Yhteistyökumppaneille

Kaakkois-Suomen TE-toimisto on työmarkkinoiden asiantuntija, jonka ydintehtävä on TE-palvelujen tuottaminen toiminta-alueen asiakkaille. Kaakkois-Suomen TE-toimiston arvot ovat asiakaslähtöisyys, avoimuus, osaaminen ja yhteistyö.

Toiminnan strategiset painopistealueet ovat

Tämän sivun tiedot on tarkoitettu ensisijaisesti Kaakkois-Suomen TE-toimiston yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille sekä tiedotusvälineille.

 • Henkilöstön sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi.

Ajantasaista tietoa Kaakkois-Suomen alueen työllisyystilanteesta ja työmarkkinoista löydät

Asiointiohjeet ja yhteystiedot asiakkaille löytyvät alasivuilta

Sivu päivitetty 15.9.2021

     ​​​​​​

 


Kaakkois-Suomen TE-toimisto

 

Johtaja
Jari Saarinen
0295 042 200

Johdon tuki
viestintäpäällikkö
Sari Loisa
0295 042 035

tietosuojavastaava
Toni Vesanen
0295 042 085

Työnantaja- ja yrityspalvelut, tuettu työllistuminen Kymenlaakso

palvelujohtaja
Tuija Luodelahti
0295 042 128

Nuorten palvelut ja osaamisen kehittäminen, tuettu työllistyminen Etelä-Karjala

palvelujohtaja
Tiia Piikki
0295 042 172

Yrityspalvelut
palvelupäällikkö
Antero Järvinen
0295 042 068

Nuorten yhteiskuntatakuu
asiantuntija
Tuula Hautala-Piirainen
0295 042 046

Hankkeet ja työllisyyspoliittiset avustukset
palvelupäällikkö
Kai Greijula
0295 042 271

TE-live

tuottaja/toimittaja
Akulina Rugojeva
0295 042 048

 


 

 

null Ammattibarometri: Pientä kasvun odotusta Kaakkois-Suomen ammattibarometrissä

Ammattibarometri on työvoiman tarpeen arviointi, joka kuvaa noin 200 keskeisen ammatin kysyntää ja työvoiman saatavuusnäkymiä seuraavan puolen vuoden aikana. Kaakkois-Suomessa TE-palvelujen asiantuntijat arvioivat työvoiman tarjontaa ja työmarkkinoiden tarpeita seutukunnittain.

Ammattibarometri perustuu TE-palvelujen asiakasrajapinnasta saamaan tietoon työnantaja- ja työnhakija-asiakkaiden tarpeista ja näkymistä, yrityshaastatteluista ja barometreistä saatuun informaatioon, tuotettuun tilastotietoon tai esimerkiksi ns. hiljaiseen tietoon.

Ammattibarometri laaditaan kaksi kertaa vuodessa: maaliskuussa ja syyskuussa.

 

Ammattibarometri on työvoiman tarpeen arviointi

Ammattibarometrilla pyritään parantamaan avointen työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtaamista ja edistämään ammatillista ja alueellista liikkuvuutta.

Aluekohtaiset arvioinnit löytyvät osoitteesta www.ammattibarometri.fi, jossa voi tarkastella yksittäisten ammattien rekrytointitarpeiden ja työmarkkinatilanteen arvioita sekä aluekohtaisia tiivistelmiä työvoiman tarpeesta ja tarjonnasta seuraavan puolen vuoden aikana.

 

Imatran seutu

Imatran seutukunnan alueella näkymät ovat positiivisemmat moneen vuoteen. 

Palvelualoilla on hienoista vilkastumista, joka johtuu osaltaan venäläisten määrän lisääntymisestä sekä ostos- että matkailupalveluissa.

Seuraavan puolen vuoden aikana rakentaminen jatkuu tasaisena lähinnä asuntorakentamisena. Suurempia rakennuskohteita ei ole tiedossa. Koulujen rakentamishankkeita on tulossa syksyllä. Työnjohtotasolla, varsinkin kokeneista työnjohtajista tulee eläköitymisen vuoksi olemaan työvoimapulaa.

Alueen metalliteollisuudessa jatkuu myönteinen kehityssuunta. Myös metalliteollisuudessa alan työntekijöiden eläköityminen saattaa aiheuttaa työvoimapulaa. Ylitarjonnasta huolimatta on tarvetta alan työkokemuksen omaavista osaajista.

 

Kotkan-Haminan seutu

Kotka – Haminan seudulla työmarkkinatilanne on hiukan elpynyt.

Meneillään on iso rekrytointi kaasuputkityömaalle, samoin rakennusalalla on tapahtumassa elpymistä.  Etelä-Kymenlaakson kaksi pidempikestoista rakennusprojektia työllistää rakennusalan eri ammattilaisia kymmenittäin. Myös prosessiteollisuus on palkkaamassa tekijöitä kymmeniä. Em. työllistävät vaikutukset ovat odotettuja. 

Monilla aloilla tilanne on vakaa ja samankaltainen kuin aiemmin. Pulaa koetaan sairaan- ja terveydenhoidon aloilla, lääkärit ja mm. sairaan- ja röntgenhoitajat.  Ammattitaitoisista esim. cnc-sorvaajista ja hitsaajista on metalliteollisuudessa pulaa.

Työvoimapulaa koetaan, ammattitaitoiset hakijat ja työpaikat eivät kohtaa. Työelämän edellytykset ovat moninaiset. Osaaminen ei vain yksinkertaisesti riitä.

 

Kouvolan seutu

Kouvolan seudulla vuoden ensimmäistä ammattibarometriä kuvaa kausivaihteluista johtuvat työvoiman rekrytointitarpeet sekä orastava kasvu, joka ei vielä välttämättä näy selvästi kasvavana rekrytointitarpeena. Kesää kohti mentäessä kausiluontoiset rekrytointitarpeet kasvavat sekä palvelualoilla että rakennus- ja teollisuuden aloilla.

Koulutuspuolella varsinkin ammattiopettajien kysyntä näyttää koulutuksen leikkauksista johtuen kääntyvän laskuun. Perusopetuksen puolella tilalle vaikuttaisi olevan tasapainossa.

Ammatit, joissa on pulaa hakijoista, näyttävät pysyvän varsin ennallaan: lääkärit, sosiaalityön erityisasiantuntijat, erityisopettajat sekä puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät.

Ylitarjontaa olevien ammattien listalla ovat myös vanhat tutut: paperialan prosessityöntekijät, puusepät, laborantit ja toimistotyöntekijät. Myös ATK-alan perusosaajista on ylitarjontaa, mutta toisaalta erityisosaajille on kysyntää.

 

Lappeenrannan seutu

Nuoret on saatava nykyistä enemmän hakeutumaan perustekniikan ammatilliseen koulutukseen. Metalli-, sähkötekniikan- ja prosessiteollisuuden eläköityvien osaajien korvaajille tarvetta on jatkossakin.

ICT-alan osaavan työvoiman tarpeen kasvu jatkuu. Koulutustarjontaa ei riittävästi vieläkään katsota olevan. 

Myös puun korjuun ja kuljetuksen työvoiman tarpeen arvioidaan kasvavan.

Rakennusalan työllisyys Lappeenrannan seudulla on valtakunnallisesti tarkasteltuna poikkeuksellisen hyvä. Toisaalta omakotitalojen rakentaminen on ollut vuosia vähäistä. Ilmiö vaikuttaa alan kaupan toimintaedellytyksiin.

Palvelualan ammateissa eniten pulaa on puhelin ja asiakaspalvelukeskuksien työntekijöistä. Ammattitaitoisia kokkeja on vaikea löytää. Viime aikoina myös floristeista on todettu olevan pulaa. 

Yleis- ja erikoislääkäreistä, röntgenhoitajista ja bioanalyytikoista on paljon pulaa. Digitalisoituminen on muutamassa terveydenhoitoalan tehtäviä pian.  

Yleisistä elpymisen ilmiöistä huolimatta suurten pörssiyhtiöiden päätöksenteko voi vaikuttaa alueellisesti nopeasti.

 

Lisätietoja:

 • Imatran seutu:
  Arja Siitonen, puh. 0295 042 210
 • Kotkan-Haminan seutu:
  Mervi Rossi, puh. 0295 042 196
 • Kouvolan seutu:
  Timo Valtonen, puh. 0295 042 241
 • Lappeenrannan seutu:
  Vesa Auvinen, puh. 0295 042 036