Yhteistyökumppaneille

Kaakkois-Suomen TE-toimisto on työmarkkinoiden asiantuntija, jonka ydintehtävä on TE-palvelujen tuottaminen toiminta-alueen asiakkaille. Kaakkois-Suomen TE-toimiston arvot ovat asiakaslähtöisyys, avoimuus, osaaminen ja yhteistyö.

Toiminnan strategiset painopistealueet ovat

Tämän sivun tiedot on tarkoitettu ensisijaisesti Kaakkois-Suomen TE-toimiston yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille sekä tiedotusvälineille.

  • Henkilöstön sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi.

Ajantasaista tietoa Kaakkois-Suomen alueen työllisyystilanteesta ja työmarkkinoista löydät

Asiointiohjeet ja yhteystiedot asiakkaille löytyvät alasivuilta

Sivu päivitetty 15.9.2021
null Ammattibarometri 2/2014: Kaakkois-Suomessa pulaa sosiaali- ja terveysalan työntekijöistä

Kaakkois-Suomen vuoden 2014 toisen ammattibarometrin mukaan seuraavan kuuden kuukauden aikana työvoimapulaa on sosiaali- ja terveysalan tehtävissä kuten esimerkiksi lääkärit, sairaanhoitajat, hammaslääkärit ja hammashoitajat sekä sosiaalityöntekijät.

Opetusalalla ennakoidaan pulan erityisopettajista jatkuvan. Yksittäisistä ammateista esiin nousevat edelleen mm. isännöitsijät, kirjanpitäjät, farmaseutit ja puheterapeutit. Jonkinlaisia työvoiman tarpeen ja tarjonnan kohtaanto-ongelmia on myös myyntiedustajien ja puhelinmyyjien ja siivoojien kohdalla sekä yrittäjäpaikoissa.

Metsäteollisuuden rakennemuutosalueen vaikutus näkyy edelleen paperityöntekijöiden ylitarjontana. Rakennemuutoksen vaikutukset heijastuvat Kaakkois-Suomessa myös metallialalle: koneasentajia, levyseppiä ja hitsaajia on tällä hetkellä tarjolla työvoiman tarvetta enemmän. Tilanne on sama eri alojen insinöörien ja teknikoiden, ATK-alan perusosaajien, toimistotyöntekijöiden ja sihteerien sekä logistiikka-alalla trukinkuljettajien ja varastotyöntekijöiden suhteen.

Ammattibarometrin tuloksissa ei ole tapahtunut kovin suuria muutoksia verrattuna vuoden ensimmäisen arviointiin. "Tuloksissa näkyy tietenkin kausivaihtelu kesän jälkeen", kertoo asiantuntija Timo Valtonen Kaakkois-Suomen TE-palveluista. "Myös jonkinasteinen elinkeinoelämän yleinen laskusuunta ja Venäjän markkinoiden hiipuminen kaupan ja palvelujen alalla heijastuvat työvoiman tarpeeseen."

Ammattibarometri on työvoiman tarpeen arviointi

Ammattibarometri on työvoiman tarpeen arviointi, joka kuvaa noin 200 keskeisen ammatin kysyntää ja työvoiman saatavuusnäkymiä Kaakkois-Suomessa seuraavan puolen vuoden aikana. TE-palvelujen asiantuntijat arvioivat työvoiman tarjontaa ja työmarkkinoiden tarpeita seutukunnittain, vaikka alueellisia eroja Kaakkois-Suomessa ei juuri ole.

Ammattibarometri perustuu TE-palvelujen asiakasrajapinnasta saamaan tietoon paikallisista työmarkkinoista ja ammattien lyhyen aikajänteen kysyntänäkymistä. Lisäksi arvioinnissa on hyödynnetty muuta saatavissa ollutta kysely-, tutkimus-, barometri- ja tilastotietoa.

Ammattibarometri laaditaan kolme kertaa vuodessa: tammikuussa, toukokuussa ja syyskuussa.

Lisätietoja:

  • Timo Valtonen, asiantuntija, työnantaja- ja yrityspalvelut, Kaakkois-Suomen TE-toimisto, puh. 0295 042 241 (16.6.2014 saakka)
  • Tiia Piikki, palveluesimies, työnantaja- ja yrityspalvelut, Kaakkois-Suomen TE-toimisto, puh. 0295 042 172 (17.6.2014 alkaen)

Osoitteessa te-palvelut.fi/kaakkois-suomi > Yhteistyökumppaneille > Ammattibarometrit

Lataa tiedote (pdf)

    

Yhteyshenkilöitä Kaakkois-Suomen TE-palveluissa

Johtaja:

Jari Saarinen
0295 042 200

Johdon tuki:

johdon assistentti
Riina Ihaksi
0295 042 060

viestintäpäällikkö
Suvi Kalliomäki
0295 042 035

tietosuojavastaava
Toni Vesanen
0295 042 085

Työnantaja- ja yrityspalvelut, tuetun työllistymisen palvelut Kymenlaakso:

palvelujohtaja
Tuija Luodelahti
0295 042 128

Yrityspalvelut:
palvelupäällikkö
Antero Järvinen
0295 042 068

Muutosturva ja lomautukset:

Leena-Maria Sevón
0295 042 264
Anita Kirkkopelto-Marttila
0295 042 087

Yrityspalvelut (vaihde)
0295 042 001

Lähetä yt-esitykset:
kirjaamo.kaakkois-suomi@te-toimisto.fi

Nuorten palvelut ja osaamisen kehittäminen, tuetun työllistymisen palvelut Etelä-Karjala:

palvelujohtaja
Tiia Piikki
0295 042 172

Nuorten yhteiskuntatakuu:

asiantuntija
Tuula Hautala-Piirainen
0295 042 046

Hankkeet ja työllisyyspoliittiset avustukset:

palvelupäällikkö
Kai Greijula
0295 042 271