Yhteistyökumppaneille

Kaakkois-Suomen TE-toimisto on työmarkkinoiden asiantuntija, jonka ydintehtävä on TE-palvelujen tuottaminen toiminta-alueen asiakkaille. Kaakkois-Suomen TE-toimiston arvot ovat asiakaslähtöisyys, avoimuus, osaaminen ja yhteistyö.

Toiminnan strategiset painopistealueet ovat

Tämän sivun tiedot on tarkoitettu ensisijaisesti Kaakkois-Suomen TE-toimiston yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille sekä tiedotusvälineille.

  • Henkilöstön sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi.

Ajantasaista tietoa Kaakkois-Suomen alueen työllisyystilanteesta ja työmarkkinoista löydät

Asiointiohjeet ja yhteystiedot asiakkaille löytyvät alasivuilta

Sivu päivitetty 15.9.2021
null Kaakkois-Suomen ammattibarometri toukokuussa 2013

Kaakkois-Suomen TE-toimisto tiedottaa:

Vuoden 2013 toinen ammattibarometri kuvaa noin 200 keskeisen ammatin kysyntää ja työvoiman saatavuusnäkymiä Kaakkois-Suomessa seuraavan puolen vuoden aikana. TE-palvelujen asiantuntijat ennakoivat Etelä-Karjalan, Kotkan-Haminan ja Kouvolan tilannetta seutukohtaisesti, mutta alueellisia eroja Kaakkois-Suomessa ei juuri ilmennyt.

Ammattibarometrin mukaan Kaakkois-Suomessa on seuraavan puolen vuoden aikana eniten pulaa hoito- ja sosiaalialan tehtäviin sijoittuvista työntekijöistä. Samoin palvelualalla siivoojille, kokeille ja keittäjille on työtä tarjolla. Myyntialalla erityisesti puhelinmyyjistä on jatkuvaa pulaa. Ongelmia on myös isännöitsijöitä ja kirjanpitäjiä etsittäessä.

Ylitarjontaa on selvästi liikaa toimistotyöntekijöistä sekä ATK-alalla esimerkiksi mikrotukihenkilöistä. Perinteisissä miesten ammateissa kuten kone- ja sähköasentajat sekä puusepät näyttää suuressa osassa Kaakkois-Suomea olevan työvoimaa enemmän tarjolla kuin on kysyntää. "Lisäksi metsäteollisuuden ammateissa kuten paperityöntekijät ja prosessinhoitajat ylitarjonta näyttää Kaakonkulmalla pysyvältä olotilalta", kertoo palveluesimies Tiia Piikki Kaakkois-Suomen TE-palveluista.

Ammattibarometrin tarkoituksena on antaa kokonaiskuva työvoiman ja työpaikkojen kysynnästä ja tarjonnasta eri ammattiryhmissä. Se perustuu TE-palvelujen asiakasrajapinnasta saamaan tietoon paikallisista työmarkkinoista ja ammattien lyhyen aikajänteen kysyntänäkymistä. Lisäksi arvioinnissa on hyödynnetty muuta saatavissa ollutta kysely-, tutkimus-, barometri- ja tilastotietoa.

Ammattibarometri laaditaan kolme kertaa vuodessa: tammikuussa, toukokuussa ja syyskuussa.

Lisätietoja:

Lataa tiedote

    

Yhteyshenkilöitä Kaakkois-Suomen TE-palveluissa

Johtaja:

Jari Saarinen
0295 042 200

Johdon tuki:

johdon assistentti
Riina Ihaksi
0295 042 060

viestintäpäällikkö
Suvi Kalliomäki
0295 042 035

tietosuojavastaava
Toni Vesanen
0295 042 085

Työnantaja- ja yrityspalvelut, tuetun työllistymisen palvelut Kymenlaakso:

palvelujohtaja
Tuija Luodelahti
0295 042 128

Yrityspalvelut:
palvelupäällikkö
Antero Järvinen
0295 042 068

Muutosturva ja lomautukset:

Leena-Maria Sevón
0295 042 264
Anita Kirkkopelto-Marttila
0295 042 087

Yrityspalvelut (vaihde)
0295 042 001

Lähetä yt-esitykset:
kirjaamo.kaakkois-suomi@te-toimisto.fi

Nuorten palvelut ja osaamisen kehittäminen, tuetun työllistymisen palvelut Etelä-Karjala:

palvelujohtaja
Tiia Piikki
0295 042 172

Nuorten yhteiskuntatakuu:

asiantuntija
Tuula Hautala-Piirainen
0295 042 046

Hankkeet ja työllisyyspoliittiset avustukset:

palvelupäällikkö
Kai Greijula
0295 042 271