Yhteistyökumppaneille

Kaakkois-Suomen TE-toimisto on työmarkkinoiden asiantuntija, jonka ydintehtävä on TE-palvelujen tuottaminen toiminta-alueen asiakkaille. Kaakkois-Suomen TE-toimiston arvot ovat asiakaslähtöisyys, avoimuus, osaaminen ja yhteistyö.

Toiminnan strategiset painopistealueet ovat

Tämän sivun tiedot on tarkoitettu ensisijaisesti Kaakkois-Suomen TE-toimiston yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille sekä tiedotusvälineille.

 • Henkilöstön sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi.

Ajantasaista tietoa Kaakkois-Suomen alueen työllisyystilanteesta ja työmarkkinoista löydät

Asiointiohjeet ja yhteystiedot asiakkaille löytyvät alasivuilta

Sivu päivitetty 15.9.2021

     ​​​​​​

 


Kaakkois-Suomen TE-toimisto

 

Johtaja
Jari Saarinen
0295 042 200

Johdon tuki
viestintäpäällikkö
Sari Loisa
0295 042 035

tietosuojavastaava
Toni Vesanen
0295 042 085

Työnantaja- ja yrityspalvelut, tuettu työllistuminen Kymenlaakso

palvelujohtaja
Tuija Luodelahti
0295 042 128

Nuorten palvelut ja osaamisen kehittäminen, tuettu työllistyminen Etelä-Karjala

palvelujohtaja
Tiia Piikki
0295 042 172

Yrityspalvelut
palvelupäällikkö
Antero Järvinen
0295 042 068

Nuorten yhteiskuntatakuu
asiantuntija
Tuula Hautala-Piirainen
0295 042 046

Hankkeet ja työllisyyspoliittiset avustukset
palvelupäällikkö
Kai Greijula
0295 042 271

TE-live

tuottaja/toimittaja
Akulina Rugojeva
0295 042 048

 


 

 

null Ammattibarometri III/2015: Näkymät hyvin samansuuntaiset kuin vuosi sitten

Kaakkois-Suomen vuoden 2015 kolmannen ammattibarometrin mukaan työvoiman kysynnän ja saatavuuden näkymät ovat yleisen työmarkkinatilanteen ja normaalin kausivaihtelun vuoksi melko negatiiviset, mutta eri ammattiryhmien osalta hyvin samansuuntaiset kuin vuosi sitten.

Imatran seutu

Imatran seudulla on pulaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista kuten lääkäreistä, hammaslääkäreistä, psykologeista, puheterapeuteista, sairaanhoitajista, lähihoitajista, hammashoitajista, farmaseuteista ja sosiaalityön erityisasiantuntijoista. Lisäksi siivousala kärsii ammattitaitoisten työntekijöiden puutteesta.

Metsäteollisuuden, kaupan ja taloushallinnon tehtäviin olisi tarjolla työntekijöitä enemmän kuin paikkoja on avoinna. Myös metalliteollisuuden on vaikea löytää ammattitaitoisia työntekijöitä, koska isolta osalta työnhakijoista puuttuu joko riittävä työkokemus tai työtehtävissä vaadittava osaaminen on vanhentunutta.

Kotkan-Haminan seutu

Kotkan-Haminan seudulla on jatkunut jo pitkään mm. lääkärien, hammaslääkärien, suuhygienistien ja puheterapeuttien työvoimapula. Tilanne on sama psykologien, farmaseuttien ja sosiaalialan erityisasiantuntijoiden kohdalla. Ammattitaitoisten ja pätevien työntekijöiden pula näkyy useilla aloilla, mutta erityisesti metalliteollisuudessa, kaupan alalla, erilaisissa hallinnollisissa tehtävissä ja opetusalalla.

Työvoiman ylitarjontaa on samoilla aloilla kuin pulaakin, koska työnhakijoiden ammattitaito ei vastaa työtehtävien vaatimuksia. Työnhakijoilta saattaa puuttua ammattipätevyys kokonaan tai osaaminen on vanhentunutta tai kapea-alaista. Myös vähäinen tai olematon työkokemus saattaa estää työllistymisen.

Kouvolan seutu

Kouvolan seudulla on edelleen pulaa samoista ammattilaisista kuin aiemminkin: lääkärit, hammaslääkärit, lähihoitaja, puheterapeutit, sosiaalityön erityisasiantuntijat ja asiakaspalvelukeskusten myyjät.

Kevään odotuksiin nähden opettajien ja erityisopettajien tilanne näyttää kääntyneen tasapainoon.

Työvoiman ylitarjonnassakaan ei ole suuria muutoksia. Teollisuudessa ja rakentamissa työnhakijoita on työmahdollisuuksia enemmän prosessityöntekijöissä, kirvesmiehissä, rakennuspuusepissä, hitsaajissa ja asentajissa. Myös toimistotyöntekijöistä ja kausiluontoisuudesta johtuen puutarhatyöntekijöistä on ylitarjontaa.

Lappeenrannan seutu

Lappeenrannan seudulla eniten pulaa on lääkäreistä, sairaanhoitajista, sosiaalityöntekijöistä, lastentarhanopettajista ja psykologeista.

Työvoiman ylitarjonta on edelleen yleisintä toimistotyössä. Ylitarjontaa on myös kemian-, fysiikan- ja prosessitekniikan asiantuntijoista, puutarhureista, kauneudenhoitoalan ammattilaisista, eräistä myyjistä, matkatoimistovirkailijoista ja toimittajista.

Ammattibarometri on työvoiman tarpeen arviointi

Ammattibarometri on työvoiman tarpeen arviointi, joka kuvaa noin 200 keskeisen ammatin kysyntää ja työvoiman saatavuusnäkymiä Kaakkois-Suomessa seuraavan puolen vuoden aikana. TE-palvelujen asiantuntijat arvioivat työvoiman tarjontaa ja työmarkkinoiden tarpeita seutukunnittain, vaikka alueellisia eroja Kaakkois-Suomessa ei juuri ole.

Ammattibarometri perustuu TE-palvelujen asiakasrajapinnasta saamaan tietoon paikallisista työmarkkinoista ja ammattien lyhyen aikajänteen kysyntänäkymistä. Lisäksi arvioinnissa on hyödynnetty muuta saatavissa ollutta kysely-, tutkimus-, barometri- ja tilastotietoa.

Ammattibarometri laaditaan kolme kertaa vuodessa: tammikuussa, toukokuussa ja syyskuussa.

Lisätietoja:

 • Imatran seutu: Arja Siitonen,
  puh. 0295 042 210
 • Kotkan-Haminan seutu: Mervi Rossi,
  puh. 0295 042 196
 • Kouvolan seutu: Timo Valtonen,
  puh. 0295 042 241
 • Lappeenrannan seutu: Marianne Määttänen,
  puh. 0295 042 261

www.ammattibarometri.fi

Lue myös työllistymistarina Löysin puhtauspalveluista oman alani (te-palvelut.fi/kaakkois-suomi)

Lataa tiedote (pdf)