Yhteistyökumppaneille

Kaakkois-Suomen TE-toimisto on työmarkkinoiden asiantuntija, jonka ydintehtävä on TE-palvelujen tuottaminen toiminta-alueen asiakkaille. Kaakkois-Suomen TE-toimiston arvot ovat asiakaslähtöisyys, avoimuus, osaaminen ja yhteistyö.

Toiminnan strategiset painopistealueet ovat

Tämän sivun tiedot on tarkoitettu ensisijaisesti Kaakkois-Suomen TE-toimiston yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille sekä tiedotusvälineille.

  • Henkilöstön sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi.

Ajantasaista tietoa Kaakkois-Suomen alueen työllisyystilanteesta ja työmarkkinoista löydät

Asiointiohjeet ja yhteystiedot asiakkaille löytyvät alasivuilta

Sivu päivitetty 15.9.2021
null Kaakkois-Suomen ammattibarometri tammikuussa 2014

Kaakkois-Suomen vuoden 2014 ensimmäisen ammattibarometrin tulokset eivät ole yllättävät, koska seuraavan kuuden kuukauden työvoimatarpeisiin heijastuvat kesä- ja muiden kausiluontoisten töiden työvoimatarpeet.

Tuloksissa on havaittavissa kausiluontoisesti ennakoitavissa olevaa pulaa esimerkiksi viherrakentajista ja ammattitaitoisista muurareista.

Yleisemmällä tasolla Kaakkois-Suomessa työvoimapulaa näyttäisi olevan joissakin sosiaali- ja terveysalan tehtävissä kuten lääkärit, sairaanhoitajat, hammaslääkärit ja hammashoitajat sekä sosiaalityöntekijät. Myös opetusalalla ennakoidaan erityisopettajista oleva pulaa lähikuukausina.

"Yksittäisistä ammateista esiin nousevat mm. isännöitsijät, kirjanpitäjät, farmaseutit ja puheterapeutit", kertoo asiantuntija Timo Valtonen Kaakkois-Suomen TE-palveluista. "Kohtaanto-ongelmia löytyy myös myyntiedustajien, puhelinmyyjien, siivoojien ja yrittäjien osalta."

Rakennemuutoksesta johtuen työvoiman ylitarjontaa löytyy paperityöntekijöistä. Metallialan ammattilaisista, koneasentajista, levysepistä ja hitsaajista on myös tällä hetkellä ylitarjontaa. Vastaava on tilanne eri alojen insinööreillä ja teknikoilla, ATK-alan perusosaajilla, toimistotyöntekijöillä ja sihteereillä sekä logistiikka-alalla trukinkuljettajilla ja varastotyöntekijöillä.

Ammattibarometri kuvaa noin 200 keskeisen ammatin kysyntää ja työvoiman saatavuusnäkymiä Kaakkois-Suomessa seuraavan puolen vuoden aikana. TE-palvelujen asiantuntijat arvioivat työvoiman tarjontaa ja työmarkkinoiden tarpeita erikseen Etelä-Karjalassa sekä Kotkan-Haminan ja Kouvolan seutukunnissa, vaikka alueellisia eroja Kaakkois-Suomessa ei juuri ole.

Ammattibarometri perustuu TE-palvelujen asiakasrajapinnasta saamaan tietoon paikallisista työmarkkinoista ja ammattien lyhyen aikajänteen kysyntänäkymistä. Lisäksi arvioinnissa on hyödynnetty muuta saatavissa ollutta kysely-, tutkimus-, barometri- ja tilastotietoa.

Ammattibarometri laaditaan kolme kertaa vuodessa: tammikuussa, toukokuussa ja syyskuussa.

Lisätietoja:
Timo Valtonen, asiantuntija, työnantaja- ja yrityspalvelut, Kaakkois-Suomen TE-toimisto, puh. 0295 042 241

Ammattibarometrit

Lataa tiedote (pdf)

    

Yhteyshenkilöitä Kaakkois-Suomen TE-palveluissa

Johtaja:

Jari Saarinen
0295 042 200

Johdon tuki:

johdon assistentti
Riina Ihaksi
0295 042 060

viestintäpäällikkö
Suvi Kalliomäki
0295 042 035

tietosuojavastaava
Toni Vesanen
0295 042 085

Työnantaja- ja yrityspalvelut, tuetun työllistymisen palvelut Kymenlaakso:

palvelujohtaja
Tuija Luodelahti
0295 042 128

Yrityspalvelut:
palvelupäällikkö
Antero Järvinen
0295 042 068

Muutosturva ja lomautukset:

Leena-Maria Sevón
0295 042 264
Anita Kirkkopelto-Marttila
0295 042 087

Yrityspalvelut (vaihde)
0295 042 001

Lähetä yt-esitykset:
kirjaamo.kaakkois-suomi@te-toimisto.fi

Nuorten palvelut ja osaamisen kehittäminen, tuetun työllistymisen palvelut Etelä-Karjala:

palvelujohtaja
Tiia Piikki
0295 042 172

Nuorten yhteiskuntatakuu:

asiantuntija
Tuula Hautala-Piirainen
0295 042 046

Hankkeet ja työllisyyspoliittiset avustukset:

palvelupäällikkö
Kai Greijula
0295 042 271