Yhteistyökumppaneille

Kaakkois-Suomen TE-toimisto on työmarkkinoiden asiantuntija, jonka ydintehtävä on TE-palvelujen tuottaminen toiminta-alueen asiakkaille. Kaakkois-Suomen TE-toimiston arvot ovat asiakaslähtöisyys, avoimuus, osaaminen ja yhteistyö.

Toiminnan strategiset painopistealueet ovat

Tämän sivun tiedot on tarkoitettu ensisijaisesti Kaakkois-Suomen TE-toimiston yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille sekä tiedotusvälineille.

  • Henkilöstön sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi.

Ajantasaista tietoa Kaakkois-Suomen alueen työllisyystilanteesta ja työmarkkinoista löydät

Asiointiohjeet ja yhteystiedot asiakkaille löytyvät alasivuilta

Sivu päivitetty 15.9.2021
null Kaakkois-Suomen ammattibarometri syyskuussa 2013

Kaakkois-Suomen TE-toimisto tiedottaa:

Vuoden 2013 kolmas ammattibarometri kuvaa noin 200 keskeisen ammatin kysyntää ja työvoiman saatavuusnäkymiä Kaakkois-Suomessa seuraavan puolen vuoden aikana. TE-palvelujen asiantuntijat arvioivat työvoiman tarjontaa ja työmarkkinoiden tarpeita erikseen Etelä-Karjalassa sekä Kotkan-Haminan ja Kouvolan seutukunnissa, vaikka alueellisia eroja Kaakkois-Suomessa ei juuri ole.

Ammattibarometrin mukaan Kaakkois-Suomessa ei ole tapahtunut kevääseen nähden olennaisia muutoksia. Kausivaihteluun liittyvät tekijät näkyvät joissakin ammattiryhmissä kuten rakennusalan tehtävissä ja puutarhatöissä.

Ammatit, joissa koko Kaakkois-Suomessa on paljon pulaa hakijoista, ovat lääkärit, sairaanhoitajat, röntgenhoitajat ja psykologit. "Myös myyntiedustajista ja puhelinmyyjistä on jatkuvasti pulaa, mutta kyseessä on myös ns. pullonkaulaongelma, johon liittyy mm. alan negatiivinen maine ja provisiopalkkaus", kertoo asiantuntija Timo Valtonen Kaakkois-Suomen TE-palveluista.

Lisäksi koko Kaakkois-Suomen alueella pulaa on farmaseuteista, hammaslääkäreistä, hammashoitajista ja suuhygienisteistä. Myös yrittäjäpaikkojen täyttö tuottaa ongelmia.

Ylitarjontaa Kaakkois-Suomessa on tietenkin metsäteollisuuden ammattilaisista. Myös insinöörejä ja teknikoita on yli tarjonnan. Toimistoalalla ylitarjonta jatkuu sihteerien, toimistotyöntekijöiden ja mikrotukihenkilöiden osalta. Alussa mainittu kausivaihtelu näkyy kaikilla kolmella seutukunnalla mm. sähköasentajien ylitarjontana.

Ammattibarometri perustuu TE-palvelujen asiakasrajapinnasta saamaan tietoon paikallisista työmarkkinoista ja ammattien lyhyen aikajänteen kysyntänäkymistä. Lisäksi arvioinnissa on hyödynnetty muuta saatavissa ollutta kysely-, tutkimus-, barometri- ja tilastotietoa.

Ammattibarometri laaditaan kolme kertaa vuodessa: tammikuussa, toukokuussa ja syyskuussa.

Lisätietoja: Timo Valtonen, asiantuntija, työnantaja- ja yrityspalvelut, Kaakkois-Suomen TE-toimisto, puh. 0295 042 241

Osoitteessa te-palvelut.fi/kaakkois-suomi > Yhteistyökumppaneille > Ammattibarometrit

Lataa tiedote

    

Yhteyshenkilöitä Kaakkois-Suomen TE-palveluissa

Johtaja:

Jari Saarinen
0295 042 200

Johdon tuki:

viestintäpäällikkö
Suvi Kalliomäki
0295 042 035

viestintäasiantuntija
Niina Sylgren
0295 042 170

tietosuojavastaava
Toni Vesanen
0295 042 085

Työnantaja- ja yrityspalvelut, tuetun työllistymisen palvelut Kymenlaakso:

palvelujohtaja
Tuija Luodelahti
0295 042 128

Yrityspalvelut:
palvelupäällikkö
Antero Järvinen
0295 042 068

Muutosturva ja lomautukset:

Leena-Maria Sevón
0295 042 264
Anita Kirkkopelto-Marttila
0295 042 087

Yrityspalvelut (vaihde)
0295 042 001

Lähetä yt-esitykset:
kirjaamo.kaakkois-suomi@te-toimisto.fi

TE-live

tuottaja/toimittaja
Akulina Rugojeva
0295 042 048

Nuorten palvelut ja osaamisen kehittäminen, tuetun työllistymisen palvelut Etelä-Karjala:

palvelujohtaja
Tiia Piikki
0295 042 172

Nuorten yhteiskuntatakuu:

asiantuntija
Tuula Hautala-Piirainen
0295 042 046

Hankkeet ja työllisyyspoliittiset avustukset:

palvelupäällikkö
Kai Greijula
0295 042 271