Yhteistyökumppaneille

Kaakkois-Suomen TE-toimisto on työmarkkinoiden asiantuntija, jonka ydintehtävä on TE-palvelujen tuottaminen toiminta-alueen asiakkaille. Kaakkois-Suomen TE-toimiston arvot ovat asiakaslähtöisyys, avoimuus, osaaminen ja yhteistyö.

Toiminnan strategiset painopistealueet ovat

Tämän sivun tiedot on tarkoitettu ensisijaisesti Kaakkois-Suomen TE-toimiston yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille sekä tiedotusvälineille.

  • Henkilöstön sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi.

Ajantasaista tietoa Kaakkois-Suomen alueen työllisyystilanteesta ja työmarkkinoista löydät

Asiointiohjeet ja yhteystiedot asiakkaille löytyvät alasivuilta

Sivu päivitetty 15.9.2021
null Työllistyminen on suunnitelmallista toimintaa

Useiden tutkimusten mukaan työn saaminen vaikeutuu jo kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen. Tämän vuoksi on tärkeää aloittaa aktiivinen työnhaku tai omaa osaamista kehittävät toimet heti työttömyyden alettua.

Heti alkuun pitää esittää itselle kysymyksiä: Mitä työtä haen? Osaanko hakea työtä? Mitä osaan? Riittääkö osaamiseni vai pitääkö osaamistani kehittää? Mitkä ovat tavoitteeni työllistymisessä? Millä keinoilla pääsen tavoitteeseeni?

TE-palvelut apuna suunnittelemassa

Asiakkuus TE-palveluissa alkaa työnhakijaksi ilmoittautumisella osoitteessa te-palvelut.fi. Tämän jälkeen TE-palvelut ottaa asiakkaaseen yhteyttä ja laatii asiakkaan kanssa yhdessä suunnitelman, jossa katsotaan alat, joilta asiakkaan on jo olemassa olevalla osaamisella mahdollista saada työtä. Samalla sovitaan niistä toimista, jotka edistävät työllistymistä tai koulutukseen hakeutumista, jos työtä ei ole tarjolla.

Suunnitelma perustuu aina asiakkaan omiin kiinnostuksiin ja henkilökohtaisiin tarpeisiin. "Tavoitteena on kirkastaa asiakkaan omat tavoitteet työmarkkinoiden monimuotoisuuden ja nopean muuttumisen viidakossa", kertoo Kaakkois-Suomen TE-toimiston työnvälitys- ja yrityspalvelujen palvelujohtaja Tuija Luodelahti. "Tämän jälkeen TE-palvelut tarjoaa suunnitelmassa sovittuja palveluja, jotka auttavat eteenpäin."

TE-palvelut neuvoo asiakasta työn ja koulutukseen hakuun liittyvissä asioissa sekä ohjaa yhdessä tunnistettujen tarpeiden mukaisiin omiin tai yhteistyökumppaneiden tuottamiin palveluihin. TE-palvelut tarjoaa mm.

  • työnhakuvalmennusta, josta saa osaamista ja välineitä työnhakuun, työhakemusten tekoon ja vinkkejä työhaastatteluun
  • työkokeilua, jossa voi kokeilla tiettyä työtehtävää käytännössä ja saada näin konkreettista tuntumaa harkitsemaansa vaihtoehtoon
  • uravalmennusta, joka selkiyttää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtoja, tukee hakeutumista ammatilliseen koulutukseen ja kehittää työelämävalmiuksia.

TE-palvelut tukena toteuttamisessa

Kaakkois-Suomen TE-palvelut tekee työllistymissuunnitelman noin 85 %:lle alle 25-vuotiaista asiakkaista. Mikäli suunnitelmaa ei tehdä, asiakas on lähiaikoina aloittamassa työn tai koulutuksen tai hänellä on joku muut elämäntilanteeseen liittyvä suunnitelma.

Suunnitelmallinen toiminta tuottaa usein myös tulosta. Esimerkiksi vuoden 2014 aikana työkokeilun aloitti kolmannes alle 25-vuotiaista työttömistä. Työkokeilusta olleista 60 % ei ollut työttömänä kolmen kuukauden kuluttua kokeilun päättymisestä.

Suunnitelma voi toteutua, kun kaikki osapuolet tekevät työtä sen eteen. Työn tai koulutuksen hakemisessa avainasemassa on työnhakijan omatoimisuus, mutta on oltava myös realistinen, koska paraskaan suunnitelma, aktiivisuus ja osallistuminen eivät aina välittömästi tuo tulosta.

"Joskus voi iskeä epätoivo, mutta silloin kannattaa muistaa, että vanha viisaus pitää usein paikkansa: sinnikkyys ja peräänantamattomuus palkitaan", Luodelahti muistuttaa.

TE-palvelujen tehtävä on seurata yhdessä asiakkaan kanssa suunnitelman toteumista sekä tarvittaessa tarkistaa siinä sovitut toimet ja asettaa uudet tavoitteet. TE-palvelujen asiantuntijat myös auttavat heikkona hetkenä uuden suunnan ja motivaation hakemisessa.

Positiivisia faktoja alle 25-vuotiaiden työllisyydestä Kaakkois-Suomessa

TEM, työnvälitystilasto: toukokuu 2015

  • Työttömyys kasvoi koko maan keskiarvoa vähemmän.
  • Työttömyys kesti yli 3 kk koko maan keskiarvoa harvemmin.
  • Palkkatyöhön avoimille työmarkkinoille pääsi tammi–toukokuussa viime vuotta enemmän nuoria.
  • Työllistymistä edistäviin palveluihin on ohjattu koko maan keskiarvoa enemmän työttömiä.

Lisätietoja:

Tuija Luodelahti, palvelujohtaja, työnvälitys- ja yrityspalvelut, puh. 0295 042 128
www.ely-keskus.fi/kaakkois-suomi
> Alueen tila ja näkymät > Työmarkkinat > Nuorisotakuun seuranta

Lue myös imatralaisen Joel Hinkkasen työllistymistarina (te-palvelut.fi/kaakkois-suomi)    

Lataa tiedote (pdf)          

    

Yhteyshenkilöitä Kaakkois-Suomen TE-palveluissa

Johtaja:

Jari Saarinen
0295 042 200

Johdon tuki:

johdon assistentti
Riina Ihaksi
0295 042 060

viestintäpäällikkö
Suvi Kalliomäki
0295 042 035

tietosuojavastaava
Toni Vesanen
0295 042 085

Työnantaja- ja yrityspalvelut, tuetun työllistymisen palvelut Kymenlaakso:

palvelujohtaja
Tuija Luodelahti
0295 042 128

Yrityspalvelut:
palvelupäällikkö
Antero Järvinen
0295 042 068

Muutosturva ja lomautukset:

Leena-Maria Sevón
0295 042 264
Anita Kirkkopelto-Marttila
0295 042 087

Yrityspalvelut (vaihde)
0295 042 001

Lähetä yt-esitykset:
kirjaamo.kaakkois-suomi@te-toimisto.fi

Nuorten palvelut ja osaamisen kehittäminen, tuetun työllistymisen palvelut Etelä-Karjala:

palvelujohtaja
Tiia Piikki
0295 042 172

Nuorten yhteiskuntatakuu:

asiantuntija
Tuula Hautala-Piirainen
0295 042 046

Hankkeet ja työllisyyspoliittiset avustukset:

palvelupäällikkö
Kai Greijula
0295 042 271