Yhteistyökumppaneille

Kaakkois-Suomen TE-toimisto on työmarkkinoiden asiantuntija, jonka ydintehtävä on TE-palvelujen tuottaminen toiminta-alueen asiakkaille. Kaakkois-Suomen TE-toimiston arvot ovat asiakaslähtöisyys, avoimuus, osaaminen ja yhteistyö.

Toiminnan strategiset painopistealueet ovat

Tämän sivun tiedot on tarkoitettu ensisijaisesti Kaakkois-Suomen TE-toimiston yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille sekä tiedotusvälineille.

  • Henkilöstön sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi.

Ajantasaista tietoa Kaakkois-Suomen alueen työllisyystilanteesta ja työmarkkinoista löydät

Asiointiohjeet ja yhteystiedot asiakkaille löytyvät alasivuilta

Sivu päivitetty 15.9.2021
null Mitä TE-toimisto tekee valtion työllisyysrahoilla Kaakkois-Suomessa?

TE-toimiston työllistymistä tukevat palvelut voidaan jakaa viiteen pääosaan: palkkatuki, työvoimakoulutus, hanketoiminta, työmarkkinakyvyn arvioinnit ja yrittäjäksi ryhtymisen tukeminen. Näitä palveluja kukin TE-toimisto tarjoaa omalla toiminta-alueellaan valtion työllisyydenhoitoa varten varaamilla määrärahoilla.

Kaakkois-Suomen TE-toimiston toiminta-alue muodostuu neljästä seutukunnasta ja kahdesta maakunnasta. Alueen vajaasta 143 000 henkilön työvoimasta 30 % on Kouvolan ja sama 30 % Lappeenrannan seutukunnassa, Kotkan-Haminan seutukunnassa on 27 % ja Imatralla 13 %.

Alueen lähes 23 000 työttömästä hiukan alle 28 % on tällä hetkellä sekä Kouvolan että Lappeenrannan seutukunnissa. Kotka-Haminan seudulla on 32 % alueen työttömistä ja Imatran seutukunnassa 12 %. Tällä hetkellä työttömistä vähintään vuoden työttömänä olleita on Kotka-Haminan seutukunnassa 33 %, Kouvolassa 29 %, Lappeenrannassa 27 % ja Imatralla 11 %.

TE-toimiston palvelujen tavoitteena on työnhakijoiden ja rekrytointien aktivointi työllistymisen edistämiseksi. Työllisyysrahoilla mm. tuetaan työttömäksi joutuneiden tai työttömyysuhan alle joutuneiden osaamisen parantamista, tuetaan uusien henkilöiden palkkaamista ja yrittäjäksi ryhtymistä, ostetaan asiantuntija-arvioita ja valmennuksia sekä tuetaan kuntakokeiluja ja kolmannen sektorin toimintaa.

"Erilaisissa kommenteissa ja jopa virallisilta vaikuttavissa kannanotoissa näyttää usein unohtuvan lakisääteinen ja ministeriötason ohjeistus, jonka puitteissa täällä asiakasrajapinnassa eli TE-toimistossa työtä tehdään ja niukkuutta jaetaan. Laillisuuden kannalta kun byrokratian purkaminen ei voi tarkoittaa mielivallan käyttöön ottoa", huomauttaa Kaakkois-Suomen TE-toimiston johtaja Juha Kouvo.

"Ei mopolla mahdottomia"

Kouvon mukaan tämänhetkinen vaikea työllisyystilanne edellyttää kaikkien työmarkkinatoimijoiden yhteistyötä. On selkeytettävä kunkin toimijan roolit ja löydettävä mahdollisuudet entistä tiiviimpään yhdessä tekemiseen. Lähtökohdan on oltava yhteinen eli työtä hakevan ja työtä tarjoavan asiakkaan etu. Työllisyyden hoidossa tavoitteena on työmarkkinoille kiinnittyminen ja muuttuvilla työmarkkinoilla pysyminen.

"Paljon on tehty. Paljon tullaan tekemään. Mutta annetuilla resursseilla paljon jää tekemättäkin. Valitettavasti mopolla ei kuitenkaan mahdottomiin kyetä", Kouvo huokaisee.

Työttömien aktivointi vaihtelee seutukunnittain. Haminassa ja Imatralla kolmannes työttömistä osallistuu erilaisiin palveluihin. Kotkassa, Kouvolassa ja Lappeenrannassa palveluissa on neljännes työttömistä. Työllisyysmäärärahoista oli heinäkuussa sidottu sekä Lappeenrannan että Kouvolan seutukunnille 29 %, Kotkan-Haminan seutukunnalle 27 % ja Imatran seutukunnalle 15 %.

Työttömät, edes pidempään työttömänä olleet, eivät muodosta yhtä yhtenäistä ryhmää, vaan heitä tulee tänä päivänä kaikista ammattiryhmistä, molemmista sukupuolista ja kaikista ikäluokista. Näin ollen erilaisten ihmisten työllistymismahdollisuuksien ylläpitämiseksi ja parantamiseksi tarvitaan erilaisia palveluja.

"Toisaalta on tärkeää tiedostaa, että työllisyyttä parannetaan pitkäjänteisellä toiminnalla, ei hokkuspokkus-tempuilla", Kouvo muistuttaa ja jatkaa jankuttamisenkin uhalla, ettei työllisyydenhoito ole vain työttömyyden katkaisua jonkin toimijan taloudenpidon näkökulmasta.

"Työllisyyden hoidossa on hyvin keskeisesti kysymys ihmisten kohtaloista ja osallisuudesta yhteiskuntaan. Jos meillä ei johonkin ole varaa, niin siihen, että viidennes työvoimasta ei ole jatkossakaan käytössä."

Lisätietoja:

Juha Kouvo, johtaja, Kaakkois-Suomen TE-toimisto, puh. 0295 042 099

Lataa tiedote (pdf)

Työllisyymäärärahojen käyttö Kaakkois-Suomessa, sidonta palveluittain 07/2015 (png)

Työllisyymäärärahojen käyttö Kaakkois-Suomessa, sidonta seutukunnittain 07/2015 (png)

Palkkatuetun työn aloittaneet seutukunnittain 2015 tammi-toukokuu (png)

Kuvat: Kaakkois-Suomen TE-toimisto

    

Yhteyshenkilöitä Kaakkois-Suomen TE-palveluissa

Johtaja:

Jari Saarinen
0295 042 200

Johdon tuki:

viestintäpäällikkö
Suvi Kalliomäki
0295 042 035

viestintäasiantuntija
Niina Sylgren
0295 042 170

tietosuojavastaava
Toni Vesanen
0295 042 085

Työnantaja- ja yrityspalvelut, tuetun työllistymisen palvelut Kymenlaakso:

palvelujohtaja
Tuija Luodelahti
0295 042 128

Yrityspalvelut:
palvelupäällikkö
Antero Järvinen
0295 042 068

Muutosturva ja lomautukset:

Leena-Maria Sevón
0295 042 264
Anita Kirkkopelto-Marttila
0295 042 087

Yrityspalvelut (vaihde)
0295 042 001

Lähetä yt-esitykset:
kirjaamo.kaakkois-suomi@te-toimisto.fi

TE-live

tuottaja/toimittaja
Akulina Rugojeva
0295 042 048

Nuorten palvelut ja osaamisen kehittäminen, tuetun työllistymisen palvelut Etelä-Karjala:

palvelujohtaja
Tiia Piikki
0295 042 172

Nuorten yhteiskuntatakuu:

asiantuntija
Tuula Hautala-Piirainen
0295 042 046

Hankkeet ja työllisyyspoliittiset avustukset:

palvelupäällikkö
Kai Greijula
0295 042 271