Yhteistyökumppaneille

Kaakkois-Suomen TE-toimisto on työmarkkinoiden asiantuntija, jonka ydintehtävä on TE-palvelujen tuottaminen toiminta-alueen asiakkaille. Kaakkois-Suomen TE-toimiston arvot ovat asiakaslähtöisyys, avoimuus, osaaminen ja yhteistyö.

Toiminnan strategiset painopistealueet ovat

Tämän sivun tiedot on tarkoitettu ensisijaisesti Kaakkois-Suomen TE-toimiston yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille sekä tiedotusvälineille.

  • Henkilöstön sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi.

Ajantasaista tietoa Kaakkois-Suomen alueen työllisyystilanteesta ja työmarkkinoista löydät

Asiointiohjeet ja yhteystiedot asiakkaille löytyvät alasivuilta

Sivu päivitetty 15.9.2021
null Työllistymisraha pitkään työttömänä olleille

Kaakkois-Suomen TE-toimisto tiedottaa:

Pitkään työttömänä olleille maksetaan työllistymisrahana yhden kuukauden työmarkkinatuki työllistymisen jälkeen. Kyseessä on vuoden 2013 alusta voimassa ollut kokeilu, joka toteutetaan kuntakokeilussa mukana olevilla paikkakunnilla 2013–2015.

Kokeilun tavoitteena on kannustaa pitkään työttömänä olleita ottamaan vastaan työtä avoimilta työmarkkinoilta. "Kertasuoritus helpottaa työnhakijan taloudellista tilannetta ennen ensimmäistä palkanmaksua ja poistaa näin työllistymisen esteitä", kertoo palveluesimies Jaana Vainikka Kaakkois-Suomen TE-palveluista.

Työtön voi hakea työllistymisrahaa TE-toimistolta työllistymisrahalomakkeella, joka löytyy osoitteesta suomi.fi (Työ ja eläkkeet / Työttömyys ja työttömyysturva). Hakemuksen voi tehdä aikaisintaan kaksi viikkoa ennen työn alkamista. Kansaneläkelaitos maksaa työllistymisrahan kertasuorituksena saatuaan työvoimapoliittisen lausunnon.

Työllistymisrahan maksaminen edellyttää kaikkien seuraavien edellytysten täyttymistä:

  1. Henkilö ottaa vastaan vähintään kolme kuukautta kestävän palkansaajan työssäoloehtoon luettavan työn. Käytännössä työajan tulee pääsääntöisesti olla vähintään 18 tuntia viikossa ja työstä on maksettava työehtosopimuksen mukaista palkkaa.
  2. Henkilö on saanut työmarkkinatukea työttömyyden perusteella vähintään 500 päivältä tai hänen oikeutensa työttömyyspäivärahaan on päättynyt enimmäisajan johdosta.
  3. Henkilö saa työmarkkinatukea tai hänellä ei ole oikeutta työmarkkinatukeen korvauksettoman määräajan, työssäolovelvoitteen, työmarkkinatuen odotusajan, ammatilliseen koulutukseen liittyvän rajoituksen, omavastuuajan tai tarveharkinnan takia.
  4. Henkilö ei ole työsuhteessa, ei työllisty yrittäjänä eikä ole päätoiminen opiskelija.
  5. Henkilö asuu työsuhteen alkaessa jossakin kuntakokeilussa mukana olevassa kunnassa tai kunnassa, joka osallistuu kuntakokeilussa mukana olevan kunnan koordinoimaan pitkäaikaistyöttömien palvelujen järjestämiseen.

Työllistymisrahaa ei makseta, jos työ on palkkatuettua työtä tai henkilöllä on oikeus matka-avustukseen saman työsuhteen perusteella.

Kaakkois-Suomen alueelta kuntakokeilussa ovat mukana Hamina, Imatra, Kotka, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari.

Lisätietoja: Jaana Vainikka, palveluesimies, tuetun työllistymisen palvelut, Kaakkois-Suomen TE-palvelut, puh. 0295 042 236

Lataa tiedote

     ​​​​​​

 


Kaakkois-Suomen TE-toimisto

 

Johtaja
Jari Saarinen
0295 042 200

Johdon tuki
viestintäpäällikkö
Sari Loisa
0295 042 035

tietosuojavastaava
Toni Vesanen
0295 042 085

Työnantaja- ja yrityspalvelut, tuettu työllistuminen Kymenlaakso

palvelujohtaja
Tuija Luodelahti
0295 042 128

Nuorten palvelut ja osaamisen kehittäminen, tuettu työllistyminen Etelä-Karjala

palvelujohtaja
Tiia Piikki
0295 042 172

Yrityspalvelut
palvelupäällikkö
Antero Järvinen
0295 042 068

Nuorten yhteiskuntatakuu
asiantuntija
Tuula Hautala-Piirainen
0295 042 046

Hankkeet ja työllisyyspoliittiset avustukset
palvelupäällikkö
Kai Greijula
0295 042 271

TE-live

tuottaja/toimittaja
Akulina Rugojeva
0295 042 048