Yhteistyökumppaneille

Kaakkois-Suomen TE-toimisto on työmarkkinoiden asiantuntija, jonka ydintehtävä on TE-palvelujen tuottaminen toiminta-alueen asiakkaille. Kaakkois-Suomen TE-toimiston arvot ovat asiakaslähtöisyys, avoimuus, osaaminen ja yhteistyö.

Toiminnan strategiset painopistealueet ovat

Tämän sivun tiedot on tarkoitettu ensisijaisesti Kaakkois-Suomen TE-toimiston yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille sekä tiedotusvälineille.

  • Henkilöstön sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi.

Ajantasaista tietoa Kaakkois-Suomen alueen työllisyystilanteesta ja työmarkkinoista löydät

Asiointiohjeet ja yhteystiedot asiakkaille löytyvät alasivuilta

Sivu päivitetty 15.9.2021
null Aikalisä-palvelut nuorten miesten tukena kutsunnoista palvelukseen

Kaakkois-Suomessa oli kesäkuussa työttömänä neljäsosa (26,6 %) alle 25-vuotiaasta työvoimasta. Miehiä heistä oli 62 %. Luvut kertovat kuitenkin vain erilaisten palvelujen piirissä olevien nuorten tilanteesta. Haastavinta on löytää ns. kadoksissa olevat nuoret.

Nuorten miesten suhteen kutsunnat ja varusmies- tai siviilipalvelus ovat mahdollisuus tavoittaa kokonaisia ikäluokkia ja kertoa heille tarjolla olevista palveluista erilaisten mieltä askarruttavien tai arkea vaikeuttavien asioiden selvittämiseksi.

THL:n koordinoima TimeOut! Aikalisä! Elämä raiteilleen -toimintamalli on kuntien, puolustusvoimien ja siviilipalveluskeskuksen sekä valtion ja 3. sektorin toimijoiden yhteistyössä tarjoama valikoima tukipalveluja elämäntilanteen selvittelyyn ja parhaiden ratkaisujen löytämiseen.

"Nuorten miesten huolenaiheet liittyvät usein työhön ja toimeentuloon", kertoo Imatran seudun Aikalisä-koordinaattorina toimiva asiantuntija Sari Kuru Kaakkois-Suomen TE-toimistosta. "Palveluun pääsemiseksi ei kuitenkaan tarvitse olla suuria ongelmia, vaan jo tahto keskustella asioista ulkopuolisen henkilön kanssa riittää."

Aikalisä-palvelu on maksutonta ja luottamuksellista. Palveluun kannattaa tulla, kun esimerkiksi haluaa tietoa opiskeluun, työnhakuun, asumiseen, toimeentuloon tai terveyteen liittyvistä asioista ja palveluista, tuntee tarvetta hoitaa omat asiansa paremmin tai on jossakin asiassa neuvoton eikä tiedä mihin ryhtyä. Käsiteltävistä asioista ja tapaamisten määrästä sovitaan oman ohjaajan kanssa.

Aikalisä-ohjaajia voi tavata mm. kutsuntatilaisuuksissa. Toimintamallin yli 10-vuotinen historia ja tiivis yhteistyö eri toimijoiden välillä ovat osoittaneet, että myös henkilökohtaisesti varusmies- tai siviilipalveluksen yhteydessä tarjottu tuki tavoittaa nuoret miehet.

Varusmiespalveluksen keskeytyessä Puolustusvoimien joukko-osastojen sosiaalikuraattorit tarjoavat Aikalisä-tukipalvelua ja tekevät lähetteen yhdessä asiakkaan kanssa kotikunnan ohjaajalle. Vastaavasti siviilipalveluksen keskeytyessä Lapinjärven siviilipalveluskeskuksen sosiaalikuraattori toimii tukipalvelun käynnistäjänä.

"Tarjottu tuki otetaan useimmiten vastaan, koska jo palveluksen keskeytyminen itsessään muuttaa monen nuoren lähitulevaisuuden suunnitelmia", kertoo sosiaalikuraattori Marja-Liisa Sirén Siviilipalveluskeskuksesta.


Lisätietoja:

  • Sari Kuru, asiantuntija, Kaakkois-Suomen TE-toimisto, puh. 0295 042 101
  • Marja-Liisa Sirén, sosiaalikuraattori, Siviilipalveluskeskus, puh. 0295 029 383

Lataa tiedote (pdf)

    

Yhteyshenkilöitä Kaakkois-Suomen TE-palveluissa

Johtaja:

Jari Saarinen
0295 042 200

Johdon tuki:

viestintäpäällikkö
Suvi Kalliomäki
0295 042 035

viestintäasiantuntija
Niina Sylgren
0295 042 170

tietosuojavastaava
Toni Vesanen
0295 042 085

Työnantaja- ja yrityspalvelut, tuetun työllistymisen palvelut Kymenlaakso:

palvelujohtaja
Tuija Luodelahti
0295 042 128

Yrityspalvelut:
palvelupäällikkö
Antero Järvinen
0295 042 068

Muutosturva ja lomautukset:

Leena-Maria Sevón
0295 042 264
Anita Kirkkopelto-Marttila
0295 042 087

Yrityspalvelut (vaihde)
0295 042 001

Lähetä yt-esitykset:
kirjaamo.kaakkois-suomi@te-toimisto.fi

TE-live

tuottaja/toimittaja
Akulina Rugojeva
0295 042 048

Nuorten palvelut ja osaamisen kehittäminen, tuetun työllistymisen palvelut Etelä-Karjala:

palvelujohtaja
Tiia Piikki
0295 042 172

Nuorten yhteiskuntatakuu:

asiantuntija
Tuula Hautala-Piirainen
0295 042 046

Hankkeet ja työllisyyspoliittiset avustukset:

palvelupäällikkö
Kai Greijula
0295 042 271