Yhteistyökumppaneille

Kaakkois-Suomen TE-toimisto on työmarkkinoiden asiantuntija, jonka ydintehtävä on TE-palvelujen tuottaminen toiminta-alueen asiakkaille. Kaakkois-Suomen TE-toimiston arvot ovat asiakaslähtöisyys, avoimuus, osaaminen ja yhteistyö.

Toiminnan strategiset painopistealueet ovat

Tämän sivun tiedot on tarkoitettu ensisijaisesti Kaakkois-Suomen TE-toimiston yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille sekä tiedotusvälineille.

  • Henkilöstön sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi.

Ajantasaista tietoa Kaakkois-Suomen alueen työllisyystilanteesta ja työmarkkinoista löydät

Asiointiohjeet ja yhteystiedot asiakkaille löytyvät alasivuilta

Sivu päivitetty 15.9.2021
null Lappeenrannan TE-palvelut monikanavaiseksi kohtaamispaikaksi

Kaakkois-Suomen TE-toimisto tiedottaa:

Vuoden 2013 alusta käynnistynyt valtakunnallinen TE-palvelu-uudistus on edennyt Kaakkois-Suomen TE-palvelujen osalta Lappeenrannan toimitilojen uudistumisella uutta palvelumallia tukevaksi kokonaisuudeksi.

Lappeenrannan toimipaikka toimii valtakunnallisena TE-toimistojen toimitila- ja työympäristökonseptin pilottina, jossa uudet asiakaspalvelutilat on remontoitu yhdeksi palvelukanavaksi ja osaksi monikanavapalveluita. Valtakunnallisella toimitilakonseptilla tähdätään siihen, että palvelu on samanlaatuista jokaisessa toimipaikassa ja eri palvelukanavissa.

Toimipaikoissa asiointi tulee jatkossa perustumaan ajanvaraukseen tai TE-palvelujen käyttämiseen työhuo-neena. Henkilö- ja yritysasiakasta ei juoksuteta toimistossa turhaan, vaan jokainen TE-toimistossa käynti on palvelutilanne joko asiantuntijan kanssa keskustellen tai omatoimisesti sähköisiä palveluja käyttäen. "TE-toimisto on henkilö- ja yritysasiakkaiden ja asiantuntijoiden kohtaamispaikka, jossa tilat tukevat työn ja koulutuksen sekä työntekijöiden hakua", kertoo Kaakkois-Suomen TE-toimiston johtaja Juha Kouvo.

TE-palveluja helposti ja nopeasti

TE-toimistoissa otetaan vuoden 2014 alussa käyttöön valtakunnallisesti yhtenäinen palvelumalli, joka tulee näkymään erityisesti työnhaun alkuvaiheessa. Työnhaun aloitus ja työttömyysturvan vireille saaminen eivät jatkossa useimmiten edellytä henkilökohtaista käyntiä TE-toimistossa. Sen sijaan TE-toimistosta otetaan yhteyttä asiakkaaseen ja sovitaan asiakkaan palvelutarpeen mukaisesta asioinnista. Uudessa palvelumallissa asiakas saa asiakkuutensa aikana tarvitsemansa palvelun hänelle sopivalla tavalla ja valvonnan sijaan kannustavasti.

Kaakkois-Suomen TE-toimistossa on jo käytössä toistaiseksi voimassa oleva työnhakijan asiakkuus, mikä tarkoittaa, ettei asiakkaan edellytetä olevan yhteydessä TE-toimistoon vain ilmoittaakseen olemassaolostaan, vaan yhteydenpidossa keskitytään aidosti asiakkaan tilanteeseen ja palvelutarpeeseen. Työnhaku katkeaa vain, jos asiakas jättää tekemättä TE-toimiston kanssa sovitut työllistymistä edistävät toimet tai ei noudata yhdessä sovittua asiointitapaa.

Asiakkaiden mahdollisuus omatoimiseen asiointiin verkossa tulee lisääntymään vuoden 2014 alkupuolella. Tämä mahdollistaa TE-toimistojen asiantuntijoiden keskittymisen, ilmoitusluontoisten käyntiasiointien sijaan, nykyistä enemmän työnantajien palveluihin ja neuvomaan niitä asiakkaita, jotka tarvitsevat tukea työnhakuun
ja työllistymiseen.

Vaikka asiakaspalvelua tullaan tekemään yhä enemmän monikanavaisesti verkon, puhelimen ja etäyhteyksien välityksellä, asiakas voi kuitenkin aina halutessaan ottaa yhteyttä TE-toimistoon saadakseen asiantuntija-palvelua.

Uusi toimintamalli edellyttää henkilökunnalta toimintatapojen muutosta ja oman työn uudenlaista organisointia. "Toimitilojen muutoksilla tuetaan toiminnan muutosta ja mahdollistetaan palvelujen tarjoaminen asiakkaan tarpeista lähtien", Kouvo korostaa. "Uusi toimitilakonsepti tulee tulevaisuudessa näkymään myös niin muissa Kaakkois-Suomen TE-palvelujen toimipaikoissa kuin eri puolilla Suomeakin."

Lisätietoja:

Lataa tiedote

    

Yhteyshenkilöitä Kaakkois-Suomen TE-palveluissa

Johtaja:

Jari Saarinen
0295 042 200

Johdon tuki:

viestintäpäällikkö
Suvi Kalliomäki
0295 042 035

viestintäasiantuntija
Niina Sylgren
0295 042 170

tietosuojavastaava
Toni Vesanen
0295 042 085

Työnantaja- ja yrityspalvelut, tuetun työllistymisen palvelut Kymenlaakso:

palvelujohtaja
Tuija Luodelahti
0295 042 128

Yrityspalvelut:
palvelupäällikkö
Antero Järvinen
0295 042 068

Muutosturva ja lomautukset:

Leena-Maria Sevón
0295 042 264
Anita Kirkkopelto-Marttila
0295 042 087

Yrityspalvelut (vaihde)
0295 042 001

Lähetä yt-esitykset:
kirjaamo.kaakkois-suomi@te-toimisto.fi

TE-live

tuottaja/toimittaja
Akulina Rugojeva
0295 042 048

Nuorten palvelut ja osaamisen kehittäminen, tuetun työllistymisen palvelut Etelä-Karjala:

palvelujohtaja
Tiia Piikki
0295 042 172

Nuorten yhteiskuntatakuu:

asiantuntija
Tuula Hautala-Piirainen
0295 042 046

Hankkeet ja työllisyyspoliittiset avustukset:

palvelupäällikkö
Kai Greijula
0295 042 271