvioi, kuinka hyvin palkkatuettu työ parantaa työttömän työllistymistä, ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa. TE-toimisto päättää myös tuen suuruuden ja ajanjakson tapauskohtaisesti.

Lisätietoja palkkatuesta ja sen hakemisesta (te-palvelut.fi)

Palkkatukea haetaan siltä TE-toimistolta, jonka toimialueella työpaikka sijaitsee tai jonka työnhakijoita tuella on tarkoitus palkata. Kaakkois-Suomen TE-toimiston yhteystiedot

Myös palkkatuen maksatus sähköistyy

Palkkatukipäätöksen saatuaan työnantajan tulee erikseen hakea tuen maksatusta. Helmikuun 2014 alusta alkaen myös palkkatuen maksatusta voi hakea sähköisesti Palkkatuki-verkkopalvelun kautta. Tällä hetkellä maksatusta haetaan netistä saatavalla lomakkeella, joka tulostetaan ja toimitetaan ELY-keskukselle paperimuodossa.