null Työllistämispalkkio edistää pitkäaikaistyöttömän tai osatyökykyisen työllistämistä

Hallitus päätti ennen joulua työnantajalle myönnettävästä työllistämispalkkiosta. Elinkeinotoimintaa harjoittava työnantaja voi saada 4 000 euron työllistämispalkkion, kun tämä palkkaa palkkatuella pitkäaikaistyöttömän tai osatyökykyisen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

TE-toimisto maksaa kertapalkkion, kun työnantaja palkkaa palkkatuella vakituisen tekijän itselleen. Työllistämispalkkio voidaan myöntää, kun työaika on enemmän kuin 80 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta, ja työsuhde on voimassa palkkiota haettaessa. Työnantajan on haettava työllistämispalkkiota työ- ja elinkeinotoimistolta kolmen kuukauden kuluessa sen kalenterikuukauden päättymisestä, jonka aikana toistaiseksi voimassa oleva työsopimus on tehty.

Palkkio voidaan myöntää työsuhteesta, joka on toistaiseksi voimassa oleva heti palkkatuetun työn alkaessa sekä työsuhteesta, joka muuttuu palkkatukijakson aikana määräaikaisesta toistaiseksi voimassa olevaksi. Työllistämispalkkion myöntää TE-toimisto ja maksatuksen hoitaa KEHA-keskus.
Työllistämispalkkio on määräaikainen kokeilu, ja sitä voi saada vuoden 2019 alusta kesäkuun loppuun saakka.

Lue lisää työllistämispalkkiosta ja sen hakemisesta