menu
Sulje
Sulje
Skip to Content

Kainuun TE-toimisto

Näillä sivuilla voit tutustua Kainuun TE-toimiston asioimiskäytäntöihin ja paikallisiin palveluihin. TE-palveluiden laaja palvelutarjonta esitellään valtakunnallisilla te-palvelut -sivuilla.

Asiointi kanssamme tapahtuu ensisijaisesti Oma asiointi -palvelun kautta verkossa.

Kainuun TE-toimisto somessa:

           

 

Uutiset

Työllistämispalkkio elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle - kokeilu 30.6. saakka

Työllistämispalkkiota kokeillaan määräaikaisesti ajalla 1.1. - 30.6.2019, ja sitä voi hakea pitkäaikaistyöttömän tai osatyökykyisen palkkatuella vakituiseen työsuhteeseen palkkaava työnantaja. Kyseessä on kiinteä 4000 euron palkkio, jota haetaan jälkikäteen. Kainuussa on tehty 17.4. mennessä yhdeksän myönteistä työllistämispalkkiopäätöstä, hakemuksia on tullut 11 kappaletta. Työllistämispalkkion tavoitteena on kannustaa työnantajia solmimaan toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita palkkatukijaksojen alkaessa tai jaksojen aikana. Palkkio myönnetään de minimis –tukena.

TE-toimisto voi myöntää työllistämispalkkion elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle, jolle on myönnetty palkkatukea aikaisintaan 1.9.2018 seuraavasti:

  • sellaisen työttömän työnhakijan palkkaamisesta aiheutuviin palkkauskustannuksiin, joka on ollut työtön 12 kuukautta välittömästi palkkatuen myöntämistä edeltävän 14 kuukauden aikana tai 24 kuukautta edeltävän 28 kuukauden aikana tai
  • palkkatuen myöntämisen perusteena on henkilön vamma tai sairaus, joka alentaa tuottavuutta olennaisesti sekä pysyvästi tai pysyväisluonteisesti tarjolla olevassa tehtävissä.
  • työsuhde on solmittu toistaiseksi voimassa olevana heti palkkatuetun työn alkaessa tai se on muutettu määräaikaisesta toistaiseksi voimassa olevaksi palkkatukijakson aikana.
  • Jos palkkatuettu työ on alkanut 1.9 – 31.12. 2018, edellyttää työllistämispalkkion myöntäminen, että työsopimus muutetaan toistaiseksi voimassa olevaksi asetuksen voimassaollessa eli 1.1.2019 jälkeen
  • työsuhde alkaa palkkatukijakson aikana tai välittömästi sen päättymisestä lukien ja työaika on enemmän kuin 80 % alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta.
  • palkkatuen määrä on enintään 40 % tai 50 % palkkauskustannuksista.

Työllistämispalkkiota voi hakea yllä olevien ehtojen täyttyessä viimeistään 30.6. alkaviin työsuhteisiin, kolmen kuukauden kuluessa sen kalenterikuukauden päättymisestä, jolloin toistaiseksi voimassa oleva työsuhde on alkanut. Työsuhteen on myös oltava voimassa työllistämispalkkiota haettaessa. Palkkiota voit hakea toimittamalla työllistämispalkkiosopimuksen TE-toimiston kirjaamoon postitse. Kainuussa postiosoite on

Kainuun TE-toimisto, kirjaamo

PL 70

87101 Kajaani

Työnantaja voi tiedustella työllistämispalkkion ehtojen täyttymistä arkipäivisin klo 9 - 16.15 Kainuun alueen työnantajapuhelimesta numerosta 0295 039 001.

Lisätietoja ja hakulomake TE-palveluiden sivuilla


Oma
asiointi

Työnhakuvalmennus

TAMMI 25 2021
ma 25.01.2021
klo 9:00
Kajaani

Uravalmennus nuorille

HELMI 15 2021
ma 15.02.2021
klo 9:00
Kajaani

Työnhakuvalmennus verkossa

HELMI 15 2021
ma 15.02.2021
klo 9:00
Verkkovalmennus


Lisää tapahtumia

Tulosta