Yhteistyökumppaneille

Kaakkois-Suomen TE-toimisto on työmarkkinoiden asiantuntija, jonka ydintehtävä on TE-palvelujen tuottaminen toiminta-alueen asiakkaille. Kaakkois-Suomen TE-toimiston arvot ovat asiakaslähtöisyys, avoimuus, osaaminen ja yhteistyö.

Toiminnan strategiset painopistealueet ovat

Tämän sivun tiedot on tarkoitettu ensisijaisesti Kaakkois-Suomen TE-toimiston yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille sekä tiedotusvälineille.

  • Henkilöstön sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi.

Ajantasaista tietoa Kaakkois-Suomen alueen työllisyystilanteesta ja työmarkkinoista löydät

Asiointiohjeet ja yhteystiedot asiakkaille löytyvät alasivuilta

Sivu päivitetty 15.9.2021
null Työllisyysmäärärahat lopussa Kaakkois-Suomessa

Työttömien määrän jatkuvasti lisääntyessä on jo pitkään ollut tiedossa, etteivät TE-toimistojen työllisyysmäärärahat riitä jokaisen asiakkaan auttamiseen ja kaikkien tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseen. Kaakkois-Suomen TE-toimisto onkin omaehtoisesti rajannut jo loppukeväällä työllisyysrahojen käyttöä.

"Nyt on kuitenkin tultu tilanteeseen, että kaikki käytettävissä olevat rahat on sidottu eikä uusia päätöksiä voida tehdä", sanoo Kaakkois-Suomen TE-toimiston johtaja Juha Kouvo. "Tämä koskee myös jo valmisteilla olevia päätöksiä."

Loppuvuoden palkkatuki-, starttiraha- ja yhteishankintakoulutusten kohtalo ratkeaa hallituksen lisäbudjetin selvittyä. Jo hankitut koulutukset ja valmennukset toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.

Julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen määrärahojen alueellisesta jaosta ja painotuksista päättää hallitus. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö voi kohdentaa ELY-keskuksille lisää työllisyysmäärärahoja. ELY-keskukset suunnittelevat yhdessä TE-palvelujen kanssa niiden alueellisen käytön työllisyyden edistämiseksi.

Kaakkois-Suomen TE-palveluilla oli vuonna 2015 käytettävissä 35 210 000 euroa työllisyysmäärärahaa, joka on käytetty valtioneuvoston linjauksen mukaan erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon ja nuorisotakuun toteuttamiseen.

Määrärahoista yli puolet 50 % on käytetty palkkatukeen ja starttirahaan. Työvoimakoulutusta ja maahanmuuttajien kotoutumiskoulusta on hankittu vajaalla 40 %:lla määrärahoista sekä valmennuksia ja asiantuntija-arviointeja 4 %:lla. Kuntakokeiluun ja työllisyyspoliittisiin avustuksiin määrärahoista on myönnetty n. 8 %.

Lisätietoja:

Juha Kouvo, johtaja, Kaakkois-Suomen TE-toimisto, puh. 0295 042 099

Lataa tiedote (pdf)

    

Yhteyshenkilöitä Kaakkois-Suomen TE-palveluissa

Johtaja:

Jari Saarinen
0295 042 200

Johdon tuki:

johdon assistentti
Riina Ihaksi
0295 042 060

viestintäpäällikkö
Suvi Kalliomäki
0295 042 035

tietosuojavastaava
Toni Vesanen
0295 042 085

Työnantaja- ja yrityspalvelut, tuetun työllistymisen palvelut Kymenlaakso:

palvelujohtaja
Tuija Luodelahti
0295 042 128

Yrityspalvelut:
palvelupäällikkö
Antero Järvinen
0295 042 068

Muutosturva ja lomautukset:

Leena-Maria Sevón
0295 042 264
Anita Kirkkopelto-Marttila
0295 042 087

Yrityspalvelut (vaihde)
0295 042 001

Lähetä yt-esitykset:
kirjaamo.kaakkois-suomi@te-toimisto.fi

Nuorten palvelut ja osaamisen kehittäminen, tuetun työllistymisen palvelut Etelä-Karjala:

palvelujohtaja
Tiia Piikki
0295 042 172

Nuorten yhteiskuntatakuu:

asiantuntija
Tuula Hautala-Piirainen
0295 042 046

Hankkeet ja työllisyyspoliittiset avustukset:

palvelupäällikkö
Kai Greijula
0295 042 271