Ajankohtaiset

<< Takaisin

« Takaisin

Jo lähes 800 yrittäjää hakenut koronan johdosta yrittäjän työttömyysturvaa Keski-Suomessa

Lähes 800 yrittäjää on tähän mennessä ilmoittautunut työnhakijaksi hakeakseen koronan johdosta työttömyysetuutta Keski-Suomessa. TE-toimisto antaa Kansaneläkelaitokselle lausunnon oikeudesta etuuden maksamiseen. Jotta etuudet saataisiin mahdollisimman nopeasti maksuun, on niiden käsittelyyn keskitetty joukko TE-toimiston asiantuntijoita. TE-toimiston työnantajien puhelinpalvelu ohjeistaa työnhakijaksi ilmoittautumisessa ja etuuden haussa. Lisäksi TE-toimisto on yhteydessä etuutta hakeneisiin yrittäjiin.

Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronapandemian aiheuttaman kysynnän heikkenemisen vuoksi. Työmarkkinatuki on yksi työttömyysetuuden muoto. Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että yrittäjän päätoiminen työskentely on päättynyt tai yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa. Päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen tulee johtua koronapandemiasta ja se todetaan ensisijaisesti työnhakijan oman ilmoituksen perusteella.

Työttömyysetuutta voidaan myöntää riippumatta siitä, harjoitetaanko yritystoimintaa yksityisenä elinkeinonharjoittajana tai yhtiömuodossa. Työmarkkinatuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista ja yrittäjä voi jatkaa osallistumista yrityksen tuotannolliseen tai taloudelliseen toimintaan. Myöskään opinnot eivät ole esteenä työmarkkinatuen myöntämiselle.

Työmarkkinatukea voidaan maksaa ajalta 16.3.2020–30.6.2020 ja laki on voimassa 30.6.2020 asti. Jos yrittäjä rekisteröityy työnhakijaksi viimeistään 15.4.2020, hänellä on oikeus työmarkkinatukeen työnhakua edeltävältä ajalta 16.3.2020 alkaen.

Yrittäjä voi hakea sekä kunnan myöntämää yksinyrittäjän tukea että työttömyysturvaa ilman, että toisen saaminen vaikuttaisi toisen saamiseen tai määrään.

Koronapandemian arvioidaan vaikuttavan erityisesti palvelu- ja kaupan alan yritysten toimintaan, mutta vaikutuksia havaitaan myös muilla toimialoilla. Keski-Suomessa koronasta johtuvia lomautusilmoituksia ovat antaneet edellä mainittujen toimialojen lisäksi muun muassa teknologiateollisuuden, logistiikan ja rakennusalan yritykset.

Miten yrittäjä hakee työmarkkinatukea?

 • Työmarkkinatuen maksaminen edellyttää, että henkilö ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon ja hänen oikeudestaan työmarkkinatukeen annetaan työvoimapoliittinen lausunto Kelalle.
 • Käytännössä prosessi menee näin:
  • Yrittäjä ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimiston Oma asiointi -palvelussa ja antaa selvityksen päätoimisen työskentelyn päättymisestä tai tulon vähentymisestä koronavirusepidemiasta johtuen.
  • TE-toimisto antaa Kelalle työvoimapoliittisen lausunnon yrittäjän oikeudesta työmarkkinatukeen.
  • TE-toimisto käsittelee ilmoittautumiset/hakemukset saapumisjärjestyksessä. Mikäli lisätietoja tarvitaan, TE-toimisto on yhteydessä yrittäjään pääsääntöisesti puhelimitse 0295-alkuisesta numerosta.
  • Yrittäjä hakee työmarkkinatukea Kelasta.
  • Kela maksaa työmarkkinatukea yrittäjälle.

Oma
asiointi