Yhteistyökumppaneille

Kaakkois-Suomen TE-toimisto on työmarkkinoiden asiantuntija, jonka ydintehtävä on TE-palvelujen tuottaminen toiminta-alueen asiakkaille. Kaakkois-Suomen TE-toimiston arvot ovat asiakaslähtöisyys, avoimuus, osaaminen ja yhteistyö.

Toiminnan strategiset painopistealueet ovat

Tämän sivun tiedot on tarkoitettu ensisijaisesti Kaakkois-Suomen TE-toimiston yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille sekä tiedotusvälineille.

  • Henkilöstön sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi.

Ajantasaista tietoa Kaakkois-Suomen alueen työllisyystilanteesta ja työmarkkinoista löydät

Asiointiohjeet ja yhteystiedot asiakkaille löytyvät alasivuilta

Sivu päivitetty 15.9.2021
null Työkokeilu on ennen kaikkea mahdollisuus työnhakijalle

Kaakkois-Suomen TE-toimisto tiedottaa:

Vuoden 2013 alusta tuli voimaan uusi laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta. Laissa määritellään TE-palvelujen asiakkaille tarjoamat palvelut, ja esimerkiksi työharjoittelu ja työelämävalmennus päättyivät toimenpidemuotoina. Niiden tilalla TE-palvelut tarjoaa henkilöasiakkaille mahdollisuuden osallistua työpaikalla järjestettävään työkokeiluun.

TE-palvelujen työllistymistä edistävänä palveluna työkokeilu on lyhytkestoinen jakso, jota ei ole tarkoitettu työkokemuksen hankkimiseen, vaan jonka aikana työnhakija selvittää omia ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojaan sekä mahdollisuuksiaan työllistyä kyseisen alan työhön. Työkokeiluun osallistuminen perustuu aina työnhakijan palvelutarpeisiin, ja se on tarkoitettu ensisijaisesti ammatillista koulutusta vailla oleville, ammatinvaihtajille (esim. terveydellisistä syistä tai alueellisesta rakennemuutoksesta johtuen). Työkokeilulla tuetaan myös työnhakijan paluuta työmarkkinoille (esim. pitkittynyt työttömyys). Työkokeilija saa työkokeilun ajalta työttömyysetuutta sekä tietyin edellytyksin kulukorvausta.

Kaakkois-Suomen TE-toimiston osaamisen kehittämispalvelujen palveluesimies Merja Jaatinen kertoo, että esimerkiksi useimmille 1-3 kuukauden pituinen työkokeilu riittää sen selvittämiseksi, kiinnostaako ala tai ammatti. "Jos työkokeilu järjestetään sen selvittämiseksi, kykeneekö henkilö tietyn alan tai ammatin mukaiseen työhön vammastaan tai sairaudestaan huolimatta, voi olla tarkoituksenmukaista järjestää kestoltaan pidempi työkokeilu."

Työkokeilua voidaan käyttää myös sen selvittämiseksi, olisiko yrittäjyys sopiva uravaihtoehto. "Työkokeilu voidaan järjestää esimerkiksi silloin, kun henkilöllä on alalla tarvittavaa osaamista ja kiinnostusta yrittäjyyteen, mutta henkilö on epävarma siitä, minkälaista yrittäjänä toimiminen käytännössä on ja onko hänellä siinä vaadittavia ominaisuuksia", Jaatinen selventää työkokeilun eri vaihtoetoja.

Työnantajia pyydetään ilmoittamaan työkokeilumahdollisuudet

Mikäli työnantaja haluaa tarjota kohderyhmään kuuluville työnhakijoille mahdollisuuden työkokeiluun sekä siihen liittyvää ohjausta ja tukea, tarjolla olevan työkokeilumahdollisuuden tiedot tulee ilmoittaa TE-palveluihin. Työnhakija voi hankkia työkokeilupaikan myös itse, mutta TE-palvelut tarkastaa työnantajan edellytykset toimia työkokeilun järjestäjänä. TE-palveluihin tulee siis aina olla yhteydessä ennen työkokeilun aloittamista.

Työkokeilun järjestäjänä voi olla yritys, yksityinen elinkeinoharjoittaja, kunta, kuntayhtymä, muu yhteisö, säätiö, valtion virasto tai laitos tai vapaaehtoispohjalta toimiva yhdistys tai muu yhteisö, jossa ei ole palkattuja työntekijöitä. Työkokeilun aikaisten tehtävien tulee olla sellaisia, joita yleisesti tehdään työsuhteessa. "Sopimusta työkokeilusta ei voida tehdä, jos työtehtävä on sellainen, että henkilö työskentelee pääsääntöisesti itsenäisesti ilman ohjausta ja valvontaa", muistuttaa Jaatinen.

TE-palvelut toivovat työnantajien kiinnittävän huomiota siihen, ettei työkokeiluun osallistuva ole työsuhteessa eikä näin ollen voi vastata työnantajan tarpeeseen saada työvoimaa tai korvata työsuhteessa olevia työntekijöitä työpaikalla.

Lisätietoja: Merja Jaatinen, palveluesimies, osaamisen kehittämispalvelut, puh. 0295 042 064

Lataa tiedote

     ​​​​​​

 


Kaakkois-Suomen TE-toimisto

 

Johtaja
Jari Saarinen
0295 042 200

Johdon tuki
viestintäpäällikkö
Sari Loisa
0295 042 035

tietosuojavastaava
Toni Vesanen
0295 042 085

Työnantaja- ja yrityspalvelut, tuettu työllistuminen Kymenlaakso

palvelujohtaja
Tuija Luodelahti
0295 042 128

Nuorten palvelut ja osaamisen kehittäminen, tuettu työllistyminen Etelä-Karjala

palvelujohtaja
Tiia Piikki
0295 042 172

Yrityspalvelut
palvelupäällikkö
Antero Järvinen
0295 042 068

Nuorten yhteiskuntatakuu
asiantuntija
Tuula Hautala-Piirainen
0295 042 046

Hankkeet ja työllisyyspoliittiset avustukset
palvelupäällikkö
Kai Greijula
0295 042 271

TE-live

tuottaja/toimittaja
Akulina Rugojeva
0295 042 048