Ajankohtaiset

<< Takaisin

« Takaisin

Nuorten ohjauksen päivässä puhuttiin nuorisotakuusta

Keski-Suomen maakunnan nuorten parissa työskentelevät kokoontuivat Jyväskylän ammattiopiston tiloihin keskustelemaan ja pohtimaan nuorisotakuun toteutuksesta maakuntamme alueella.

Perjantaina 15.11.2013 järjestetty tilaisuus oli koonnut yhteen satakunta alan toimijaa niin oppilaitoksien, järjestökentän kuin viranomaistenkin parista. TE-toimiston kalvomateriaalit löytyvät artikkelin lopusta.

Keski-Suomen TE-toimistosta palvelujohtaja Anna-Kaisa Räsänen (kuvassa) valotti nuorisotakuuta TE-toimiston kannalta. Hän painotti yhteistyön merkitystä nuorisotakuun toteuttamisessa.

– Myös nuoria on kuunneltava siinä kohtaa, kun kohdennamme nuorisotakuun toteuttamiseen käytettäviä rahamääriä, Räsänen painotti.

Nuorisotakuu pitää sisällään seuraavat lupaukset:

•    Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta.
•    Jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan koulutuspaikka lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin.

TE-toimisto on yksi tärkeä toimija nuorisotakuun toteuttamisessa. Sen vastuulle kuuluvat ensisijaisesti nuorten työvoima- ja elinkeinopalvelut. Kun nuori rekisteröityy työttömäksi työnhakijaksi, hänen kanssaan laaditaan työllistymissuunnitelma. Suunnitelmassa sovitaan palvelut, joiden toteutumista seurataan. Suunnitelma on velvoittava puolin ja toisin.

– Kaikille pyritään löytämään jokin ratkaisu, se on aivan varma asia, Räsänen lupasi.

Palveluvalikoima on laaja, mikäli nuorella ei ole jo valmiina työ- tai opiskelupaikkaa. TE-toimiston palvelut pitävät sisällään muun muassa työ- tai koulutuskokeilua, koulutusvaihtoehtoja, valmennuspalveluja, ammatinvalinta- ja uraohjausta, palkkatukea ja starttirahaa.

– Me emme voi muuttua työ- tai opiskelupaikaksi, mutta voimme yhdessä nuoren kanssa suunnitella hänen tulevaisuuttaan käyttäen hyväksi palvelutyökalujamme. Onnistunut lopputulos edellyttää myös nuoren omaa aktiivisuutta, Räsänen muistutti.

Anna-Kaisa Räsänen on huolissaan erityisesti niistä, joiden työttömyys on vaarassa pitkittyä. Siksi heidän kohdallaan seula aiotaan pitää tiukkana.

– Yli kolmea kuukautta nuori ei saa olla meiltä teillä tietämättömillä!

Kalvomateriaalit pdf-tiedostoina:

Keski-Suomen TE-toimiston esittely sidosryhmille
Nuorisotakuu TE-hallinnossa
Valmennukset, työkokeilu, Sanssi ja palkkatuki
Vailla koulutusta olevat nuoret


Oma
asiointi