Ajankohtaiset

<< Takaisin

« Takaisin

Koronapandemian vaikutukset Keski-Suomen työvoiman kysyntään

Julkaistu alunperin 2.4.2020, päivitetty 3.4.2020

Keski-Suomessa lomautusilmoitukset lähtivät muun maan tapaan voimakkaaseen kasvuun viime viikolla. Alkuviikosta lomautusten määrän kasvu hidastui, mutta lähti loppuviikosta uudelleen kasvuun. Perjantain tietojen mukaan lomautusilmoituksen on antanut 173 työnantajaa. Lomautusuhka koskee Keski-Suomessa yhteensä 11 566 työntekijää. Kahdessa viikossa lomautusuhan alle on joutunut lähes 9000 eri alojen työntekijä.

 

Keski-Suomen osuus koko maan lomautuksista on vajaat 3 prosenttia, mutta osa Keski-Suomen lomautusilmoituksista tehdään yritysten päätoimipaikan mukaan jollakin toisella TE-toimistoalueella, vaikka varsinaiset lomautukset voivat kohdistua myös yritysten Keski-Suomessa sijaitseviin toimipaikkoihin. TE-toimiston tiedot eivät sisällä kaikkia lomautusilmoituksia, koska alle 20 henkilöä työllistävät työnantajat eivät ole ilmoitusvelvollisuuden piirissä.

 

Alkuviikon aikana voimakkainta suhteellista kasvua lomautuksissa oli Pohjois-Pohjanmaalla, Satakunnassa, Etelä-Pohjanmaalla, Etelä-Savossa, Pohjanmaalla ja Uudellamaalla. Keski-Suomen kasvu oli runsaan kahden prosentin luokkaa, kun se Pohjois-Pohjanmaalla oli runsaat 51 prosenttia. Eri ajankohtien välillä voi olla runsaastikin vaihtelua.

 

Työnhakuja käynnistyy nopealla tahdilla

Lomautusten realisoituminen näkyy uusien työnhakijoiden määrän voimakkaana kasvuna Keski-Suomen TE-toimistossa. TE-toimistoon tulee normaaliaikana 20-100 uutta työnhakijaa päivässä. Nyt uusia työnhakijoita on tullut jopa yli 400 päivässä. Näistä lomautettujen osuus on ollut keskimäärin 70 prosenttia.

 

Uusia asiakkaita tulee laajasti eri toimialoilta, kuten esimerkiksi ravintola- ja matkailualalta, myynnistä, kuljetuksesta, rakentamisesta, teollisuudesta, korjauksesta, kunnossapidosta ja asennuksesta sekä hyvinvointialalta.

 

Avoimia työpaikkoja edelleen useilla aloilla

Keski-Suomessa ilmoitetaan edelleen avoimia työpaikkoja hakuun, mutta niiden määrä on pudonnut merkittävästi normaaliajoista. Haussa on syyslukukautta ennakoiden runsaasti opettajien paikkoja. Myös rakennus- ja kuljetusalan, vartijoiden ja varastotyöntekijöiden, siivoojien, koneistajien ja asentajien, tuotantotyöntekijöiden, myyjien ja hoitoalan paikkoja on haussa. Tämän lisäksi haussa on muun muassa psykologin ja psykoterapeutin, lääkärin ja puheterapeutin tehtäviä sekä ICT-alan ja taloushallinnon asiantuntijoita. Erityisen suuri huoli on maatalouden kausityövoiman saatavuudesta, kun ulkomaista työvoimaa ei ole tänä vuonna käytettävissä.

 

Toimeentulo ja yritystoiminnan jatkuvuus halutaan turvata

Yritys- ja työnhakija-asiakkaiden tiedon tarve on suuri ja huoli toimeentulon turvaamisesta ja yritystoiminnan jatkuvuudesta nousee esille myös yhteydenotoissa TE-toimistoon. Tilannetta helpotetaan muun muassa useilla yrityksiin kohdistuvilla tukitoimilla sekä lomautustilanteessa työttömyysturvaan tehdyillä helpotuksilla.

 

Keski-Suomen TE-toimiston palvelut

Jotta asiakkaan etuusasiat ja asiakasneuvonta voidaan turvata, Keski-Suomen TE-toimisto on rekrytoinut lisätyövoimaa työnhaun käynnistämiseen ja työttömyysturvaan liittyviin tehtäviin. TE-toimisto on priorisoinut tehtäviä, jotka ovat yritysten ja henkilöasiakkaiden kannalta kriittisiä. Samaan aikaan kuitenkin asiakas voi edelleen hyödyntää useimpia työllistymistä edistäviä palveluja verkko- ja etäpalveluna ja edistää näin poikkeusaikanakin omia työllistymisedellytyksiään.


Oma
asiointi