Yhteistyökumppaneille

Kaakkois-Suomen TE-toimisto on työmarkkinoiden asiantuntija, jonka ydintehtävä on TE-palvelujen tuottaminen toiminta-alueen asiakkaille. Kaakkois-Suomen TE-toimiston arvot ovat asiakaslähtöisyys, avoimuus, osaaminen ja yhteistyö.

Toiminnan strategiset painopistealueet ovat

Tämän sivun tiedot on tarkoitettu ensisijaisesti Kaakkois-Suomen TE-toimiston yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille sekä tiedotusvälineille.

  • Henkilöstön sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi.

Ajantasaista tietoa Kaakkois-Suomen alueen työllisyystilanteesta ja työmarkkinoista löydät

Asiointiohjeet ja yhteystiedot asiakkaille löytyvät alasivuilta

Sivu päivitetty 15.9.2021
null Ammatti tai urasuunnitelmat hakusessa? - TE-palvelut auttaa

TE-palvelujen maksuttomaan ammatinvalinta- ja uraohjaukseen voi hakeutua kuka tahansa työikäinen, joka kokee tarvitsevansa työllistymis- ja koulutussuunnitelmiensa etenemiseksi sparrausta ja perusteellisempaa pohdiskelua. Ammatinvalinta- ja uraohjaukseen kannattaa hakeutua, jos syystä tai toisesta ei koe pääsevänsä ammatillisissa suunnitelmissa eteenpäin tai kokee olevansa tienhaarassa urasuunnitelmien suhteen.

TE-toimiston psykologit ovat henkilöarvioinnin ja vahvuuskartoitusten ammattilaisia. Ohjauksessa voi selventää ammatillisia tavoitteitaan ja saada palautetta edellytyksistä eri ammattialoille. Psykologit kannustavat asiakasta löytämään omassa elämäntilanteessaan ja omista lähtökohdistaan mahdollisimman sopivan suunnitelman.

Kaakkois-Suomen TE-toimiston psykologit Pirjo Laiho ja Rauno Pekkarinen korostavat, ettei ammatinvalinta ole hetkellinen prosessi, vaan se jatkuu läpi elämän. Työhön ja koulutukseen liittyvät asiat tuntuvat usein vaikeilta ja epäselviltä, kunnes niitä on ollut mahdollisuus pysähtyä rauhassa pohtimaan.

Psykologit eivät tee asiakkaalle suunnitelmaa, vaan tukevat häntä omassa päätöksenteossa ja oman jutun löytämisessä. Työkokeilun ja muiden TE-palvelujen avulla suunnitelmaa on mahdollista kokeilla käytännössä ja solmia samalla kontakteja työmarkkinoille.

"Oman tulevaisuuden ja omien tavoitteiden miettiminen auttaa suunnistamaan erilaisissa muutostilanteissa työmarkkinoilla", Laiho kertoo. "Kun suunnitelma on oma ja tuntee paremmin itseään ja vahvuuksiaan, se motivoi ja antaa tyydytystä sekä näkyy valmentautumisena ja vahvuutena myös työtä tai koulutusta haettaessa."

Kaakkois-Suomen TE-toimiston toimipaikkojen ammatinvalinnanohjauksessa kävi vuonna 2014 1002 asiakasta. Heidän kanssaan käytiin kaikkiaan 2476 ohjauskeskusteltua. Asiakkaista 27 % oli alle 25-vuotiaita nuoria ja 21 % yli 45-vuotiaita. Naisia asiakkaista oli 60 %. Työttömiä asiakkaista oli 58 % ja työssäkäyviä 16 %. 45 % asiakkaista päätyi johonkin koulutusratkaisuun ja 24 % suunnitteli pyrkivänsä työelämään suoremmin ilman lisäkoulutusta.

Asiakkaat tulevat ohjaukseen hyvin erilaisissa tilanteissa. Työttömyys on voinut juuri alkaa tai se on voinut pitkittyä, nykyisessä työssä tai koulutuksessa on kohdattu jotain pulmia, oma työkyky on voinut muuttua tai yksinkertaisesti on vain tarve kartoittaa uusia uravaihtoehtoja.

Ohjaukseen voi hakeutua ottamalla itse yhteyttä TE-palveluihin. Lisäksi esimerkiksi terveydenhuolto, oppilaitokset, nuorten vanhemmat ja muut nuorten tai kuntoutuksen parissa toimivat tahot voivat opastaa asiakkaita ammatinvalinta- ja uraohjaukseen.

Pekkarisen mukaan ammatinvalinnanohjaus on aikaisempaan verrattuna enemmän aikuisten urasuunnitelmien selkiyttämistä. Nyt, hieman heikomman työllisyyden aikana, nuoretkin asiakkaat ovat hyvin kiinnostuneita eri alojen työllistymisnäkymistä.

"Pitkälle ja tarkasti tulevaisuuteen näyttävää kristallipalloa ei meilläkään ole, mutta käytettävissämme on työvoiman tarpeita kuvaavia ennakointitietoja. Nyrkkisääntönä voisi kuitenkin edelleen sanoa, että työllistymismahdollisuuksien lisäksi on syytä huomioida myös omat kiinnostukset ja vahvuudet."

Ammatinvalinta- ja uraohjauksen palvelua on tarjolla neljässä Kaakkois-Suomen TE-toimiston toimipaikassa: Imatralla, Kotkassa, Kouvolassa ja Lappeenrannassa. Lisäksi asiakkaiden käytössä ovat verkosta löytyvät materiaalit sekä TE-palvelujen valtakunnalliset Työlinjan uraohjauspalvelut puhelimitse ja videolla.

Lisätietoja Kaakkois-Suomen TE-toimiston ammatinvalinta- ja uraohjauksen psykologeilta:

  • Etelä-Karjala: Timo Tikka, puh. 0295 042 090
  • Kotka: Pirjo Laiho, puh. 0295 042 070
  • Kouvola: Rauno Pekkarinen, puh. 0295 042 167

Asioi meillä > Ammatinvalinta- ja uraohjaus

Lataa tiedote (pdf)

    

Yhteyshenkilöitä Kaakkois-Suomen TE-palveluissa

Johtaja:

Jari Saarinen
0295 042 200

Johdon tuki:

viestintäpäällikkö
Suvi Kalliomäki
0295 042 035

viestintäasiantuntija
Niina Sylgren
0295 042 170

tietosuojavastaava
Toni Vesanen
0295 042 085

Työnantaja- ja yrityspalvelut, tuetun työllistymisen palvelut Kymenlaakso:

palvelujohtaja
Tuija Luodelahti
0295 042 128

Yrityspalvelut:
palvelupäällikkö
Antero Järvinen
0295 042 068

Muutosturva ja lomautukset:

Leena-Maria Sevón
0295 042 264
Anita Kirkkopelto-Marttila
0295 042 087

Yrityspalvelut (vaihde)
0295 042 001

Lähetä yt-esitykset:
kirjaamo.kaakkois-suomi@te-toimisto.fi

TE-live

tuottaja/toimittaja
Akulina Rugojeva
0295 042 048

Nuorten palvelut ja osaamisen kehittäminen, tuetun työllistymisen palvelut Etelä-Karjala:

palvelujohtaja
Tiia Piikki
0295 042 172

Nuorten yhteiskuntatakuu:

asiantuntija
Tuula Hautala-Piirainen
0295 042 046

Hankkeet ja työllisyyspoliittiset avustukset:

palvelupäällikkö
Kai Greijula
0295 042 271