Yhteistyökumppaneille

Kaakkois-Suomen TE-toimisto on työmarkkinoiden asiantuntija, jonka ydintehtävä on TE-palvelujen tuottaminen toiminta-alueen asiakkaille. Kaakkois-Suomen TE-toimiston arvot ovat asiakaslähtöisyys, avoimuus, osaaminen ja yhteistyö.

Toiminnan strategiset painopistealueet ovat

Tämän sivun tiedot on tarkoitettu ensisijaisesti Kaakkois-Suomen TE-toimiston yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille sekä tiedotusvälineille.

  • Henkilöstön sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi.

Ajantasaista tietoa Kaakkois-Suomen alueen työllisyystilanteesta ja työmarkkinoista löydät

Asiointiohjeet ja yhteystiedot asiakkaille löytyvät alasivuilta

Sivu päivitetty 15.9.2021
null Työttömyyden kasvu huolestuttavaa

Kesäkuun 2015 työnvälitystilastojen mukaan Kaakkois-Suomessa oli työttömänä 22 929 henkilöä, joista alle 25-vuotiaita 3 623 ja yli vuoden työttömänä olleita 6 835. Työttömyysaste oli Kaakkois-Suomessa 16,1 %, joka on koko maan keskiarvoa korkeampi (14,0 %).

"Liialliseen sarkasmiin toivottavasti sortumatta voi sanoa, että positiivisinta työttömyyden lisääntymisessä Kaakossa oli se, että koko maassa työttömyys oli kasvanut lähes kaksinkertaisella vauhdilla", pyörittelee päätään Kaakkois-Suomen TE-toimiston johtaja Juha Kouvo. "Ei hyvältä näytä eikä suunnanmuutosta tällä hetkellä ole näkyvissä."

Kouvon mukaan viimeisimmissä luvuissa kiinnittää huomiota kaksi asiaa: työttömistä kolmannes alkaa olla ollut yli vuoden työttömänä ja työttömyys on kaupungistunut. Lisäksi Kaakkois-Suomen työttömyydessä on suuria alueellisia eroja. "Esimerkiksi Kotkassa useampi kuin joka viides työikäisistä on työttömänä."

Kymenlaaksossa oli kesäkuussa avoimena 14 % enemmän työpaikkoja kuin vuosi sitten. Etelä-Karjalassa puolestaan ilmoitettiin 12 % vähemmän avoimia työpaikkoja. Koko Kaakkois-Suomessa oli siis 20 työtöntä työnhakijaa kohti yksi avoin työpaikka.

"Todellisuudessa joukkoon mahtui myös työpaikkoja, joiden täyttymisessä oli jonkinasteisia ongelmia", Kouvo pohtii. "Joko alueelta ei löydy haettua osaamista tai sitten työn osa-aikaisuus, lyhytkestoisuus tai epäsäännöllisyys vähensivät hakijoiden kiinnostusta ja mahdollisuuksia ottaa tarjolla olevaa työtä vastaan. Toisaalta osa työttömistä ei ole sijoittumassa ainakaan välittömästi avoimille työmarkkinoille."

"Työttömyyden hoidon kannalta aletaan olemaan tilanteessa, jossa pelkkä työttömyyksien katkaisu keinolla millä tahansa ei ole riittävä ratkaisu ihmisten työmarkkinavalmiuksien ylläpitämiseksi", Kouvo toteaa ja jatkaa, että työllisyyden hoitoon on etsittävä kokonaisvaltaisempia ratkaisuja.

Lisätietoja:

Juha Kouvo, johtaja, Kaakkois-Suomen TE-toimisto, puh. 0295 042 099

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus, kesäkuu 2015 (ely-keskus.fi/kaakkois-suomi)

Lataa tiedote (pdf)

    

Yhteyshenkilöitä Kaakkois-Suomen TE-palveluissa

Johtaja:

Jari Saarinen
0295 042 200

Johdon tuki:

johdon assistentti
Riina Ihaksi
0295 042 060

viestintäpäällikkö
Suvi Kalliomäki
0295 042 035

tietosuojavastaava
Toni Vesanen
0295 042 085

Työnantaja- ja yrityspalvelut, tuetun työllistymisen palvelut Kymenlaakso:

palvelujohtaja
Tuija Luodelahti
0295 042 128

Yrityspalvelut:
palvelupäällikkö
Antero Järvinen
0295 042 068

Muutosturva ja lomautukset:

Leena-Maria Sevón
0295 042 264
Anita Kirkkopelto-Marttila
0295 042 087

Yrityspalvelut (vaihde)
0295 042 001

Lähetä yt-esitykset:
kirjaamo.kaakkois-suomi@te-toimisto.fi

Nuorten palvelut ja osaamisen kehittäminen, tuetun työllistymisen palvelut Etelä-Karjala:

palvelujohtaja
Tiia Piikki
0295 042 172

Nuorten yhteiskuntatakuu:

asiantuntija
Tuula Hautala-Piirainen
0295 042 046

Hankkeet ja työllisyyspoliittiset avustukset:

palvelupäällikkö
Kai Greijula
0295 042 271