Yhteistyökumppaneille

Kaakkois-Suomen TE-toimisto on työmarkkinoiden asiantuntija, jonka ydintehtävä on TE-palvelujen tuottaminen toiminta-alueen asiakkaille. Kaakkois-Suomen TE-toimiston arvot ovat asiakaslähtöisyys, avoimuus, osaaminen ja yhteistyö.

Toiminnan strategiset painopistealueet ovat

Tämän sivun tiedot on tarkoitettu ensisijaisesti Kaakkois-Suomen TE-toimiston yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille sekä tiedotusvälineille.

  • Henkilöstön sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi.

Ajantasaista tietoa Kaakkois-Suomen alueen työllisyystilanteesta ja työmarkkinoista löydät

Asiointiohjeet ja yhteystiedot asiakkaille löytyvät alasivuilta

Sivu päivitetty 15.9.2021

     ​​​​​​

 


Kaakkois-Suomen TE-toimisto

 

Johtaja
Jari Saarinen
0295 042 200

Johdon tuki
viestintäpäällikkö
Sari Loisa
0295 042 035

tietosuojavastaava
Toni Vesanen
0295 042 085

Työnantaja- ja yrityspalvelut, tuettu työllistuminen Kymenlaakso

palvelujohtaja
Tuija Luodelahti
0295 042 128

Nuorten palvelut ja osaamisen kehittäminen, tuettu työllistyminen Etelä-Karjala

palvelujohtaja
Tiia Piikki
0295 042 172

Yrityspalvelut
palvelupäällikkö
Antero Järvinen
0295 042 068

Nuorten yhteiskuntatakuu
asiantuntija
Tuula Hautala-Piirainen
0295 042 046

Hankkeet ja työllisyyspoliittiset avustukset
palvelupäällikkö
Kai Greijula
0295 042 271

TE-live

tuottaja/toimittaja
Akulina Rugojeva
0295 042 048

 


 

 

null Työnhaku on taitolaji muuttuvilla työmarkkinoilla

Kaakkois-Suomen tammikuun 2014 työllisyyskatsauksesta käy ilmi, että edellisiin vuosiin verrattuna työttömyys on lisääntynyt, pitkäaikaistyöttömyys kasvanut ja avoimia työpaikkoja ilmoitetaan vähemmän.

Työmarkkinoiden muutostilanteissa oma-aloitteisuus, pitkäjänteisyys ja työnhakutaitojen merkitys kasvavat. Lisäksi kaikkia avoimia työpaikkoja ei laiteta julkiseen hakuun, joten työmahdollisuuksia pitää osata hakea useiden eri kanavien kautta.

Omia työnhakutaitojaan voi ja kannattaa kehittää. TE-toimisto järjestää kaikille työtä hakeville avoimia työnhakuvalmennuksia, joiden avulla voi päivittää omat taidot sekä oppia hakemaan työtä tavoitteellisesti ja itsenäisesti eri rekrytointitapoja ja -kanavia hyödyntäen. Valmennukset ovat myös käytännönläheinen keino laittaa omat työnhakutiedot ajan tasalle ja oppia laatimaan entistä parempia työhakemuksia.

Työnhakuvalmennusta missä ja mihin aikaan tahansa

TE-palvelujen sähköiset palvelut uudistuvat asteittain. Asiointimahdollisuuksien laajenemisen lisäksi verkkopalveluja hyödynnetään osaamisen kehittämisessä.

Kaakkois-Suomen TE-palvelut käynnisti syksyllä 2013 työnhakuvalmennukset verkossa. Valmennukseen osallistumiseen tarvitsee vain tietokoneen ja verkkoyhteyden. Joka maanantai alkavaan valmennukseen on jatkuva haku TE-toimiston kautta.

Syksyn 2013 ensimmäisten valmennusten palaute kertoo, että osallistujat pitivät opiskelumuodosta ja kokivat sen hyödylliseksi. Asteikolla 1–5 valmennuksen sisältö sai arvosanan 4,55, käytetyt menetelmät 4,36, ohjaajan toiminta 4,55 ja kesto 4,36. Kokonaisarvio valmennuksesta oli 4,36.

Osallistujien mielestä valmennuksen parasta antia olivat monipuoliset tehtävät ja menetelmät, vapaus valita tehtävien tekemisen ajankohta, omasta tekemisestä saatu henkilökohtainen palaute sekä konkreettiset neuvot työnhakuun ja työhakemusten tekemiseen. Valmennukseen osallistumiseen uskottiin vaikuttavan positiivisesti työnhaun onnistumiseen tai muiden jatkosuunnitelmien toteutumiseen. Osallistujat myös suosittelisivat valmennusta muille, mutta korostivat, että osallistumiseen kannattaa panostaa hyödyn saamiseksi.

Lisätietoja:

Verkkotyönhakuvalmennusten kurssikummit:

  • Imatran toimipaikka: Sirpa Valtonen, puh. 0295 042 240 (lomalla 3.–10.3.2014)
  • Kotkan toimipaikka: Tommi Kurki, puh. 0295 042 100
  • Kouvolan toimipaikka: Eija Kärkinen, puh. 0295 042 105
  • Lappeenrannan toimipaikka: Pirkko Korhonen, puh. 0295 042 095

Verkkotyönhakuvalmennuksen esittelyvideo: https://video.adalia.fi/view/7828
Työnhakijan muistilista (te-palvelut.fi > Työnhakijalle > Löydä töitä > Vinkkejä työnhakuun)
Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaukset (ely-keskus.fi/kaakkois-suomi > Alueen tila ja näkymät > Työllisyyskatsaukset)

Lataa tiedote (pdf)