Yhteistyökumppaneille

Kaakkois-Suomen TE-toimisto on työmarkkinoiden asiantuntija, jonka ydintehtävä on TE-palvelujen tuottaminen toiminta-alueen asiakkaille. Kaakkois-Suomen TE-toimiston arvot ovat asiakaslähtöisyys, avoimuus, osaaminen ja yhteistyö.

Toiminnan strategiset painopistealueet ovat

Tämän sivun tiedot on tarkoitettu ensisijaisesti Kaakkois-Suomen TE-toimiston yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille sekä tiedotusvälineille.

  • Henkilöstön sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi.

Ajantasaista tietoa Kaakkois-Suomen alueen työllisyystilanteesta ja työmarkkinoista löydät

Asiointiohjeet ja yhteystiedot asiakkaille löytyvät alasivuilta

Sivu päivitetty 15.9.2021
null Kaakon työmarkkinoilla alakulo jatkuu

Työttömyys lisääntyi joulukuussa Kaakkois-Suomessa hiukan hitaammin kuin koko maassa. Vuoden takaiseen verrattuna työttömiä oli 8,3 % enemmän. Työttömänä oli Kaakossa 23 843 ihmistä.

Kaakkois-Suomen korkein työttömyysprosentti oli Kotkassa, jossa viidennes (20,7 %) työvoimasta oli työttömänä. Myös Imatralla (18,1 %) ja Rautjärvellä (17,6 %) työttömyysasteet olivat korkealla. Kaakkois-Suomen alhaisimmat työttömyysasteet löytyivät puolestaan Taipalsaarelta (11,8 %), Miehikkälästä (12,4 %) ja Lemiltä (12,4 %). Kymenlaakson maakunnassa työttömänä oli 17,3 % työvoimasta, Etelä-Karjalassa 15,8 % ja koko maassa 13,9 %.

–  Työvoiman kysyntä on hiipunut valtakunnallisesti jonkin verran Kaakkois-Suomea enemmän. Valitettavasti talouden alakulon jatkuminen ja matkailijoiden määrän romahtaminen tulee jatkuessaan pahentamaan tilannetta erityisesti meidän alueellamme kevään aikana, arvioi kehitystä Kaakkois-Suomen TE-toimiston johtaja Juha Kouvo.

Toisaalta työttömyyden kasvun ohella työmarkkinoiden epävarmuutta kuvastaa sekin, että työpaikkoja oli joulukuussa joillakin paikkakunnilla tarjolla jopa edellistä vuotta enemmän. Kausityövoiman kysyntä voi eri vuosina heilauttaa kuukausilukuja, mutta tänä vuonna työvoiman kysyntä suhteessa työttömien määrään on kaiken kaikkiaan viimevuotista vähäisempää. Suuntaus näyttää jatkuneen yli vuodenvaihteen.

Joulukuussa oli avoinna Kaakkois-Suomessa 943 uutta työpaikkaa, joista 557 Kymenlaaksossa ja 386 Etelä-Karjalassa. Työpaikkoja oli avoinna eniten erilaisissa asiantuntijatehtävissä (270) sekä palvelu- ja myyntitöissä (269 avointa työpaikkaa). Palvelu- ja myyntitöissä yhtä työpaikkaa kohti oli siis 15 alan työtöntä työnhakijaa. Rakennus-, korjaus- ja valmistustehtävissä oli avoinna Kaakkois-Suomessa 57 työpaikkaa, kun samaan aikaan työttömänä oli 5 164 alan työntekijää eli 90 hakijaa yhtä työpaikkaa kohti.

–  Usein työpaikkojen tarjonta kasvaa merkittävästi joulukuussa, mutta tänä vuonna paikkamäärän kasvu jäi vähäiseksi. Aiemmin palvelut ovat laajemminkin pitäneet työvoiman kysyntää yllä teollisuuden paikkamäärien vähentyessä. Tänä vuonna monet palvelutyönantajat ovat valitettavasti joutuneet irtisanomaan työvoimaa ja pahimmassa tapauksessa lopettamaan koko toiminnan. Valitettavasti tämä kehitys näyttää jatkuvan, Kouvo kuvailee tilannetta.

Tarkasteltaessa työttömyyden kehitystä seutukunnittain on nähtävissä joitakin selkeitä eroja. Kun Imatralla työttömiä työnhakijoita oli joulukuussa yhtä avointa työpaikkaa kohti 50, niin Lappeenrannassa työttömänä oli 20 ihmistä yhtä työpaikkaa kohti. Kotkassa työttömänä oli joulukuussa 36 ja Kouvolassa 20 ihmistä yhtä avoinna ollutta työpaikkaa kohti.

–  Vaikeista työmarkkinanäkymistä huolimatta TE-hallinto pyrkii pitämään työtä hakevien aktiivisuutta, osaamista ja osaamisen uudistamista yllä. Samalla TE-toimistojen omia toimintatapoja halutaan uudistaa asiakaslähtöisemmiksi. Uutta toimintamallia tarvitaan erityisesti työvoiman kysynnän elpyessä, jolloin meillä ei itsellämme ole käytettävissä aiempaa henkilöstömäärää, mutta työtä tekijöille ja tekijöitä töille tullaan tarjoamaan aiempaa tehokkaammin. Sekin aika vielä tulee, linjaa TE-toimiston johtaja Kouvo.

Lisätietoja:

Lataa tiedote (pdf)

    

Yhteyshenkilöitä Kaakkois-Suomen TE-palveluissa

Johtaja:

Jari Saarinen
0295 042 200

Johdon tuki:

viestintäpäällikkö
Suvi Kalliomäki
0295 042 035

viestintäasiantuntija
Niina Sylgren
0295 042 170

tietosuojavastaava
Toni Vesanen
0295 042 085

Työnantaja- ja yrityspalvelut, tuetun työllistymisen palvelut Kymenlaakso:

palvelujohtaja
Tuija Luodelahti
0295 042 128

Yrityspalvelut:
palvelupäällikkö
Antero Järvinen
0295 042 068

Muutosturva ja lomautukset:

Leena-Maria Sevón
0295 042 264
Anita Kirkkopelto-Marttila
0295 042 087

Yrityspalvelut (vaihde)
0295 042 001

Lähetä yt-esitykset:
kirjaamo.kaakkois-suomi@te-toimisto.fi

TE-live

tuottaja/toimittaja
Akulina Rugojeva
0295 042 048

Nuorten palvelut ja osaamisen kehittäminen, tuetun työllistymisen palvelut Etelä-Karjala:

palvelujohtaja
Tiia Piikki
0295 042 172

Nuorten yhteiskuntatakuu:

asiantuntija
Tuula Hautala-Piirainen
0295 042 046

Hankkeet ja työllisyyspoliittiset avustukset:

palvelupäällikkö
Kai Greijula
0295 042 271