Yhteistyökumppaneille

Kaakkois-Suomen TE-toimisto on työmarkkinoiden asiantuntija, jonka ydintehtävä on TE-palvelujen tuottaminen toiminta-alueen asiakkaille. Kaakkois-Suomen TE-toimiston arvot ovat asiakaslähtöisyys, avoimuus, osaaminen ja yhteistyö.

Toiminnan strategiset painopistealueet ovat

Tämän sivun tiedot on tarkoitettu ensisijaisesti Kaakkois-Suomen TE-toimiston yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille sekä tiedotusvälineille.

 • Henkilöstön sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi.

Ajantasaista tietoa Kaakkois-Suomen alueen työllisyystilanteesta ja työmarkkinoista löydät

Asiointiohjeet ja yhteystiedot asiakkaille löytyvät alasivuilta

Sivu päivitetty 15.9.2021

     ​​​​​​

 


Kaakkois-Suomen TE-toimisto

 

Johtaja
Jari Saarinen
0295 042 200

Johdon tuki
viestintäpäällikkö
Sari Loisa
0295 042 035

tietosuojavastaava
Toni Vesanen
0295 042 085

Työnantaja- ja yrityspalvelut, tuettu työllistuminen Kymenlaakso

palvelujohtaja
Tuija Luodelahti
0295 042 128

Nuorten palvelut ja osaamisen kehittäminen, tuettu työllistyminen Etelä-Karjala

palvelujohtaja
Tiia Piikki
0295 042 172

Yrityspalvelut
palvelupäällikkö
Antero Järvinen
0295 042 068

Nuorten yhteiskuntatakuu
asiantuntija
Tuula Hautala-Piirainen
0295 042 046

Hankkeet ja työllisyyspoliittiset avustukset
palvelupäällikkö
Kai Greijula
0295 042 271

TE-live

tuottaja/toimittaja
Akulina Rugojeva
0295 042 048

 


 

 

null Ammattibarometri: Ei suuria muutosodotuksia Kaakkois-Suomen ammattibarometrissä

 

Ei suuria muutosodotuksia Kaakkois-Suomen ammattibarometrissä

Ammattibarometri on työvoiman tarpeen arviointi, joka kuvaa noin 200 keskeisen ammatin kysyntää ja työvoiman saatavuusnäkymiä seuraavan puolen vuoden aikana. Kaakkois-Suomessa TE-palvelujen asiantuntijat arvioivat työvoiman tarjontaa ja työmarkkinoiden tarpeita seutukunnittain.

Ammattibarometri perustuu TE-palvelujen asiakasrajapinnasta saamaan tietoon työnantaja- ja työnhakija-asiakkaiden tarpeista ja näkymistä, yrityshaastatteluista ja barometreistä saatuun informaatioon, tuotettuun tilastotietoon tai esimerkiksi ns. hiljaiseen tietoon.

Ammattibarometri laaditaan kaksi kertaa vuodessa: maaliskuussa ja syyskuussa.

 

Ammattibarometri on työvoiman tarpeen arviointi

Ammattibarometrilla pyritään parantamaan avointen työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtaamista ja edistämään ammatillista ja alueellista liikkuvuutta.

Aluekohtaiset arvioinnit löytyvät osoitteesta www.ammattibarometri.fi, jossa voi tarkastella yksittäisten ammattien rekrytointitarpeiden ja työmarkkinatilanteen arvioita sekä aluekohtaisia tiivistelmiä työvoiman tarpeesta ja tarjonnasta seuraavan puolen vuoden aikana.

 

Imatran seutu

Vuoden takaiseen vastaavan ajankohdan ammattibarometriin verrattuna ei ole mainittavia muutoksia tulossa.

Kuten yleensä aloilla, joihin kausivaihtelu vaikuttaa, ovat näkymät heikommat seuraavan puolen vuoden ajalle. Imatran seutukunnan alueella rakentaminen jatkuu melko tasaisena verrattuna rakennusalan valtakunnallisiin kasvuennusteisiin.

Sosiaali- ja terveysalan puutelistalla kuten aikaisemminkin ovat mm. lääkärit, hammaslääkärit, hammashoitajat, psykologit ja puheterapeutit eli alalla työpaikkoja on tarjolla enemmän kuin on työtä hakevia. Muista yksittäisistä ammateista voidaan mainita olevan pulaa mm. ammattitaitoisista siivoojista ja kokeista. Vaikka metalliteollisuudessa on ylitarjontaa, puuttuu henkilöiltä esim. työkokemus tai osaaminen saattaa olla vanhentunutta.

Metsäteollisuuden aloilla on ylitarjontaa, johtuen osaltaan kesätöiden päättymisestä. Ylitarjontaa on myös toimistotyöntekijöistä ja logistiikka-alalla kuorma- ja yhdistelmäajoneuvojen kuljettajista.

 

Kotkan-Haminan seutu

Kotka – Haminan seudulla edelleen mm. palvelualojen tilanne on huonontunut kaupanalan irtisanomisten ja yt-neuvottelujen takia.

Toisaalta taas kaasuputkihanke on tuomassa työpaikkoja Etelä—Kymenlaaksoon satoja, mikä helpottaa työttömyyttä. Vaikutukset kohdentuvat toivottavasti myös nuoriin työttömiin työnhakijoihin.

Yleisesti ottaen koetaan työvoimapulaa, ammattitaitoiset hakijat ja työpaikat eivät kohtaa. Työelämän edellytykset ovat moninaiset. Edellytykset eivät täyty esim. puutteellisen kielitaidon takia, ammattitaito saattaa olla vanhentunutta, koulutus ja työmarkkinoiden vaatimukset eivät kohtaa, koska koulutusrakenteet koetaan jäykähköiksi. ne eivät tue työllistymistä.

Eniten on pulaa terveyden- ja sairaanhoidonaloilla, hammaslääkärit, yleislääkärit sekä bioanalyytikot ja suuhygienistit.

Edelleen ylitarjontaa on siivoojissa, yleissihteereissä, monilla teollisuuden aloilla on ylitarjontaa, mutta todellisuudessa työnantajien ja työnhakijoiden kokemukset ja osaamiset eivät kohtaa.

Ammatit, joissa on pulaa näyttävät olevan ennallaan samoin tilanne ammateissa, joissa tilanne on tasapainossa.

 

Kouvolan seutu

Kouvolan seudulla tämän vuoden toista ammattibarometriä kuvaa kasvuodotukset etenkin teollisuuden investointien osalta. Palvelualoilla ja rakentamisessa ei työmarkkinoilla ole odotettavissa suuria muutoksia.

Koulutuspuolella varsinkin ammattiopettajien kysyntä näyttää koulutuksen leikkauksista johtuen kääntyvän laskuun. Perusopetuksen puolella tilalle vaikuttaisi olevan tasapainossa.

Ammatit, joissa on pulaa hakijoista, näyttävät pysyvän varsin ennallaan: lääkärit, sosiaalityön erityisasiantuntijat, erityisopettajat sekä puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät.

Ylitarjontaa olevien ammattien listalla ovat myös vanhat tutut: paperialan prosessityöntekijät, puusepät, laborantit ja toimistotyöntekijät. Myös ATK-alan perusosaajista on ylitarjontaa, mutta toisaalta erityisosaajille on kysyntää.

 

Lappeenrannan seutu

Lappeenrannan seudulla seuraavan puolen vuoden työvoiman kysynnän ja tarjonnan tilanne on sama kuin keväällä eli avainsanoina ovat kausivaihtelu ja koulutus.

Eniten pulaa on ICT-alan erityisasiantuntijoista, yleislääkäreistä, ylilääkäreistä, erikoislääkäreistä, hammaslääkäreistä, terveydenhuollon bioanalyytikoista, tutkimus- ja markkinatutkimushaastattelijoista sekä puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjistä.

Työnhakijoita suhteessa kysyntään on ollut tarvetta enemmän jo pitkään yleissihteereissä sekä vaattureissa, pukuompelijoissa, turkkureissa ja hatuntekijöissä. Lisäksi lähiaikoina ylitarjontaa tulee olemaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajissa, ammatillisen koulutuksen opettajissa sekä postinkantajissa ja -lajittelijoissa.

 

Lisätietoja:

 • Imatran seutu:
  Arja Siitonen, puh. 0295 042 210
 • Kotkan-Haminan seutu:
  Mervi Rossi, puh. 0295 042 196
 • Kouvolan seutu:
  Timo Valtonen, puh. 0295 042 241
 • Lappeenrannan seutu:
  Vesa Auvinen, puh. 0295 042 036