Yhteistyökumppaneille

Kaakkois-Suomen TE-toimisto on työmarkkinoiden asiantuntija, jonka ydintehtävä on TE-palvelujen tuottaminen toiminta-alueen asiakkaille. Kaakkois-Suomen TE-toimiston arvot ovat asiakaslähtöisyys, avoimuus, osaaminen ja yhteistyö.

Toiminnan strategiset painopistealueet ovat

Tämän sivun tiedot on tarkoitettu ensisijaisesti Kaakkois-Suomen TE-toimiston yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille sekä tiedotusvälineille.

  • Henkilöstön sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi.

Ajantasaista tietoa Kaakkois-Suomen alueen työllisyystilanteesta ja työmarkkinoista löydät

Asiointiohjeet ja yhteystiedot asiakkaille löytyvät alasivuilta

Sivu päivitetty 15.9.2021
null Alle 25-vuotiaan pitää hakea koulutukseen

Kevään yhteishaut käynnistyvät tammikuussa

Alle 25-vuotiaiden, jotka eivät ole suorittaneet peruskoulun tai lukion jälkeistä tutkintoon johtavaa, ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta, tulee keväällä hakea seuraavana syksynä alkavaa koulutukseen. Ilman syytä hakematta jättäminen johtaa työttömyysturvan menettämiseen syyslukukauden alusta alkaen.

Haettavan koulutuksen tulee olla tutkintoon johtavaa ja ammatillisia valmiuksia antavaa. Jos taustalla on vain peruskoulu, koulutus voi olla myös lukio-opetusta. Nuorten tulee hakea vähintään kahta opiskelupaikkaa ja osallistua pääsykokeisiin. Lisäksi saatu opiskelupaikka tulee ottaa vastaan ja aloittaa opinnot.

Jos nuorella on terveydentilaan tai kielitaitoon liittyvä tai muu perusteltu syy, joka estää hakemasta koulutukseen, tulee asiasta keskustella TE-toimiston kanssa etukäteen. "Hakuvelvollisuuden noudattamisesta voidaan tapauskohtaisesti sopia muulla tavalla tai se voidaan korvata jollain muulla työllistymistä edistävällä palvelulla", kertoo asiantuntija Tuula Hautala-Piirainen Kaakkois-Suomen TE-toimistosta.

Kevään 2016 yhteishaku tammi-huhtikuussa

Opintopolku.fi-verkkopalveluun on koottu kattava paketti tietoa eri koulutusvaihtoehdoista sekä niihin hakemisesta. Myös koulutukseen hakeminen tapahtuu verkkopalvelun kautta.

Sivustolta löytyvät esittelyt keväällä haussa olevista ammatillisista perustutkinnoista, ammatillisen erityisopetuksen koulutuksista sekä perusopetuksen jälkeisistä valmentavista koulutuksista sekä demohaku, jossa voi harjoitella hakemista.

Lisätietoja koulutushakuvelvoitteen vaikutuksesta työttömyysturvaan:

  • Työlinjan koulutusneuvonta 0295 020 702
  • Kaakkois-Suomen TE-palvelujen henkilöasiakkaiden puhelinpalvelu 0295 042 002

Lisätietoja: Tuula Hautala-Piirainen, asiantuntija, Kaakkois-Suomen TE-palvelut, puh. 0295 042 046

Lataa tiedote (pdf)

    

Yhteyshenkilöitä Kaakkois-Suomen TE-palveluissa

Johtaja:

Jari Saarinen
0295 042 200

Johdon tuki:

johdon assistentti
Riina Ihaksi
0295 042 060

viestintäpäällikkö
Suvi Kalliomäki
0295 042 035

tietosuojavastaava
Toni Vesanen
0295 042 085

Työnantaja- ja yrityspalvelut, tuetun työllistymisen palvelut Kymenlaakso:

palvelujohtaja
Tuija Luodelahti
0295 042 128

Yrityspalvelut:
palvelupäällikkö
Antero Järvinen
0295 042 068

Muutosturva ja lomautukset:

Leena-Maria Sevón
0295 042 264
Anita Kirkkopelto-Marttila
0295 042 087

Yrityspalvelut (vaihde)
0295 042 001

Lähetä yt-esitykset:
kirjaamo.kaakkois-suomi@te-toimisto.fi

Nuorten palvelut ja osaamisen kehittäminen, tuetun työllistymisen palvelut Etelä-Karjala:

palvelujohtaja
Tiia Piikki
0295 042 172

Nuorten yhteiskuntatakuu:

asiantuntija
Tuula Hautala-Piirainen
0295 042 046

Hankkeet ja työllisyyspoliittiset avustukset:

palvelupäällikkö
Kai Greijula
0295 042 271