Yhteistyökumppaneille

Kaakkois-Suomen TE-toimisto on työmarkkinoiden asiantuntija, jonka ydintehtävä on TE-palvelujen tuottaminen toiminta-alueen asiakkaille. Kaakkois-Suomen TE-toimiston arvot ovat asiakaslähtöisyys, avoimuus, osaaminen ja yhteistyö.

Toiminnan strategiset painopistealueet ovat

Tämän sivun tiedot on tarkoitettu ensisijaisesti Kaakkois-Suomen TE-toimiston yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille sekä tiedotusvälineille.

  • Henkilöstön sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi.

Ajantasaista tietoa Kaakkois-Suomen alueen työllisyystilanteesta ja työmarkkinoista löydät

Asiointiohjeet ja yhteystiedot asiakkaille löytyvät alasivuilta

Sivu päivitetty 15.9.2021
null Lappeenrannan TE-palvelut valtakunnallinen toimitilapilotti

Kaakkois-Suomen TE-toimisto tiedottaa:

Remontti käynnistyy juhannuksen jälkeen

Vuoden 2013 alusta käynnistynyt valtakunnallinen TE-palvelu-uudistus etenee Kaakkois-Suomen TE-palvelujen osalta Lappeenrannan toimipaikassa uutta palvelumallia tukevilla tilaratkaisuilla.

Keskeistä toimitilojen uudistuksessa on, että asiakaskäynnit TE-palveluissa ovat sujuvia sekä tukevat asiakkaan työllistymispolkua aktivoimalla omaa työn ja koulutuksen hakua. Kaakkois-Suomen TE-toimiston johtajan Juha Kouvon mukaan toimipaikoissa asiointi tulee jatkossa perustumaan ajanvaraukseen tai TE-palvelujen käyttämiseen työhuoneena. "Asioinnin tulee aina olla asiakkaan kannalta tarkoituksenmukaista."

Senaatti-kiinteistöt on tuottanut työ- ja elinkeinoministeriön tilaamana TE-palveluille valtakunnallisen työympäristö- ja toimitilakonseptin, jossa on tilojen lisäksi kehitetty verkko- ja sähköisten asiointipalvelujen toiminnallisuutta.

Lappeenrannan toimipaikka toimii valtakunnallisena pilottina. Pilotin rinnalla valmistuvat valtakunnalliset suunnitteluohjeet, jotka helpottavat käytännön toteutuksia eri puolilla Suomea. "Joissakin TE-palvelujen toimipaikoissa on jo toteutettu osittain konseptin mukaisia toimitilauudistuksia, mutta Lappeenranta on ensimmäinen kohde, jossa konseptin kaikki osa-alueet toteutetaan ja otetaan huomioon täysimääräisesti", Kouvo kertoo. "Uusi toimitilakonsepti tulee tulevaisuudessa näkymään myös muissa Kaakkois-Suomen
TE-palvelujen toimipaikoissa."

Asiakaspalvelu Lappeenrannassa remontin aikana

Lappeenrannan toimipaikan remontti käynnistyy juhannuksen jälkeen ja jatkuu noin kolme kuukautta. Asiakaspalvelu pysyy koko remontin ajan virastotalon saman käytävän varrella. Ensimmäisessä vaiheessa asiakkaita palvellaan B-aulassa. Mikäli remontti etenee aikataulussa, uudet asiakaspalvelutilat A-aulassa avataan lokakuussa.

Kaakkois-Suomen TE-palvelut pahoittelee remontista aiheutuvaa haittaa käyntiasioinnin yhteydessä. Asiakkaita kehotetaankin tarkastamaan ennen Lappeenrannan toimipaikassa käyntiä, voiko asian hoitaa verkossa tai puhelimitse.

Verkossa osoitteessa te-palvelut.fi (www.mol.fi) voi mm. hoitaa monia työnhakuun liittyviä ilmoitusasioita ja muuttaa omia yhteystietoja. Kaakkois-Suomen TE-palvelujen verkkosivuilta osoitteesta te-palvelut.fi/kaakkois-suomi löytyvät asiakaspalvelun yhteystiedot ja asiakaspalveluajat sekä ajankohtaista tietoa ja tapahtumia Kaakkois-Suomen alueelta. Verkkosivuilla myös tiedotetaan muista mahdollisista poikkeuksista Lappeenrannan toimipaikan asiakaspalvelussa.

Valtakunnallinen puhelinpalvelu Työlinja opastaa TE-palveluihin liittyen ja verkkopalvelujen käyttöön, opiskeluun ja opintojen rahoitukseen sekä muutosturvaan ja työttömyysturvaan liittyvissä asioissa. Kaakkois-Suomen TE-palvelujen puhelinpalveluun voi ottaa yhteyttä, kun asia liittyy omaan asiointiin TE-toimistossa.

Lisätietoja: Juha Kouvo, johtaja, Kaakkois-Suomen TE-toimisto, puh. 0295 042 099

Lataa tiedote

    

Yhteyshenkilöitä Kaakkois-Suomen TE-palveluissa

Johtaja:

Jari Saarinen
0295 042 200

Johdon tuki:

viestintäpäällikkö
Suvi Kalliomäki
0295 042 035

viestintäasiantuntija
Niina Sylgren
0295 042 170

tietosuojavastaava
Toni Vesanen
0295 042 085

Työnantaja- ja yrityspalvelut, tuetun työllistymisen palvelut Kymenlaakso:

palvelujohtaja
Tuija Luodelahti
0295 042 128

Yrityspalvelut:
palvelupäällikkö
Antero Järvinen
0295 042 068

Muutosturva ja lomautukset:

Leena-Maria Sevón
0295 042 264
Anita Kirkkopelto-Marttila
0295 042 087

Yrityspalvelut (vaihde)
0295 042 001

Lähetä yt-esitykset:
kirjaamo.kaakkois-suomi@te-toimisto.fi

TE-live

tuottaja/toimittaja
Akulina Rugojeva
0295 042 048

Nuorten palvelut ja osaamisen kehittäminen, tuetun työllistymisen palvelut Etelä-Karjala:

palvelujohtaja
Tiia Piikki
0295 042 172

Nuorten yhteiskuntatakuu:

asiantuntija
Tuula Hautala-Piirainen
0295 042 046

Hankkeet ja työllisyyspoliittiset avustukset:

palvelupäällikkö
Kai Greijula
0295 042 271