Yhteistyökumppaneille

Kaakkois-Suomen TE-toimisto on työmarkkinoiden asiantuntija, jonka ydintehtävä on TE-palvelujen tuottaminen toiminta-alueen asiakkaille. Kaakkois-Suomen TE-toimiston arvot ovat asiakaslähtöisyys, avoimuus, osaaminen ja yhteistyö.

Toiminnan strategiset painopistealueet ovat

Tämän sivun tiedot on tarkoitettu ensisijaisesti Kaakkois-Suomen TE-toimiston yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille sekä tiedotusvälineille.

  • Henkilöstön sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi.

Ajantasaista tietoa Kaakkois-Suomen alueen työllisyystilanteesta ja työmarkkinoista löydät

Asiointiohjeet ja yhteystiedot asiakkaille löytyvät alasivuilta

Sivu päivitetty 15.9.2021
null Lomautettujen asiointiin muutoksia heinäkuun alusta alkaen

Kaakkois-Suomen TE-toimisto tiedottaa:

Lomautettujen asiointiin TE-toimistossa on tulossa muutoksia, jotka astuvat voimaan 1.7.2013. Ryhmälomautusmenettely työnhaun käynnistämisen tapana päättyy. Jatkossa kaikki lomautetut käynnistävät työnhakunsa itse.

Muutos yhdenmukaistaa lomautettujen palveluprosessia, kun työnhaun käynnistämisen tapa ja lomautetulle tarjottava palvelu eivät enää riipu työnantajien lomauttamien työntekijöiden määrästä ja lomautuksen toteuttamistavasta. Samalla muutos vähentää työnantajien työmäärää, kun heidän ei enää tarvitse toimittaa yksittäistä lomautettua koskevia tietoja TE-toimistoon.

Työsopimuslain mukaiset, lomauttamiseen liittyvät työnantajan velvoitteet eivät tässä yhteydessä muutu. Jos työnantaja lomauttaa vähintään 10 työntekijää, työnantaja toimittaa jatkossakin TE-toimistolle työsopimuslain mukaisen ennakkoilmoituksen. Ilmoituksessa työnantaja antaa arvion lomautettavien työntekijöiden lukumäärästä, lomautuksen toteuttamistavasta sekä arvion lomautuksen ajankohdasta.

Lyhytaikaisesti lomautetulla ei yleensä ole tarvetta TE-palveluille. Pitkissä määräaikaisissa ja toistaiseksi voimassa olevissa lomautuksissa on tärkeää varmistaa, että lomautetut ohjautuvat mahdollisimman pian TE-palvelujen piiriin. "TE-toimisto toimii tiiviissä yhteistyössä työnantajien kanssa ja järjestää tarvittaessa infotilaisuuksia TE-palveluista työnantajan tiloissa", kertoo palveluesimies Tiia Piikki Kaakkois-Suomen TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalveluista.

Lomautetun työnhaun käynnistäminen

Ryhmälomautusmenettely on ollut työnantajan käytössä, kun lomautettuja on ollut yli 10, vaikka työntekijöiden lomautukset ovat alkaneet eri aikoina. Siirtymävaiheessa työnhaun käynnistämistapa riippuu siitä, mikä on kunkin henkilön lomautuksen todellinen alkamispäivä.

Jos lomautusjakso alkaa viimeistään 30.6.2013, työnhaku tulee voimaan ilman erillistä ilmoittautumista, jos työnantaja on tehnyt ryhmälomautusilmoituksen TE-toimistolle. Tässäkin tilanteessa työnhakijan tulee ilmoittautua itse TE-toimistoon, jos hänellä on opinto-oikeus johonkin oppilaitokseen tai hänellä tai hänen perheellään on yritystoimintaa.

Jos lomautusilmoituksessa ilmoitetaan ensimmäisen lomautusjakson alkavan 1.7.2013 tai sen jälkeen, jokaisen lomautetun tulee ilmoittautua sähköisesti TE-toimiston työnhakijaksi osoitteessa te-palvelut.fi viimeistään 1. lomautuspäivänä.

Mikäli lomautus kestää alle 3 kuukautta, lomautetun ei tarvitse lomautuksen aikana asioida TE-toimistossa puhelimitse tai käymällä toimipaikassa. TE-palvelut on tarvittaess yhteydessä lomautettuun. Lomautetun tulee kuitenkin toimittaa TE-toimistolle 10 päivän kuluessa ilmoittautumisen tekemisestä kopio työsopimuksesta tai määräyskirjasta tai muu selvitys palvelussuhteen ehdoista, kopio lomautusilmoituksesta tai lomautustodistuksesta ja, jos lomautetulla on keskeneräisiä opintoja tai yritystoimintaa, näihin liittyvät asiakirjat.

Mikäli lomautus kestää yli 3 kuukautta tai on voimassa toistaiseksi, työnhaku käynnistyy heti ilmoittautumisen jälkeen, mutta lomautetun tulee asioida TE-palveluissa 10 päivän kuluessa työnhaun käynnistämisestä ja toimittaa TE-toimistolle vastaavat selvitykset kuin alle kolmen kuukauden lomautuksissa. "Lomautetulle selvitetään ensimmäisen käyntiasioinnin yhteydessä, miten työnhaku etenee ja miten asioinnin voi jatkossa hoitaa mahdollisimman sujuvasti verkossa, puhelimitse ja tarvittaessa toimipaikoissa käymällä", avaa Tiia Piikki lomautettujen asiointia.

Lomautuksen aikana lomautetut hakevat työttömyysetuutta suoraan työttömyyskassasta tai Kelalta.

Lisätietoja:

  • Tiia Piikki, palveluesimies, työnantaja- ja yrityspalvelut, puh. 0295 042 172
  • Kaakkois-Suomen TE-palvelujen asiakasohje lomautettujen asioinnista

Lataa tiedote

    

Yhteyshenkilöitä Kaakkois-Suomen TE-palveluissa

Johtaja:

Jari Saarinen
0295 042 200

Johdon tuki:

viestintäpäällikkö
Suvi Kalliomäki
0295 042 035

viestintäasiantuntija
Niina Sylgren
0295 042 170

tietosuojavastaava
Toni Vesanen
0295 042 085

Työnantaja- ja yrityspalvelut, tuetun työllistymisen palvelut Kymenlaakso:

palvelujohtaja
Tuija Luodelahti
0295 042 128

Yrityspalvelut:
palvelupäällikkö
Antero Järvinen
0295 042 068

Muutosturva ja lomautukset:

Leena-Maria Sevón
0295 042 264
Anita Kirkkopelto-Marttila
0295 042 087

Yrityspalvelut (vaihde)
0295 042 001

Lähetä yt-esitykset:
kirjaamo.kaakkois-suomi@te-toimisto.fi

TE-live

tuottaja/toimittaja
Akulina Rugojeva
0295 042 048

Nuorten palvelut ja osaamisen kehittäminen, tuetun työllistymisen palvelut Etelä-Karjala:

palvelujohtaja
Tiia Piikki
0295 042 172

Nuorten yhteiskuntatakuu:

asiantuntija
Tuula Hautala-Piirainen
0295 042 046

Hankkeet ja työllisyyspoliittiset avustukset:

palvelupäällikkö
Kai Greijula
0295 042 271