Yhteistyökumppaneille

Kaakkois-Suomen TE-toimisto on työmarkkinoiden asiantuntija, jonka ydintehtävä on TE-palvelujen tuottaminen toiminta-alueen asiakkaille. Kaakkois-Suomen TE-toimiston arvot ovat asiakaslähtöisyys, avoimuus, osaaminen ja yhteistyö.

Toiminnan strategiset painopistealueet ovat

Tämän sivun tiedot on tarkoitettu ensisijaisesti Kaakkois-Suomen TE-toimiston yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille sekä tiedotusvälineille.

  • Henkilöstön sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi.

Ajantasaista tietoa Kaakkois-Suomen alueen työllisyystilanteesta ja työmarkkinoista löydät

Asiointiohjeet ja yhteystiedot asiakkaille löytyvät alasivuilta

Sivu päivitetty 15.9.2021
null Katsaus Kaakkois-Suomen TE-toimiston tekemiin osaratkaisuihin työntekijän oleskelulupahakemuksissa

Kaakkois-Suomen TE-toimisto tiedottaa:

TE-toimistot tekivät vuoden 2013 tammi-heinäkuussa yhteensä 5200 osaratkaisua työntekijän oleskelulupahakemuksiin. Ensimmäisiin hakemuksiin tehtiin 2339 osaratkaisua ja jatkohakemuksiin 2861 osaratkaisua. Työntekijän oleskelulupahakemukset käsitellään keskitetysti Kaakkois-Suomen, Uudenmaan ja Pirkanmaan TE-toimistoissa sekä Ahvenanmaan osalta Ahvenanmaalla.

Kaakkois-Suomen TE-toimisto käsittelee Etelä-Savon, Kaakkois-Suomen, Kainuun, Lapin, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon ELY-keskusten alueiden työntekijän oleskelulupiin liittyvät asiat. Lähes puolet osaratkaisuista koski työntekoa Kaakkois-Suomen alueella.

TE-toimisto tutkii työntekijän oleskelulupa-asiassa työntekoon liittyvät edellytykset. Myönteisen osaratkaisun jälkeen Maahanmuuttovirasto tai poliisi myöntää työntekijän oleskeluluvan, mikäli muut maahantulon edellytykset täyttyvät.

Kaakkois-Suomessa tehdyt osaratkaisut tammi-heinäkuussa 2013

Kaakkois-Suomen TE-toimistossa tehtiin 492 osaratkaisua ensimmäisiin työntekijän oleskelulupahakemuksiin. Ratkaisuista myönteisiä oli 401 ja kielteisiä 91. Jatkolupahakemuksiin tehtiin 646 osaratkaisua, joista myönteisiä oli 515 ja kielteisiä 126.

Kansalaisuuksittain tarkastellen osaratkaisuja tehtiin ylivoimaisesti eniten Venäjän federaation kansalaisille sekä ensimmäisiin että jatkolupiin. Seuraavan ryhmän muodostivat ukrainalaiset. Kaikkien muiden kansalaisuuksien kohdalla määrät jäivät alle 20 osaratkaisuun. Ukrainalaisten suuri määrä selittyy suurelta osin puutarha-alan kausityöntekijöillä.

Ammateittain tarkasteltuna suurimmat ryhmät muodostivat puutarhatyöntekijöiden lisäksi kuorma-auton- ja yhdistelmäajoneuvonkuljettajat, yrittäjät, kokit sekä keittäjät ja kylmäköt. Kuorma-auton- ja yhdistelmäajoneuvonkuljettajille oleskelulupia haetaan lähes yksinomaan rajan ylittävään liikenteeseen. 

Maahanmuuttovirasto käsitteli tammi-heinäkuussa 311 Kaakkois-Suomen TE-toimiston tekemää myönteistä osaratkaisua ensimmäisiin työntekijän oleskelulupahakemuksiin. Näistä 252:een tehtiin myönteinen päätös ja 19:ään kielteinen. Poliisilaitokset käsittelivät 369 jatkolupahakemusta, joihin oli niin ikään tehty myönteiset osaratkaisut. Näistä 332 tehtiin myönteinen päätös.  Osa hakemuksista on edelleen vireillä.

Yrittäjien suuri määrä pidentää jonoja Kaakkois-Suomessa

Kaakkois-Suomen TE-toimistossa käsiteltiin määrällisesti huomattavasti vähemmän sekä ensimmäisiä että jatkohakemuksia kuin Uudenmaan ja Pirkanmaan TE-toimistoissa. Käsittelyajat ovat kuitenkin kaikilla alueilla suunnilleen samat eli Kaakkois-Suomessa tällä hetkellä noin kolme kuukautta.

Käsittelyaikaan Kaakkois-Suomessa vaikuttaa esimerkiksi selvästi muita alueita suurempi osakeyhtiömuotoisten yritysten yrittäjien oleskelulupahakemusten määrä. Ensimmäisiä hakemuksia käsiteltiin 53 kappaletta, kun Pirkanmaan vastaava luku oli 27 ja Uudenmaan 12. Jatkolupahakemusten osalta määrät olivat Kaakkois-Suomi 79, Pirkanmaa 25 ja Uusimaa 23.

"Yrittäjien oleskelulupahakemukset ovat usein huomattavasti enemmän selvitystyötä ja neuvontaa vaativia", kertoo asiantuntija Milla Hirvonen Kaakkois-Suomen TE-toimistosta. "Yrittäjän ensimmäisen oleskeluluvan ollessa kyseessä tarkastellaan koko alkavan yritystoiminnan edellytyksiä, ei ainoastaan työsuhdetta ja sen ehtoja. Jatko-oleskeluluvan kohdalla selvitetään, ovatko ensimmäisessä oleskelulupahakemuksessa vakuutetut tiedot pitäneet paikkansa ja onko yrityksen toiminta käynnistynyt siten, että jatkostakin voidaan vakuuttua."

Kaakkois-Suomen TE-toimisto muistuttaakin, että työntekijän oleskeluluvan hakemiseen kannattaa varata aikaa, koska hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Lisäksi TE-toimisto tekee hakemukseen ainoastaan työsuhdetta koskevan osaratkaisun, minkä jälkeen lopullisen päätöksen oleskeluluvan myöntämisestä tekee Maahanmuuttovirasto tai poliisi omien käsittelyaikojensa puitteissa.

Lisätietoja: Milla Hirvonen, asiantuntija, työlupa-asiat, Kaakkois-Suomen TE-toimisto, puh. 0295 042 053

Lataa tiedote

    

Yhteyshenkilöitä Kaakkois-Suomen TE-palveluissa

Johtaja:

Jari Saarinen
0295 042 200

Johdon tuki:

johdon assistentti
Riina Ihaksi
0295 042 060

viestintäpäällikkö
Suvi Kalliomäki
0295 042 035

tietosuojavastaava
Toni Vesanen
0295 042 085

Työnantaja- ja yrityspalvelut, tuetun työllistymisen palvelut Kymenlaakso:

palvelujohtaja
Tuija Luodelahti
0295 042 128

Yrityspalvelut:
palvelupäällikkö
Antero Järvinen
0295 042 068

Muutosturva ja lomautukset:

Leena-Maria Sevón
0295 042 264
Anita Kirkkopelto-Marttila
0295 042 087

Yrityspalvelut (vaihde)
0295 042 001

Lähetä yt-esitykset:
kirjaamo.kaakkois-suomi@te-toimisto.fi

Nuorten palvelut ja osaamisen kehittäminen, tuetun työllistymisen palvelut Etelä-Karjala:

palvelujohtaja
Tiia Piikki
0295 042 172

Nuorten yhteiskuntatakuu:

asiantuntija
Tuula Hautala-Piirainen
0295 042 046

Hankkeet ja työllisyyspoliittiset avustukset:

palvelupäällikkö
Kai Greijula
0295 042 271