Yhteistyökumppaneille

Kaakkois-Suomen TE-toimisto on työmarkkinoiden asiantuntija, jonka ydintehtävä on TE-palvelujen tuottaminen toiminta-alueen asiakkaille. Kaakkois-Suomen TE-toimiston arvot ovat asiakaslähtöisyys, avoimuus, osaaminen ja yhteistyö.

Toiminnan strategiset painopistealueet ovat

Tämän sivun tiedot on tarkoitettu ensisijaisesti Kaakkois-Suomen TE-toimiston yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille sekä tiedotusvälineille.

  • Henkilöstön sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi.

Ajantasaista tietoa Kaakkois-Suomen alueen työllisyystilanteesta ja työmarkkinoista löydät

Asiointiohjeet ja yhteystiedot asiakkaille löytyvät alasivuilta

Sivu päivitetty 15.9.2021
null Monialainen yhteispalvelu mahdollistaa työllisyysasioiden pöydälle nostamisen

Kaakkois-Suomen alueella toimii tällä hetkellä kolme työvoiman palvelukeskusta: Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskus, Kotkan-Haminan seudun työvoiman palvelukeskus Väylä ja Kouvolan seudun työvoiman palvelukeskus. Kuluvan vuoden alussa voimaan astunut laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (1369/2014) muuttaa ajatusta työvoiman palvelukeskuksesta.

Uuden lain mukaisella työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan yhteistoimintamallia, jossa TE-toimisto, kunta ja Kela yhdessä arvioivat yhteispalvelua tarvitsevan työttömän palvelutarpeen, suunnittelevat työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaisen palvelukokonaisuuden sekä vastaavat työllistymisprosessin seurannasta ja etenemisestä. TE-toimisto, kunnat ja Kansaneläkelaitos osoittavat monialaiseen yhteispalveluun palvelua tarvitsevien asiakkaiden määrä huomioon ottaen riittävän määrän henkilöstöä.

"Tämä uusi monialainen yhteispalvelu perustuu verkostoyhteistyöhön eikä sitä varten perusteta uusia organisaatioita", avaa Kaakkois-Suomen TE-toimiston johtaja Juha Kouvo ja toivoo, että ennemminkin puretaan vanhoja rakenteita. "Ihan kauhistus olisi lisähimmeleiden rakenteleminen, kun olisi mahdollisuus suunnata hallinnollisiin kuvioihin sidottua rahaa työttömänä olevien palveluihin."

Valtioneuvoston asetuksen työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (1377/2014) mukaan TE-toimisto asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan yhden tai useamman monialaisen yhteispalvelun johtoryhmän neuvoteltuaan toimialueeseensa kuuluvien kuntien ja Kelan kanssa johtoryhmien lukumäärästä ja toimialueesta.

Kaakkois-Suomi on ollut edelläkävijä työvoiman palvelukeskus -yhteistyössä koko maassa. Kouvon mukaan erityisen hienoa on Kaakonkulmalla solmittu kaksi maakuntaa kattava yhteistoimintasopimus. "Olisihan se kyllä enemmän kuin vahinko, jos tällainen yhteistyö kariutuisi. Mutta pallo on kunnilla."

Kaksi vaihtoehtoa kuntien harkittavana

"Tarjoamme tässä yhteydessä alueen kunnille mahdollisuutta tarttua kokonaisvaltaisemminkin työllisyysasioihin", kertoo Kouvo. "Samalla kun järjestellään uutta monialaista yhteistoimintaa, TE-toimisto olisi halukas nostamaan pöydälle työllisyysasioita laajemminkin."

Kuntien kanssa käytyjen alueellisten neuvottelujen perusteella Kaakkois-Suomen TE-toimisto esittää kuntien ja Kelan vakuutuspiirien harkittavaksi kaksi verkoston rakentamismallia, joista ensimmäinen mahdollistaisi erilaisten seutukuntakohtaisten organisointiratkaisujen tekemisen ja toisten hyvistä käytännöistä oppimisen. Sopimuksen sisältö olisi lakisääteistä monialaisen yhteispalvelun yhteistyösopimusta selvästi laajempi. Toisessa mallissa luovuttaisiin voimassa olevaan sopimukseen perustuvasta koko Kaakkois-Suomea koskevasta toiminnan ohjauksesta ja siirryttäisiin maakuntakohtaisiin sopimuksiin ja johtamisjärjestelmiin. Sopimuksen sisältö olisi lakisääteinen monialaisen yhteispalvelun yhteistyösopimus.

Lisätietoja:

Juha Kouvo, johtaja, Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto, puh. 0295 042 099

Lataa tiedote (pdf)

    

Yhteyshenkilöitä Kaakkois-Suomen TE-palveluissa

Johtaja:

Jari Saarinen
0295 042 200

Johdon tuki:

viestintäpäällikkö
Suvi Kalliomäki
0295 042 035

viestintäasiantuntija
Niina Sylgren
0295 042 170

tietosuojavastaava
Toni Vesanen
0295 042 085

Työnantaja- ja yrityspalvelut, tuetun työllistymisen palvelut Kymenlaakso:

palvelujohtaja
Tuija Luodelahti
0295 042 128

Yrityspalvelut:
palvelupäällikkö
Antero Järvinen
0295 042 068

Muutosturva ja lomautukset:

Leena-Maria Sevón
0295 042 264
Anita Kirkkopelto-Marttila
0295 042 087

Yrityspalvelut (vaihde)
0295 042 001

Lähetä yt-esitykset:
kirjaamo.kaakkois-suomi@te-toimisto.fi

TE-live

tuottaja/toimittaja
Akulina Rugojeva
0295 042 048

Nuorten palvelut ja osaamisen kehittäminen, tuetun työllistymisen palvelut Etelä-Karjala:

palvelujohtaja
Tiia Piikki
0295 042 172

Nuorten yhteiskuntatakuu:

asiantuntija
Tuula Hautala-Piirainen
0295 042 046

Hankkeet ja työllisyyspoliittiset avustukset:

palvelupäällikkö
Kai Greijula
0295 042 271