Yhteistyökumppaneille

Kaakkois-Suomen TE-toimisto on työmarkkinoiden asiantuntija, jonka ydintehtävä on TE-palvelujen tuottaminen toiminta-alueen asiakkaille. Kaakkois-Suomen TE-toimiston arvot ovat asiakaslähtöisyys, avoimuus, osaaminen ja yhteistyö.

Toiminnan strategiset painopistealueet ovat

Tämän sivun tiedot on tarkoitettu ensisijaisesti Kaakkois-Suomen TE-toimiston yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille sekä tiedotusvälineille.

  • Henkilöstön sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi.

Ajantasaista tietoa Kaakkois-Suomen alueen työllisyystilanteesta ja työmarkkinoista löydät

Asiointiohjeet ja yhteystiedot asiakkaille löytyvät alasivuilta

Sivu päivitetty 15.9.2021
null Ammattibarometri 3/2014: Kaakkois-Suomessa edelleen pulaa sosiaali- ja terveysalan työntekijöistä

Kaakkois-Suomen vuoden 2014 kolmannen ammattibarometrin mukaan valtakunnallisesta arvioinnista poiketen seuraavan kuuden kuukauden aikana jatkuu edelleen työvoimapula tietyissä sosiaali- ja terveysalan ammateissa.

"Lisäksi Kaakkois-Suomessa on joissakin ammateissa ns. pullonkaulaongelma eli tekijöistä on pulaa, vaikka työttömiä hakijoita on tarjolla", kertoo asiantuntija Timo Valtonen Kaakkois-Suomen TE-palveluista. "Ongelma johtuu osittain palkkauksesta ja huonosta mielikuvasta työn suhteen. Näitä ammatteja ovat mm. puhelinmyyjät, tuote-esittelijät ja myyntiedustajat."

Työvoiman ylitarjontaa on jo pidempään ollut teollisuuden eri ammateissa ja toimistotyöntekijöiden osalta. Kausivaihtelusta ja työmarkkinoiden jatkuvasta epävarmuudesta johtuen ylitarjontaa on seuraavan puolen vuoden aikana useammissa ammateissa. Erityisesti rakennusalan ammateissa työpaikkatilanteen ennakoidaan heikkenevän. Myös palvelualoilla alkaa näkyä muutos huonompaan suuntaan. Esimerkiksi myynti-, hotelli- ja ravintola-alan tietyissä ammateissa arvioidaan olevan jatkossa ylitarjontaa.

Ammattibarometri on työvoiman tarpeen arviointi

Ammattibarometri on työvoiman tarpeen arviointi, joka kuvaa noin 200 keskeisen ammatin kysyntää ja työvoiman saatavuusnäkymiä Kaakkois-Suomessa seuraavan puolen vuoden aikana. TE-palvelujen asiantuntijat arvioivat työvoiman tarjontaa ja työmarkkinoiden tarpeita seutukunnittain, vaikka alueellisia eroja Kaakkois-Suomessa ei juuri ole.

Ammattibarometri perustuu TE-palvelujen asiakasrajapinnasta saamaan tietoon paikallisista työmarkkinoista ja ammattien lyhyen aikajänteen kysyntänäkymistä. Lisäksi arvioinnissa on hyödynnetty muuta saatavissa ollutta kysely-, tutkimus-, barometri- ja tilastotietoa.

Ammattibarometrissä käytetyt ammattinimikkeet ovat osittain muuttuneet, koska syyskuun arviointi tehtiin kesällä 2014 uudistuneen ammattiluokituksen mukaan.

Ammattibarometri laaditaan kolme kertaa vuodessa: tammikuussa, toukokuussa ja syyskuussa.

Lisätietoja:

Lataa tiedote (pdf)

    

Yhteyshenkilöitä Kaakkois-Suomen TE-palveluissa

Johtaja:

Jari Saarinen
0295 042 200

Johdon tuki:

johdon assistentti
Riina Ihaksi
0295 042 060

viestintäpäällikkö
Suvi Kalliomäki
0295 042 035

tietosuojavastaava
Toni Vesanen
0295 042 085

Työnantaja- ja yrityspalvelut, tuetun työllistymisen palvelut Kymenlaakso:

palvelujohtaja
Tuija Luodelahti
0295 042 128

Yrityspalvelut:
palvelupäällikkö
Antero Järvinen
0295 042 068

Muutosturva ja lomautukset:

Leena-Maria Sevón
0295 042 264
Anita Kirkkopelto-Marttila
0295 042 087

Yrityspalvelut (vaihde)
0295 042 001

Lähetä yt-esitykset:
kirjaamo.kaakkois-suomi@te-toimisto.fi

Nuorten palvelut ja osaamisen kehittäminen, tuetun työllistymisen palvelut Etelä-Karjala:

palvelujohtaja
Tiia Piikki
0295 042 172

Nuorten yhteiskuntatakuu:

asiantuntija
Tuula Hautala-Piirainen
0295 042 046

Hankkeet ja työllisyyspoliittiset avustukset:

palvelupäällikkö
Kai Greijula
0295 042 271