Yhteistyökumppaneille

Kaakkois-Suomen TE-toimisto on työmarkkinoiden asiantuntija, jonka ydintehtävä on TE-palvelujen tuottaminen toiminta-alueen asiakkaille. Kaakkois-Suomen TE-toimiston arvot ovat asiakaslähtöisyys, avoimuus, osaaminen ja yhteistyö.

Toiminnan strategiset painopistealueet ovat

Tämän sivun tiedot on tarkoitettu ensisijaisesti Kaakkois-Suomen TE-toimiston yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille sekä tiedotusvälineille.

  • Henkilöstön sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi.

Ajantasaista tietoa Kaakkois-Suomen alueen työllisyystilanteesta ja työmarkkinoista löydät

Asiointiohjeet ja yhteystiedot asiakkaille löytyvät alasivuilta

Sivu päivitetty 15.9.2021
null Ammattibarometri: Osaavan työvoiman puute on jarruna kasvulle monella alalla

Kaakkois-Suomen vuoden 2019 toisen ammattibarometriarvion mukaan ylitarjonnasta kärsii enää 6 eri ammattia, kun viime vuonna samaan aikaan ylitarjonnan kanssa kamppaili 19 ammattia. Työvoimapulaa on edelleen 45 eri ammatissa, joista suurin osa pula-ammattien kärjessä olevista on terveys- ja sosiaalialalta. Viime vuonna samaan aikaan työvoimapulasta kärsi 51 ammattia. Ylitarjonta-ammattien määrät ovat hienosti alueellamme pienentyneet, joka kertoo myös työllisyyden positiivisesta suunnasta. Heikentyneet suhdannenäkymät viime keväästä, talouskasvun hidastuminen ja epävarmuus vaikuttavat etenkin pk-puolella henkilökunnan määrän kasvusuunnitelmiin, joka ilmenee rekrytointivarovaisuutena alueella. Osaltaan osaavan työvoiman saatavuuden ongelmat koetaan jo esteeksi kasvulle ja seudun elinvoiman myönteiselle kehitykselle. Kaakkois-Suomen alueella on myös maakunnallisia eroja pula- tai ylitarjonta-ammattien suhteen, joihin vaikuttavat muun muassa oppilaitosten keskittyminen tietyille aloille tai sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymien sijainnit.

Työvoimapula yleistyy terveys- ja sosiaalialan ammateissa

Sote-alan työntekijöiden kysyntä alueella on TOP-15 –listan mukaan edelleen kasvussa. Ammattibarometrin mukaan suurin pula on sairaan- ja terveydenhoitajista, yleislääkäreistä, yli- ja erikoislääkäreistä, kuulontutkijoista ja puheterapeuteista ja lähihoitajista. Palvelualalla on pulaa puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjistä. Kymenlaakson alueella on pitkään ollut pulaa myös farmaseuteista. Etelä-Karjalassa taas pulaa on ravintola- ja suurtaloustyöntekijöistä. Sote-alalla pula-ammattien joukossa ovat myös sosiaalityön erityisasiantuntijat sekä sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat. Lähitulevaisuuden tilanteesta Kaakkois-Suomen TE -toimisto arvioi, että rekrytointitarpeet kasvavat jatkossakin terveys- ja sosiaalialalla, vaikka ala onkin tällä hetkellä jatkuvan muutoksen keskellä.

Työvoiman ylitarjontaa sihteerityössä ja luovilla aloilla

Kaakkois-Suomen alueella ei ole näkynyt suuria muutoksia viime vuosina ylitarjonta-ammattien kohdalla. Ylitarjontaa työvoimasta on edelleen yleissihteerin ammatissa. Liikaa TOP 15 –listalla on myös myyjiä, puutarhureita, johdon sihteerejä, paperialan prosessityöntekijöitä sekä hotellin vastaanottovirkailijoita. Rakennusalallakin on ylitarjontaa talonrakentajista ja rakennusmaalareista. Lisäksi monet luovien alojen ammatit kuten mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat sekä kuvataiteilijat nousevat eri alueilta esille ja kärsivät työpaikkojen puutteesta. Työn kausiluontoisuus näkyy monissa ylitarjonta-ammateissa.

Ammattibarometri on työvoiman tarpeen arviointi

Ammattibarometrilla pyritään parantamaan avointen työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtaamista ja edistämään ammatillista ja alueellista liikkuvuutta. Aluekohtaiset arvioinnit löytyvät osoitteesta www.ammattibarometri.fi, jossa voi tarkastella yksittäisten ammattien rekrytointitarpeiden ja työmarkkinatilanteen arvioita sekä aluekohtaisia tiivistelmiä työvoiman tarpeesta ja tarjonnasta seuraavan puolen vuoden aikana.

Lisätietoja:

Imatran seutu: Arja Siitonen, puh. 0295 042 210

Lappeenrannan seutu: Vesa Auvinen, puh. 0295 042 036

Kotka-Haminan seutu: Mervi Rossi,  puh. 0295 042 196

Kouvolan seutu: Timo Valtonen, puh. 0295 042 241

Ammattibarometri on työvoiman tarpeen arviointi, joka kuvaa noin 200 keskeisen ammatin kysyntää ja työvoiman saatavuusnäkymiä seuraavan puolen vuoden aikana. Kaakkois-Suomen TE-palvelujen asiantuntijat arvioivat työvoiman tarjontaa ja työmarkkinoiden tarpeita seutukunnittain. Ammattibarometri perustuu TE-palvelujen asiakasrajapinnasta saamaan tietoon työnantaja- ja työnhakija-asiakkaiden tarpeista ja näkymistä, yrityshaastatteluista ja barometreistä saatuun informaatioon, tuotettuun tilastotietoon tai esimerkiksi ns. hiljaiseen tietoon. Ammattibarometri laaditaan kaksi kertaa vuodessa: seuraava arvio työllistymisen näkymistä eri ammateissa tehdään keväällä 2020.

    

Yhteyshenkilöitä Kaakkois-Suomen TE-palveluissa

Johtaja:

Jari Saarinen
0295 042 200

Johdon tuki:

viestintäpäällikkö
Suvi Kalliomäki
0295 042 035

viestintäasiantuntija
Niina Sylgren
0295 042 170

tietosuojavastaava
Toni Vesanen
0295 042 085

Työnantaja- ja yrityspalvelut, tuetun työllistymisen palvelut Kymenlaakso:

palvelujohtaja
Tuija Luodelahti
0295 042 128

Yrityspalvelut:
palvelupäällikkö
Antero Järvinen
0295 042 068

Muutosturva ja lomautukset:

Leena-Maria Sevón
0295 042 264
Anita Kirkkopelto-Marttila
0295 042 087

Yrityspalvelut (vaihde)
0295 042 001

Lähetä yt-esitykset:
kirjaamo.kaakkois-suomi@te-toimisto.fi

TE-live

tuottaja/toimittaja
Akulina Rugojeva
0295 042 048

Nuorten palvelut ja osaamisen kehittäminen, tuetun työllistymisen palvelut Etelä-Karjala:

palvelujohtaja
Tiia Piikki
0295 042 172

Nuorten yhteiskuntatakuu:

asiantuntija
Tuula Hautala-Piirainen
0295 042 046

Hankkeet ja työllisyyspoliittiset avustukset:

palvelupäällikkö
Kai Greijula
0295 042 271