Yhteistyökumppaneille

Kaakkois-Suomen TE-toimisto on työmarkkinoiden asiantuntija, jonka ydintehtävä on TE-palvelujen tuottaminen toiminta-alueen asiakkaille. Kaakkois-Suomen TE-toimiston arvot ovat asiakaslähtöisyys, avoimuus, osaaminen ja yhteistyö.

Toiminnan strategiset painopistealueet ovat

Tämän sivun tiedot on tarkoitettu ensisijaisesti Kaakkois-Suomen TE-toimiston yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille sekä tiedotusvälineille.

  • Henkilöstön sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi.

Ajantasaista tietoa Kaakkois-Suomen alueen työllisyystilanteesta ja työmarkkinoista löydät

Asiointiohjeet ja yhteystiedot asiakkaille löytyvät alasivuilta

Sivu päivitetty 15.9.2021
null Työtarjous on mahdollisuus työllistyä

TE-toimisto lähettää työnhakija-asiakkailleen työtarjouksia, joissa kehotetaan hakemaan tiettyä työpaikkaa. Työtarjous ei kuitenkaan ole varma työpaikka, vaan työmahdollisuus.

TE-toimiston tehtävä on välittää työtä työnhakijoille ja osaavia työntekijöitä työnantajille. Työtarjoukset ovat yksi väline tässä työssä. Työtarjouksilla pyritään saattamaan yhteen tarjolla oleva työ ja siihen mahdollisimman sopiva työntekijä.

Aina tarjottu työ ei vastaa täysin työnhakijan toiveita tai osaamista. Työtarjous on lähetetty, koska TE-toimiston asiantuntijat ovat käytettävissään olevan tiedon perusteella arvioineet, että työtarjouksen saanut työntekijä voisi olla työnantajan etsimä työntekijä.

Muuten kyseessä on aivan normaali rekrytointiprosessi, jossa työnantaja itse valitsee palkattavan henkilön. Mikäli työpaikkailmoituksessa on asioita, jotka herättävät kysymyksiä, työnantajalta voi kysyä lisää. Jos tuntuu, ettei oma osaaminen riitä kyseiseen työpaikkaan, kannattaa sitä kuitenkin hakea, koska valintaan vaikuttavat usein monet muutkin tekijät kuin koulutustausta tai työhistoria.

Samoin työpaikka voi olla alku toiveiden mukaiselle työuralle. Esimerkiksi osa-aikainen työ voi muuttua kokoaikatyöksi, kun työnantaja haluaa pitää hyvän tyypin talossa. Varsinkin työuran alkuvaiheessa kaikesta työkokemuksesta on hyötyä, koska erilaisissa töissä oppii asioita, joita voi myöhemmin hyödyntää toisellakin alalla.

Näin saat työtarjouksia, jotka sopivat sinulle

Jotta työtarjoukset vastaisivat työnhakijan ammatillista osaamista ja työkykyä sekä mahdollisimman pitkälti myös toiveita, on tärkeää, että TE-toimistolla on käytettävissään ajantasaiset ja todenmukaiset tiedot asiakkaistaan.

"Jos tarjotut työpaikat eivät vastaa osaamistasi, kannattaa tarkistaa yhdessä TE-toimiston asiantuntijan kanssa työnhakutiedot", kehottaa palveluesimies Annele Buddas Kaakkois-Suomen TE-toimistosta.

Työtarjouksia tehdään työnantajan kanssa sovitulla tavalla asiakkaan omien hakuammattien, osaamisen, toiveiden ja mahdollisten rajoitteiden perusteella. Siksi kaikki muutokset omissa työnhakutiedoissa kannattaa ilmoittaa TE-toimistolle joko Oma asiointi -verkkopalvelussa tai puhelimitse.

"Omasta osaamisestaan voi kertoa myös CV-netti-palvelussa, josta sekä työnantajat että TE-toimiston asiantuntijat näkevät avoimesta hakemuksesta, millaista työtä olet hakemassa", Buddas vinkkaa ja jatkaa, että kaikki nämä tiedot auttavat kohdistamaan työtarjoukset kyseiseen työhön sopiville henkilöille.

Toimi näin työtarjouksen saatuasi

Työtarjous voidaan tehdä kirjeitse, puhelimessa tai henkilökohtaisen tapaamisen yhteydessä.

Jokainen työtarjous on velvoittava, joten niihin pitää reagoida ottamalla yhteyttä työnantajaan ja hakemalla tarjottua työtä. Samoin TE-toimistolle tulee ilmoittaa määräajassa työn hakemisesta sekä siitä, saiko työpaikan vai ei.  Ilmoituksen TE-toimistolle voi tehdä Oma asiointi -verkkopalvelussa, puhelimitse tai sähköpostitse.

Mikäli asiakas ei hae hänelle tarjottua työtä tai työsopimus kariutuu asiakkaan oman menettelyn vuoksi, voi seurauksena olla työttömyysturvalain mukaisesti karenssi eli työttömyysetuuden menettäminen määräajaksi. "Pelkkä kiinnostuksen puute ei riitä syyksi olla hakematta tarjottua työtä, koska lähtökohtaisesti kaikki TE-toimiston asiakkaat hakevat työtä ja tavoitteena on työllistyä", Buddas muistuttaa.

Tarjottua työtä ei tarvitse työttömyysturvalain mukaan hakea tai työtä ottaa vastaan mm. seuraavilla perusteilla:

  • Ansiot jäisivät pienemmäksi kuin työttömyysturva kokonaan työttömänä ollessa. Ansiot lasketaan laskemalla yhteen työstä maksettava palkka ja mahdollinen soviteltu työttömyysetuus ja vähentämällä summasta työsuhteesta aiheutuvat kustannukset.
  • Ammattitaitosuojan perusteella kolmen ensimmäisen työttömyyskuukauden aikana voi kieltäytyä työstä, joka ei vastaa koulutukseen tai työkokemukseen perustuvaa ammattitaitoa.
  • Tarjottu työ on työssäkäyntialueella eli 80 kilometrin etäisyydellä asuinpaikasta, mutta päivittäinen työmatka kestäisi kokoaikatyössä keskimäärin kolme tuntia ja osa-aikatyössä keskimäärin kaksi tuntia. Aikaa tarkasteltaessa otetaan huomioon joukkoliikenne, polkupyörän tai oman auton käyttö sekä mahdollisuus kävellä työmatka.
  • Tarjottu työ on työssäkäyntialueen ulkopuolella ja päivittäinen työmatka kestäisi kokoaikatyössä keskimäärin 3 tuntia tai osa-aikatyössä keskimäärin 2 tuntia. Huomioon otetaan joukkoliikenne ja työnantajan järjestämä kuljetus.

"Jos olet jo saanut työtarjouksen, sinun tulee joka tapauksessa määräaikaan mennessä ilmoittaa TE-toimistolle hakutilanteesta. Muussa tapauksessa TE-toimisto pyytää selvitystä hakematta jättämisestä", Buddas ohjeistaa.

Työnhakuvalmennuksesta apua työnhakuun

Jos tuntuu, että työnhaun kiemuroissa tarvitsee apua, TE-palvelut tarjoaa maksutonta työnhakuvalmennusta sekä ryhminä että verkossa.

Lisätietoja Kaakkois-Suomen alueella järjestettävistä valmennuksista saa omalta asiantuntijalta TE-toimistossa ja osoitteesta te-palvelut.fi/kaakkois-suomi.

Lisätietoja: Annele Buddas, palveluesimies, työnvälityspalvelut, puh. 0295 042 039

Lataa tiedote (pdf)

     ​​​​​​

 


Kaakkois-Suomen TE-toimisto

 

Johtaja
Jari Saarinen
0295 042 200

Johdon tuki
viestintäpäällikkö
Sari Loisa
0295 042 035

tietosuojavastaava
Toni Vesanen
0295 042 085

Työnantaja- ja yrityspalvelut, tuettu työllistuminen Kymenlaakso

palvelujohtaja
Tuija Luodelahti
0295 042 128

Nuorten palvelut ja osaamisen kehittäminen, tuettu työllistyminen Etelä-Karjala

palvelujohtaja
Tiia Piikki
0295 042 172

Yrityspalvelut
palvelupäällikkö
Antero Järvinen
0295 042 068

Nuorten yhteiskuntatakuu
asiantuntija
Tuula Hautala-Piirainen
0295 042 046

Hankkeet ja työllisyyspoliittiset avustukset
palvelupäällikkö
Kai Greijula
0295 042 271

TE-live

tuottaja/toimittaja
Akulina Rugojeva
0295 042 048