Ajankohtaiset

<< Takaisin

« Takaisin

Palkkatuen hakemiseen ei tarvita enää liitteitä

Työnantajan ei tarvitse toimittaa TE-toimistolle enää mitään liitteitä, kun hän hakee palkkatukea työntekijän palkkaukseen. Toimiessasi alla olevien ohjeiden mukaisesti, palkkatuen hakeminen on vaivatonta.

Tuki tulee hakea ennen työsuhteen alkamista joko sähköisesti Palkkatuki -verkkopalvelun kautta tai kirjallisesti toimitettavalla hakemuksella.

Palkkatuki -verkkopalvelun käyttö edellyttää, että työnantaja hankkii Katso -tunnisteen (https://yritys.tunnistus.fi). Katso -tunnisteen voi saada työnantaja, jolla on y-tunnus.

Hakemuslomake on saatavissa osoitteesta www.yrityssuomi.fi -> Asioi verkossa -> Yritys-Suomen lomakehaku, hakusana 'hakemus palkkatuesta'.

Em. sivulta voi myös kirjautua Palkkatuki -verkkopalveluun ja tehdä sähköisen palkkatukihakemuksen. Kirjallisena toimitetun hakemuksen allekirjoittajilla on oltava yhteisönsä virallinen nimenkirjoitusoikeus.

Hakemukseen ei tarvita liitteitä. TE-toimisto tarkistaa nimenkirjoitusoikeuden kauppa-, säätiö- tai yhdistysrekisteristä. Lisäksi TE-toimisto tarkistaa verottajalta, onko tuen hakijalla veroja tai maksuja suorittamatta.

Tuki maksetaan jälkikäteen yhden, kahden tai kolmen kuukauden jaksoissa tuen saajan toimittaman maksatushakemuksen perusteella. Maksatushakemus ohjeineen toimitetaan tukipäätöksen yhteydessä.
 
Ensimmäiseen maksatushakemukseen on liitettävä jäljennös työ- tai oppisopimuksesta. Siitä on voitava todeta mm. henkilön työtehtävä, päivittäinen työaika, työsuhteen kesto, sovellettava työehtosopimus tai palkkauksen peruste muutoin.


Oma
asiointi