Yhteistyökumppaneille

Kaakkois-Suomen TE-toimisto on työmarkkinoiden asiantuntija, jonka ydintehtävä on TE-palvelujen tuottaminen toiminta-alueen asiakkaille. Kaakkois-Suomen TE-toimiston arvot ovat asiakaslähtöisyys, avoimuus, osaaminen ja yhteistyö.

Toiminnan strategiset painopistealueet ovat

Tämän sivun tiedot on tarkoitettu ensisijaisesti Kaakkois-Suomen TE-toimiston yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille sekä tiedotusvälineille.

  • Henkilöstön sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi.

Ajantasaista tietoa Kaakkois-Suomen alueen työllisyystilanteesta ja työmarkkinoista löydät

Asiointiohjeet ja yhteystiedot asiakkaille löytyvät alasivuilta

Sivu päivitetty 15.9.2021
null Monialainen yhteispalvelu käynnistää toimintansa vuoden 2016 alusta

Vuoden 2015 alussa voimaan astuneen lain työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (1369/2014) mukaisesti Kaakkois-Suomen TE-toimisto on käynyt kuntien ja Kelan kanssa neuvottelut monialaisen yhteispalvelun perustamisesta Kaakkois-Suomeen. Vaihtoehtoina olivat koko Kaakkois-Suomen kattava ja työllisyysasioiden hoitoon yleisemminkin kantaa ottava malli sekä lakiin perustuva ja varsinkin suurempien kaupunkien kannattama maakuntapohjainen malli.

TE-toimisto on päättänyt neuvottelujen pohjalta perustaa kaksi maakunnallista työllistymistä edistävää monialaista yhteispalveluverkostoa (TYP-verkosto).

Kaakkois-Suomen TE-toimisto on asettanut sekä Kymenlaakson että Etelä-Karjalan monialaisen yhteispalvelun johtoryhmät, joissa ovat edustettuna alueen kunnat, Kela ja TE-toimisto sekä Etelä-Karjalassa Eksote. Johtoryhmien toimikausi on 3-vuotinen. Ensimmäinen toimikausi jatkuu vuoden 2018 loppuun.

Johtoryhmien työ käynnistyy elokuussa 2015 kokouksella, jossa kunnat nimeävät keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kutsuvat sihteerin. Johtoryhmien ensimmäisenä tehtävänä on laatia yhteistyösopimus, jossa sovitaan mm. toimialueesta, toimipisteistä, sopijapuolten monialaiseen yhteispalveluun sijoittamasta henkilöstöstä, tarjottavista palveluista ja toimintaan liittyvistä yhteisistä kustannuksista. Johtoryhmät myös asettavat toiminnalle tavoitteet ja seuraavat niiden saavuttamista.

Monialaisten yhteispalvelujen toiminta käynnistyy 1.1.2016.

Entistäkin parempaa palvelua

Kaakkois-Suomen alueella toimii tällä hetkellä kolme työvoiman palvelukeskusta. Näistä erityisesti Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskus on ollut valtakunnallisestikin edelläkävijä toiminnan tehokkuudessa.

Kaakkois-Suomen TE-toimiston tuetun työllistymisen palvelujen palvelujohtaja Jari Saarisen mukaan Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskuksessa on valtakunnan keskiarvoa korkeampi asiakkaiden aktivointiaste, mikä tarkoittaa erilaisiin työllistymistä edistäviin palveluihin ohjaamista. "Etelä-Karjalassa yli 90 % asiakkaista ohjautuu työvoiman palvelukeskukseen TE-toimiston kautta. Loput tulevat muiden toimijoiden eli Kelan ja kuntien sosiaalitoimen ohjaamina."

Monialaiset yhteispalveluverkostot tavoittelevat asiakaspalvelun ja toiminnan tehostamista entisestään koko Kaakkois-Suomen alueella. Samalla on mahdollista selkeyttää eri toimijoiden rooleja ja vastuunjakoa.

"Yhteistyösopimusten valmistelulle on olemassa molemmissa maakunnissa hyvä pohja, koska työvoiman palvelukeskuksille on jo laadittu yhteistoimintasopimus, joka kattaa koko Kaakkois-Suomen alueen", kertoo Saarinen. "Jo saavutetusta yhteisestä tekemisestä olisi hyvä pitää kiinni."

 

Lisätietoja: Jari Saarinen, palvelujohtaja, tuetun työllistymisen palvelut, puh. 0295 042 200

Lataa tiedote (pdf)

Asiasta aikaisemmin (mediatiedote 2.4.2015):
Monialainen yhteispalvelu mahdollistaa työllisyysasioiden pöydälle nostamisen

    

Yhteyshenkilöitä Kaakkois-Suomen TE-palveluissa

Johtaja:

Jari Saarinen
0295 042 200

Johdon tuki:

viestintäpäällikkö
Suvi Kalliomäki
0295 042 035

viestintäasiantuntija
Niina Sylgren
0295 042 170

tietosuojavastaava
Toni Vesanen
0295 042 085

Työnantaja- ja yrityspalvelut, tuetun työllistymisen palvelut Kymenlaakso:

palvelujohtaja
Tuija Luodelahti
0295 042 128

Yrityspalvelut:
palvelupäällikkö
Antero Järvinen
0295 042 068

Muutosturva ja lomautukset:

Leena-Maria Sevón
0295 042 264
Anita Kirkkopelto-Marttila
0295 042 087

Yrityspalvelut (vaihde)
0295 042 001

Lähetä yt-esitykset:
kirjaamo.kaakkois-suomi@te-toimisto.fi

TE-live

tuottaja/toimittaja
Akulina Rugojeva
0295 042 048

Nuorten palvelut ja osaamisen kehittäminen, tuetun työllistymisen palvelut Etelä-Karjala:

palvelujohtaja
Tiia Piikki
0295 042 172

Nuorten yhteiskuntatakuu:

asiantuntija
Tuula Hautala-Piirainen
0295 042 046

Hankkeet ja työllisyyspoliittiset avustukset:

palvelupäällikkö
Kai Greijula
0295 042 271