Yhteistyökumppaneille

Kaakkois-Suomen TE-toimisto on työmarkkinoiden asiantuntija, jonka ydintehtävä on TE-palvelujen tuottaminen toiminta-alueen asiakkaille. Kaakkois-Suomen TE-toimiston arvot ovat asiakaslähtöisyys, avoimuus, osaaminen ja yhteistyö.

Toiminnan strategiset painopistealueet ovat

Tämän sivun tiedot on tarkoitettu ensisijaisesti Kaakkois-Suomen TE-toimiston yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille sekä tiedotusvälineille.

 • Henkilöstön sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi.

Ajantasaista tietoa Kaakkois-Suomen alueen työllisyystilanteesta ja työmarkkinoista löydät

Asiointiohjeet ja yhteystiedot asiakkaille löytyvät alasivuilta

Sivu päivitetty 15.9.2021
null Vuoden 2021 työllisyyspoliittiset avustukset on myönnetty Kaakkois-Suomessa

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto myönsi 2 milj. euroa työllisyyspoliittisiin avustuksiin tänä vuonna. Avustusta kohdistetaan 20:lle eri hankkeelle, joissa tavoitteena on asiakkaiden työllistymisen edistäminen. Erityistä huomiota kiinnitettiin alueelliseen kattavuuteen, toiminnan määrälliseen vaikuttavuuteen, tarjottavaan ohjaukseen sekä hankkeessa tarjottaviin työtehtäviin. Pitkäaikaistyöttömien määrä laski Kaakkois-Suomen alueella yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti, kunnes koronapandemia teki suuntamuutoksen. Oletettavissa on, että pitkäaikaistyöttömyyden määrä jatkaa kasvuaan myös koko tämän vuoden, vaikka pandemiatilanne Suomessa rauhoittuisikin. Kaakkois-Suomen TE-toimisto on reagoinut tähän omalta osaltaan, ja panostukset pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon ovat mittavat. Tähän liittyen esimerkiksi työllisyyspoliittinen avustus myönnettiin 20:lle eri hankkeelle vuodelle 2021. Suoraan pitkäaikaistyöttömille kohdennettuihin hankkeisiin myönnettiin noin 1,5 miljoonaa euroa sekä nuorten ja osatyökykyisten työllistämisen edistämiseen liittyviin hankkeisiin noin 0,5 miljoonaa euroa.

 

Työllisyyspoliittisiin hankkeisiin kiinnitytään yleensä 100-prosentin palkkatuella, joita on budjetoitu työllisyyspoliittisille hankkeille 350 henkilötyövuoden edestä. Palkkatuet mukaan laskettuna pitkäaikaistyöttömyyttä hoidetaan työllisyyspoliittisten hankkeiden kautta noin 9 miljoonalla eurolla Kaakkois-Suomessa vuonna 2021.

 

Uudet innovatiiviset hankkeet nuorille

Uudessa hallitusohjelmassa nostetaan erityisesti esille nuorten ja osatyökykyisten työllistäminen. Kaakkois-Suomen TE-toimiston työllisyyspoliittisista hankkeista kuusi on kohdennettu suoraan nuorille tai osatyökykyisille. Yksi uusista hankkeista on Etelä-Karjalan alueella toimiva Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry:n nuorille suunnattu EKLU:n työllistämishanke 2021–2023. Vaikka hanketoimija on uusi ja hankkeen kohderyhmä haasteellinen, niin ko. hankkeelta odotetaan paljon niin hanketoimijan kuin TE-toimistonkin puolesta. Urheiluseurat työpaikkoina kiinnostavat varmasti monia nuoria, vaikka työllistyminen muuten on jäänyt syystä tai toisesta toteutumatta. Kaakkois-Suomen TE-toimisto on tulevissakin työllisyyspoliittisissa hauissa kiinnostunut hanketoimijoiden uusista avauksista, joilla pitkäaikaistyöttömyyden hoitoa saadaan alueellamme edistettyä hanketoiminnan keinoin.

 

Hankkeet vuonna 2021

 • Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry: EKLU:n työllistämishanke
 • Etelä-Karjalan Estradi ry: Osallistu, onnistu, opi
 • EKTA ry: Takaisin töihin
 • EKYT ry: Tuulas2
 • Kohti Työtä ry: Verso-kasvua työelämään
 • Kotkan Korttelikotiyhdistys ry: TUTUT4
 • Kouvolan korttelikotiyhdistys ry: TYÖXI 2.0
 • KVY: Osaksi työhön
 • Kymijoen Tukipuu ry: Tukipuu IV-hanke
 • Laptuote-säätiö sr: KAMU
 • Laptuote-säätiö sr: PARASTA
 • Parik säätiö sr: Tukevasti tukea
 • Ravimäkiyhdistys ry: Yhdessä eteenpäin
 • SaimaanVirta ry: TyönVirta
 • SaimaanVirta ry: Pienistä puroista
 • Sotainvalidien Veljesliiton Kymen Piiri ry: Avustajatoiminta
 • Sotek-säätiö sr: Oma suunta
 • Sotek-säätiö sr: Uralle
 • SPR-kontti: KONTTI-Kaupan kautta töihin
 • Taipalsaaren kunta: AKTIV-OIVA

 

Lisätietoja: Kaakkois-Suomen TE-toimisto, palvelupäällikkö Kai Greijula, puh. +358 295 042 271, kai.greijula@te-toimisto.fi

 

Kaakkois-Suomen TE-toimisto tarjoaa Työ- ja elinkeinopalveluja työnhakijoille, työnantajille, yrityksille ja yhteistyökumppaneille Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnissa. TE-palvelujen tehtävänä on turvata osaavan työvoiman saatavuus, työllistää työnhakijat nopeasti sekä parantaa yritysten, yhteisöjen ja muiden työnantajien toimintaedellytyksiä. TE-palvelujen asiakkaina ovat työtä ja koulutusta hakevat henkilöt, yritykset, yhteisöt ja muut työnantajat. Kaakkois-Suomen TE-toimiston toimipaikat sijaitsevat Imatralla, Haminassa, Kotkassa, Kouvolassa ja Lappeenrannassa. www.te-palvelut.fi/kaakkois-suomi

Työllisyyspoliittinen avustus on rahoitusmuoto, jolla kolmannen sektorin toimijat tuottavat palveluja TE-toimiston asiakkaille. Avustusta voidaan myöntää yhdistykselle, säätiölle, kunnalle tai kuntayhtymälle. Hankkeiden rahoittamisen lähtökohtina ovat alueen TE-toimiston henkilöasiakkaiden palvelutarpeet, alueen työttömyyden rakenne ja alueelliset linjaukset edistäen työttömien työnhakijoiden työllistymistä. Avustuksella rahoitettavan toiminnan tulee parantaa työttömien työnhakijoiden yleisiä työmarkkinavalmiuksia, ammatillista osaamista ja edistää heidän työllistymistään. Tavoitteena kaikissa hankkeissa on, että hankkeisiin kiinnitetyistä henkilöistä 50 prosenttia työllistyisi avoimille työmarkkinoille tai aloittaisi koulutuksen.

 

    

Yhteyshenkilöitä Kaakkois-Suomen TE-palveluissa

Johtaja:

Jari Saarinen
0295 042 200

Johdon tuki:

viestintäpäällikkö
Suvi Kalliomäki
0295 042 035

viestintäasiantuntija
Niina Sylgren
0295 042 170

tietosuojavastaava
Toni Vesanen
0295 042 085

Työnantaja- ja yrityspalvelut, tuetun työllistymisen palvelut Kymenlaakso:

palvelujohtaja
Tuija Luodelahti
0295 042 128

Yrityspalvelut:
palvelupäällikkö
Antero Järvinen
0295 042 068

Muutosturva ja lomautukset:

Leena-Maria Sevón
0295 042 264
Anita Kirkkopelto-Marttila
0295 042 087

Yrityspalvelut (vaihde)
0295 042 001

Lähetä yt-esitykset:
kirjaamo.kaakkois-suomi@te-toimisto.fi

TE-live

tuottaja/toimittaja
Akulina Rugojeva
0295 042 048

Nuorten palvelut ja osaamisen kehittäminen, tuetun työllistymisen palvelut Etelä-Karjala:

palvelujohtaja
Tiia Piikki
0295 042 172

Nuorten yhteiskuntatakuu:

asiantuntija
Tuula Hautala-Piirainen
0295 042 046

Hankkeet ja työllisyyspoliittiset avustukset:

palvelupäällikkö
Kai Greijula
0295 042 271