Yhteistyökumppaneille

Kaakkois-Suomen TE-toimisto on työmarkkinoiden asiantuntija, jonka ydintehtävä on TE-palvelujen tuottaminen toiminta-alueen asiakkaille. Kaakkois-Suomen TE-toimiston arvot ovat asiakaslähtöisyys, avoimuus, osaaminen ja yhteistyö.

Toiminnan strategiset painopistealueet ovat

Tämän sivun tiedot on tarkoitettu ensisijaisesti Kaakkois-Suomen TE-toimiston yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille sekä tiedotusvälineille.

 • Henkilöstön sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi.

Ajantasaista tietoa Kaakkois-Suomen alueen työllisyystilanteesta ja työmarkkinoista löydät

Asiointiohjeet ja yhteystiedot asiakkaille löytyvät alasivuilta

Sivu päivitetty 15.9.2021
null Ammattibarometri: Kaakkois-Suomen työmarkkinoilla varovaisen positiivinen kehitys

 

Ammattibarometri on työvoiman tarpeen arviointi, joka kuvaa noin 200 keskeisen ammatin kysyntää ja työvoiman saatavuusnäkymiä seuraavan puolen vuoden aikana. Kaakkois-Suomessa TE-palvelujen asiantuntijat arvioivat työvoiman tarjontaa ja työmarkkinoiden tarpeita seutukunnittain.

Ammattibarometri perustuu TE-palvelujen asiakasrajapinnasta saamaan tietoon työnantaja- ja työnhakija-asiakkaiden tarpeista ja näkymistä, yrityshaastatteluista ja barometreistä saatuun informaatioon, tuotettuun tilastotietoon tai esimerkiksi ns. hiljaiseen tietoon.

Ammattibarometri laaditaan kaksi kertaa vuodessa: maaliskuussa ja syyskuussa.

 

Ammattibarometri on työvoiman tarpeen arviointi

Ammattibarometrilla pyritään parantamaan avointen työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtaamista ja edistämään ammatillista ja alueellista liikkuvuutta.

Aluekohtaiset arvioinnit löytyvät osoitteesta www.ammattibarometri.fi, jossa voi tarkastella yksittäisten ammattien rekrytointitarpeiden ja työmarkkinatilanteen arvioita sekä aluekohtaisia tiivistelmiä työvoiman tarpeesta ja tarjonnasta seuraavan puolen vuoden aikana.

Kaakkois-Suomi yleisesti

Verrattuna keväiseen ammattibarometriin Kaakkois-Suomessa ei ole tapahtunut kovin suuria muutoksia. Odotukset ovat kuitenkin varovaisen positiiviset, mutta kaukana Länsi-Suomen kasvuennusteista.

Selvää työvoimapulaa on tekniikan puolen erityisasiantuntijoista ja asiantuntijoista. Myös erityisammateissa kuten esim. bioanalyytikot, farmaseutit, psykologit, on jatkuvasti pulaa. Samoin terveys- ja sosiaalialan ammattilaisista kuten lääkäreistä ja sosiaalityön eritysasiantuntijoista sekä IT-alan erityisosaajista on jatkuvasti kysyntää. Metalli- ja rakennusalan ammattitaitoisista osaajista kuten hitsaajista, koneistajista ja talonrakentajista alkaa olla pulaa. Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät ja myyntiedustajat ovat jatkuva pullonkaulaongelma.

Selvää ylitarjontaa työmarkkinoilla on edelleen paperiprosessiteollisuuden ammattilaisista. Myös toimistotyöntekijöitä, sihteereitä ja myyjiä on edelleen liikaa kysyntää nähden.

 Alla seutukunnittain esimerkkejä ammateista, joissa esiintyy pulaa ja ylitarjontaa.

Imatran seutu

Pulaa: Eristäjät, kattoasentajat, keittiöpäälliköt, kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat, lastentarhaopettajat, maansiirtokoneiden kuljettajat, palkanlaskijat, siivoojat.

Ylitarjontaa: Puusepät, kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat, käytön tukihenkilöt, moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat

 

Kotkan-Haminan seutu

Pulaa: Hammaslääkärit, puheterapeutit, maansiirtokoneiden kuljettajat, rakennussähköasentajat, ravintola- ja suurtaloustyöntekijät, suuhygienistit ja siivoojat.

Ylitarjontaa: Ahtaajat ja trukinkuljettajat, mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat, varastotyöntekijät, tietoliikenteen ja tietotekniikan insinöörit

Kouvolan seutu

Pulaa: Asianajajat, erityisopettajat, huolitsijat, kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat, lähihoitajat, ravintola- ja suurtaloustyöntekijät, tarjoilijat

Ylitarjontaa: Ammatillisen koulutuksen opettajat, graafiset ja multimediasuunnittelijat, puusepät, matkatoimistovirkailijat, painajat, puutarhatyöntekijät, ompelijat.

Lappeenrannan seutu

Pulaa: Eristäjät, erityisopettaja, ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat, kattoasentajat, maansiirtokoneiden kuljettajat, palkanlaskijat, pikaruokatyöntekijät, sairaankuljetuksen ensihoitajat

Ylitarjontaa: Arkistonhoitajat, kampaajat ja parturit, lastenhoitotyöntekijät, pankkitoimihenkilöt, puutarhatyöntekijät, sisustussuunnittelijat, tekniset piirtäjät, teollisuusompelijat, tuote- ja vaatesuunnittelijat

Lisätietoja:

 • Imatran seutu:
  Arja Siitonen, puh. 0295 042 210
 • Kotkan-Haminan seutu:
  Mervi Rossi, puh. 0295 042 196
 • Kouvolan seutu:
  Timo Valtonen, puh. 0295 042 241
 • Lappeenrannan seutu:
  Vesa Auvinen, puh. 0295 042 036

    

Yhteyshenkilöitä Kaakkois-Suomen TE-palveluissa

Johtaja:

Jari Saarinen
0295 042 200

Johdon tuki:

viestintäpäällikkö
Suvi Kalliomäki
0295 042 035

viestintäasiantuntija
Niina Sylgren
0295 042 170

tietosuojavastaava
Toni Vesanen
0295 042 085

Työnantaja- ja yrityspalvelut, tuetun työllistymisen palvelut Kymenlaakso:

palvelujohtaja
Tuija Luodelahti
0295 042 128

Yrityspalvelut:
palvelupäällikkö
Antero Järvinen
0295 042 068

Muutosturva ja lomautukset:

Leena-Maria Sevón
0295 042 264
Anita Kirkkopelto-Marttila
0295 042 087

Yrityspalvelut (vaihde)
0295 042 001

Lähetä yt-esitykset:
kirjaamo.kaakkois-suomi@te-toimisto.fi

TE-live

tuottaja/toimittaja
Akulina Rugojeva
0295 042 048

Nuorten palvelut ja osaamisen kehittäminen, tuetun työllistymisen palvelut Etelä-Karjala:

palvelujohtaja
Tiia Piikki
0295 042 172

Nuorten yhteiskuntatakuu:

asiantuntija
Tuula Hautala-Piirainen
0295 042 046

Hankkeet ja työllisyyspoliittiset avustukset:

palvelupäällikkö
Kai Greijula
0295 042 271