Yhteistyökumppaneille

Kaakkois-Suomen TE-toimisto on työmarkkinoiden asiantuntija, jonka ydintehtävä on TE-palvelujen tuottaminen toiminta-alueen asiakkaille. Kaakkois-Suomen TE-toimiston arvot ovat asiakaslähtöisyys, avoimuus, osaaminen ja yhteistyö.

Toiminnan strategiset painopistealueet ovat

Tämän sivun tiedot on tarkoitettu ensisijaisesti Kaakkois-Suomen TE-toimiston yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille sekä tiedotusvälineille.

  • Henkilöstön sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi.

Ajantasaista tietoa Kaakkois-Suomen alueen työllisyystilanteesta ja työmarkkinoista löydät

Asiointiohjeet ja yhteystiedot asiakkaille löytyvät alasivuilta

Sivu päivitetty 15.9.2021
null Yhteistyötä ja realismia työllisyyden hoitoon

TE-toimisto on pystynyt parantamaan asiakaspalveluaan, vaikka työttömyys jatkuvasti lisääntyy eivätkä työllisyyden hoitoon varatut määrärahat ole kasvaneet tukea tarvitsevien määrän mukana.

Kaakkois-Suomessa parannusta

TE-palveluita uudistettaessa on panostettu palvelukanavien uudistamiseen. Ensimmäisten kuukausien kompastelujen jälkeen järjestelmiä on saatu toimivammiksi ja asiakkaiden palaute on muuttunut positiivisempaan suuntaan.

Paikalla tapahtuva käyntiasiointi on merkittävästi vähentynyt, ja käyntiasiointia on pystytty kohdentamaan enemmän asiantuntijoiden tukea tarvitseviin asiakasryhmiin. Samanaikaisesti puhelinpalveluiden osuus on korostunut ja asiakaspuheluja on Kaakkois-Suomen TE-palveluihin tullut tämän vuoden aikana yli 25 000. Päivittäin TE-palveluihin soittaa yli 200 henkilöä. Heistä 80 % on tavoittanut asiakaspalvelijan.

Asiakaspalvelua on parannettu myös työn tarjoamista tehostamalla. Kaakkois-Suomen TE-palveluissa onkin päästy siihen, että neljä viidestä täyttyneestä työpaikasta on täyttynyt TE-toimiston työnhakijalla eli TE-palvelujen markkinaosuus on noussut. Samanaikaisesti joka kolmas työtön on saanut aktiivipalveluita. Korkeimmat aktivointiasteet ovat olleet Imatralla ja Haminassa.

"Kun työttömänä oli alkuvuodesta keskimäärin 18 000 henkilöä, niin heistä yli 9 000 on osallistunut johonkin palveluun tai työ- ja elinkeinohallinnon järjestämään toimenpiteeseen, kuten tukityöhön, koulutukseen, työllistymistä edistävään palveluun tai vaikkapa vuorotteluvapaasijaisuuksiin", kertoo Kaakkois-Suomen TE-toimiston johtaja Juha Kouvo.

Hallinnon ulkopuolisen arvioijan (Melkior Oy 2015) tekemän valtakunnallisen selvityksessä Kaakkois-Suomen TE-toimisto mainittiin maan kolmen tehokkaimman alueen joukossa yhdessä Pirkanmaan ja Pohjois-Savon kanssa.

Rahoituspaineisiin haetaan ratkaisuja

Työttömien määrän jatkuvasti lisääntyessä Kaakkois-Suomen TE-toimisto on omaehtoisesti joutunut rajaamaan loppukeväästä työllisyysrahojen käyttöä. Tällä hetkellä ollaan tilanteessa, jossa määrärahaa voidaan kohdentaa vähintään 300 päivää työmarkkinatukea saaneisiin ja tulevan monialaisen yhteispalvelun asiakkaisiin. Yrittäjäksi aikoville on saatu muutaman kuukauden liikkumavara sopimalla Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa määrärahasiirrosta yritysten kehittämishankkeista aloittavien yritysten tukemiseen.

Koska työttömyys on pysynyt kauan korkealla tasolla jatkuvasti nousten ja samalla työllisyydenhoidon rahoitustilanne on pysynyt ennallaan, tukimäärä työtöntä kohden on laskenut koko ajan. Seurauksena on käytettävissä olevien tukitoimenpiteiden karsiminen. Samalla TE-toimistossa perataan parhaillaan määrärahapäätöksiä jopa yksittäisten päätösten ja maksatusten tasolla, josko sieltä olisi liikkumavaraa löydettävissä.

"Tarkkaa arviota loppuvuoden lisätarpeesta on vaikea tehdä, mutta Kaakkois-Suomessa puhutaan ennemmin miljoonista kuin sadoista tuhansista euroista", Kouvo toteaa.

Julkisen työnvälityksen merkitys kasvanut

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tänä keväänä julkaiseman henkilöstö- ja koulutustiedustelun Osuvuutta rekrytointiin, tehoa työnvälitykseen 2014 mukaan neljä vuotta sitten TE-toimiston työnvälitys oli viidenneksi käytetyin kanava. Nyt julkinen työnvälitys eli työ- ja elinkeinotoimistojen palvelut on yleisin EK:n jäsenyritysten käytössä olevista rekrytointikanavista.

Osa yrityksistä on tehnyt yhteistyötä TE-toimiston kanssa vuosikymmenten ajan. Kokemus ja keskinäinen tuntemus ovat lisänneet palvelun toimivuutta. TE-toimistojen lähivuosien muutokset oli myös havaittu ja uutta toimintamallia kehuttiin yrityslähtöisemmäksi.

Kysymykseen vastanneista yrityksistä kahdella kolmesta oli myönteisiä kokemuksia julkisesta työnvälityksestä. Tätäkin tyytyväisimpiä olivat palvelualojen yritykset antaen julkiselle työnvälitykselle hyvää palautetta.

"On tietysti mukava kuulla, että TE-palvelujen pyrkimykset muuttaa toimintatapoja ja tehostaa toimintaa näyttävät tuottaneen tulosta. Paljon on kuitenkin vielä askeleita otettavana ja yhteistä tekemistä riittää vaikuttavuuden parantamiseksi jatkossakin työmarkkinoilla", Kouvo korostaa.

Kumppanuudet, palvelutuotannon vaikuttavuus ja teknologiset ratkaisut ovat EK:n raportin mukaankin keinoja, joiden avulla julkista työnvälitystä tulee lähivuosina viedä eteenpäin työllisyyden kohentamiseksi ja yritysten kasvun mahdollistamiseksi.

TE-palvelujen kannalta ei voida erotella asiakkaita jyrkästi helposti tai vaikeasti työllistyviin vaan ratkaisuja etsitään kaikille työtä hakeville. Kouvon mukaan on koko ajan syytä muistuttaa kaikkien mieleen, että työllisyysasioiden hoitaminen on kokonaisuus, jossa hyvässä tarkoituksessa ja oikeistakin lähtökohdista lähtevä yhteistyö voidaan helposti vesittää hallinnonalakohtaisella osaoptimoinnilla.

Kaakkois-Suomen TE-toimisto pitää erittäin tärkeänä työllisyyden hoidon yhteistyötä kuntien ja kolmannen sektorin kanssa. "Meillä ei ole pyrkimystä vain kauniisiin lukuihin, vaan tarve realismiin työllisyyden hoidossa suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin. Samaa näkökulmaa toivomme tietysti yhteistyötahoiltamme", Kouvo muotoilee.

Lisätietoja:

Juha Kouvo, johtaja, Kaakkois-Suomen TE-toimisto, puh. 0295 042 099

Lataa tiedote (pdf)

    

Yhteyshenkilöitä Kaakkois-Suomen TE-palveluissa

Johtaja:

Jari Saarinen
0295 042 200

Johdon tuki:

johdon assistentti
Riina Ihaksi
0295 042 060

viestintäpäällikkö
Suvi Kalliomäki
0295 042 035

tietosuojavastaava
Toni Vesanen
0295 042 085

Työnantaja- ja yrityspalvelut, tuetun työllistymisen palvelut Kymenlaakso:

palvelujohtaja
Tuija Luodelahti
0295 042 128

Yrityspalvelut:
palvelupäällikkö
Antero Järvinen
0295 042 068

Muutosturva ja lomautukset:

Leena-Maria Sevón
0295 042 264
Anita Kirkkopelto-Marttila
0295 042 087

Yrityspalvelut (vaihde)
0295 042 001

Lähetä yt-esitykset:
kirjaamo.kaakkois-suomi@te-toimisto.fi

Nuorten palvelut ja osaamisen kehittäminen, tuetun työllistymisen palvelut Etelä-Karjala:

palvelujohtaja
Tiia Piikki
0295 042 172

Nuorten yhteiskuntatakuu:

asiantuntija
Tuula Hautala-Piirainen
0295 042 046

Hankkeet ja työllisyyspoliittiset avustukset:

palvelupäällikkö
Kai Greijula
0295 042 271