Yhteistyökumppaneille

Kaakkois-Suomen TE-toimisto on työmarkkinoiden asiantuntija, jonka ydintehtävä on TE-palvelujen tuottaminen toiminta-alueen asiakkaille. Kaakkois-Suomen TE-toimiston arvot ovat asiakaslähtöisyys, avoimuus, osaaminen ja yhteistyö.

Toiminnan strategiset painopistealueet ovat

Tämän sivun tiedot on tarkoitettu ensisijaisesti Kaakkois-Suomen TE-toimiston yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille sekä tiedotusvälineille.

  • Henkilöstön sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi.

Ajantasaista tietoa Kaakkois-Suomen alueen työllisyystilanteesta ja työmarkkinoista löydät

Asiointiohjeet ja yhteystiedot asiakkaille löytyvät alasivuilta

Sivu päivitetty 15.9.2021
null Alle 30-vuotiaille suunnattua maksutonta Ohjaamo-toimintaa vahvistetaan Etelä-Karjalan alueella uudella yhteistyösopimuksella

Imatran kaupunki, Lappeenrannan kaupunki, Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (EKSOTE) ovat solmineet yhteistyösopimuksen ohjaamotoiminnan järjestämisestä Etelä-Karjalan alueella. Alueellisia ohjaamosopimuksia ei ole juurikaan valtakunnan tasolla laadittu, joten Etelä-Karjala tekee asian suhteen edistyksellistä kehitystyötä. Sopimus tuo Ohjaamo-toimintaan pysyvyyttä ja vakauttaa toiminnan rakenteita.

Lappeenrannan ja Imatran Ohjaamot tarjoavat alle 30-vuotiaille matalalla kynnyksellä ryhmätoimintaa sekä konkreettista apua arjen eri kysymyksissä. Toiminnan tavoitteena on edistää nuorten työllisyyttä, koulutukseen hakeutumista sekä vahvistaa nuorten elämänhallintaa. Vuonna 2019 Imatran ja Lappeenrannan Ohjaamoiden toimintaan osallistui yhteensä 5865 henkilöä.

Ohjaamot toimivat päivystysluonteisesti tarjoten monialaista yleisneuvontaa, tukea ja asiantuntija-apua. Toimintaa koordinoi Imatran ja Lappeenrannan kaupunkien nuorisopalvelut yhteisyössä Kaakkois-Suomen TE-toimiston ja EKSOTEn kanssa. Päivystyksen lisäksi asiantuntijapalvelua on saatavilla myös aikavarauksella sekä erilaisissa ryhmissä ja tapahtumissa, joita järjestetään sekä Ohjaamo-toimipisteissä että eri puolilla Etelä-Karjalaa.

Sopimuksessa mukana olevat organisaatiot nimeävät Ohjaamo-toimintaan mukaan edustajat, jotka toimivat ohjaamotyöntekijöinä osana Ohjaamoiden monialaista tiimiä tuoden toimintaan oman taustaorganisaationsa osaamisen ja palvelut. Yhteisen asiakaspalvelun lisäksi edustajat osallistuvat yhteiseen toiminnan kehittämiseen sekä sidosryhmäyhteistyöhön.

Viikolla seitsemän (7) vietetään valtakunnallista ohjaamoviikkoa. Etelä-Karjalan ohjaamotoimipisteet sijaitsevat Lappeenrannassa ja Imatralla.
 

Lisätietoja antavat:

Ohjaamo Imatra
Nuorisopalveluiden esimies, Marika Vento
marika.vento@imatra.fi, p. 020 617 7279    

Ohjaamo Lappeenranta
Ohjaamokoordinaattori, Sanna Juvakka
sanna.juvakka@lappeenranta.fi, p. 040 512 6567

    

Yhteyshenkilöitä Kaakkois-Suomen TE-palveluissa

Johtaja:

Jari Saarinen
0295 042 200

Johdon tuki:

viestintäpäällikkö
Suvi Kalliomäki
0295 042 035

viestintäasiantuntija
Niina Sylgren
0295 042 170

tietosuojavastaava
Toni Vesanen
0295 042 085

Työnantaja- ja yrityspalvelut, tuetun työllistymisen palvelut Kymenlaakso:

palvelujohtaja
Tuija Luodelahti
0295 042 128

Yrityspalvelut:
palvelupäällikkö
Antero Järvinen
0295 042 068

Muutosturva ja lomautukset:

Leena-Maria Sevón
0295 042 264
Anita Kirkkopelto-Marttila
0295 042 087

Yrityspalvelut (vaihde)
0295 042 001

Lähetä yt-esitykset:
kirjaamo.kaakkois-suomi@te-toimisto.fi

TE-live

tuottaja/toimittaja
Akulina Rugojeva
0295 042 048

Nuorten palvelut ja osaamisen kehittäminen, tuetun työllistymisen palvelut Etelä-Karjala:

palvelujohtaja
Tiia Piikki
0295 042 172

Nuorten yhteiskuntatakuu:

asiantuntija
Tuula Hautala-Piirainen
0295 042 046

Hankkeet ja työllisyyspoliittiset avustukset:

palvelupäällikkö
Kai Greijula
0295 042 271