Ajankohtaiset

<< Takaisin

« Takaisin

Lomautukset jatkuvat, mutta ovat edelleen määräaikaisia

Keski-Suomen TE-toimiston asiakkuudessa oli kesäkuun lopussa edelleen noin 4580 lomautettua. Voidaan arvioida, että noin 4000 asiakasta on edelleen lomautettuna koronapandemiasta johtuen, koska normaalivuonna lomautettuja on kesäkuussa keskimäärin 400-500.

Lomautetuista 950 on asiantuntijatehtävissä, 1400 asiakaspalvelu ja toimistotehtävissä ja 1200 rakentamisessa, valmistuksessa tai logistiikassa. Useissa ammattiryhmissä lomautusten määrä on edelleen moninkertainen normaalivuoteen verrattuna.

Toimialarakenne näkyy alueiden vertailussa

Kaikista lomautetuista 40 prosenttia on Uudellamaalla ja neljä prosenttia Keski-Suomessa. Toimialarakenteen alueelliset erot näkyvät lomautusten alueellisessa jakautumisessa. Lomautetuista toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöistä sekä palvelu- ja myyntityöntekijöistä yli 40 prosenttia oli Uudellamaalla ja kolme prosenttia Keski-Suomessa. Lomautetuista rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöistä Uudellamaalla oli 21 prosenttia, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa noin 10 ja Keski-Suomessa kuusi prosenttia. Sama piirre koskee prosessi- ja kuljetustyöntekijöitä.

Yli 2000 on palannut jo töihin

Huhtikuun huippuluvuista lomautettujen määrä on laskenut kuitenkin jo 2150 asiakkaalla. Määrällisesti eniten lomautukset ovat vähentyneet myyjillä, ravintola- ja suurtaloustyöntekijöillä, tarjoilijoilla, raskaiden moottoriajoneuvojen kuljettajilla sekä työkoneiden kuljettajilla. Lomautusten määrä on vähentynyt myös muun muassa terveydenhuollon ammateissa, asiakaspalvelualoilla, henkilökohtaisissa palveluissa, rakentamisessa sekä asentajilla ja korjaajilla. Lomautusten kasvua on kuitenkin lastentarhan opettajilla, lastenhoitajilla ja koulunkäyntiavustajilla.

Irtisanomiset ovat yksittäisiä

TE-toimisto on kontaktoinut lomautettuja puhelimitse työnhaun jatkon osalta. Uusista lomautuksista merkittävä osa on ollut lyhyitä lomautuksia, mikä viittaa siihen, että yritykset seuraavat tilannetta aktiivisesti ja sopeuttavat toimintaansa sen pohjalta. Myönteistä on edelleen se, että irtisanomiseen johtaneita lomautuksia on hyvin vähän.


Oma
asiointi