null Työllistyminen on suunnitelmallista toimintaa

Useiden tutkimusten mukaan työn saaminen vaikeutuu jo kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen. Tämän vuoksi on tärkeää aloittaa aktiivinen työnhaku tai omaa osaamista kehittävät toimet heti työttömyyden alettua.

Heti alkuun pitää esittää itselle kysymyksiä: Mitä työtä haen? Osaanko hakea työtä? Mitä osaan? Riittääkö osaamiseni vai pitääkö osaamistani kehittää? Mitkä ovat tavoitteeni työllistymisessä? Millä keinoilla pääsen tavoitteeseeni?

TE-palvelut apuna suunnittelemassa

Asiakkuus TE-palveluissa alkaa työnhakijaksi ilmoittautumisella osoitteessa te-palvelut.fi. Tämän jälkeen TE-palvelut ottaa asiakkaaseen yhteyttä ja laatii asiakkaan kanssa yhdessä suunnitelman, jossa katsotaan alat, joilta asiakkaan on jo olemassa olevalla osaamisella mahdollista saada työtä. Samalla sovitaan niistä toimista, jotka edistävät työllistymistä tai koulutukseen hakeutumista, jos työtä ei ole tarjolla.

Suunnitelma perustuu aina asiakkaan omiin kiinnostuksiin ja henkilökohtaisiin tarpeisiin. Tavoitteena on kirkastaa asiakkaan omat tavoitteet työmarkkinoiden monimuotoisuuden ja nopean muuttumisen viidakossa. Tämän jälkeen TE-palvelut tarjoaa suunnitelmassa sovittuja palveluja, jotka auttavat eteenpäin.

TE-palvelut neuvoo asiakasta työn ja koulutukseen hakuun liittyvissä asioissa sekä ohjaa yhdessä tunnistettujen tarpeiden mukaisiin omiin tai yhteistyökumppaneiden tuottamiin palveluihin. TE-palvelut tarjoaa mm.

  • työnhakuvalmennusta, josta saa osaamista ja välineitä työnhakuun, työhakemusten tekoon ja vinkkejä työhaastatteluun
  • työkokeilua, jossa voi kokeilla tiettyä työtehtävää käytännössä ja saada näin konkreettista tuntumaa harkitsemaansa vaihtoehtoon
  • uravalmennusta, joka selkiyttää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtoja, tukee hakeutumista ammatilliseen koulutukseen ja kehittää työelämävalmiuksia.

TE-palvelut tukena toteuttamisessa

Kaakkois-Suomen TE-palvelut tekee työllistymissuunnitelman noin 85 %:lle alle 25-vuotiaista asiakkaista. Mikäli suunnitelmaa ei tehdä, asiakas on lähiaikoina aloittamassa työn tai koulutuksen tai hänellä on joku muut elämäntilanteeseen liittyvä suunnitelma.

Suunnitelmallinen toiminta tuottaa usein myös tulosta. Esimerkiksi vuoden 2014 aikana työkokeilun aloitti kolmannes alle 25-vuotiaista työttömistä. Työkokeilusta olleista 60 % ei ollut työttömänä kolmen kuukauden kuluttua kokeilun päättymisestä.

Suunnitelma voi toteutua, kun kaikki osapuolet tekevät työtä sen eteen. Työn tai koulutuksen hakemisessa avainasemassa on työnhakijan omatoimisuus, mutta on oltava myös realistinen, koska paraskaan suunnitelma, aktiivisuus ja osallistuminen eivät aina välittömästi tuo tulosta.

Joskus voi iskeä epätoivo, mutta silloin kannattaa muistaa, että vanha viisaus pitää usein paikkansa: sinnikkyys ja peräänantamattomuus palkitaan.

TE-palvelujen tehtävä on seurata yhdessä asiakkaan kanssa suunnitelman toteumista sekä tarvittaessa tarkistaa siinä sovitut toimet ja asettaa uudet tavoitteet. TE-palvelujen asiantuntijat myös auttavat heikkona hetkenä uuden suunnan ja motivaation hakemisessa.

Lue myös imatralaisen Joel Hinkkasen työllistymistarina     

Positiivisia faktoja alle 25-vuotiaiden työllisyydestä Kaakkois-Suomessa

TEM, työnvälitystilasto: toukokuu 2015

  • Työttömyys kasvoi koko maan keskiarvoa vähemmän.
  • Työttömyys kesti yli 3 kk koko maan keskiarvoa harvemmin.
  • Palkkatyöhön avoimille työmarkkinoille pääsi tammi–toukokuussa viime vuotta enemmän nuoria.
  • Työllistymistä edistäviin palveluihin on ohjattu koko maan keskiarvoa enemmän työttömiä.