Ajankohtaiset

<< Takaisin

« Takaisin

Palkkatuen kysyntä palannut normaalille tasolle

Palkkatuen kysyntä alkuvuodesta ennen koronapandemiaa noudatteli samaa tasoa aikaisempien vuosien kanssa.

Koronapandemian alkaessa vaikuttaa Keski-Suomessa maaliskuun puolessa välissä, palkkatuen kysyntä hiipui hetkellisesti ja uusia palkkatukihakemuksia saapui koronan ensimmäisten viikkojen aikana huomattavasti vähemmän kuin normaalissa tilanteessa yleensä kevättalvella. Palkkatukihakemusten hiipumisesta huolimatta työnantajilla oli paljon kysymyksiä palkkatukiasioihin liittyen. TE-toimisto, työnantajien kumppanina, auttoi näissä kysymyksissä parhaansa mukaan ja tarvittaessa ohjasi työnantajia osoittamaan kysymyksiä myös muille tahoille, kysymysten liittyessä muiden viranomaisten hallinnonaloihin.

Toukokuun puolessa välissä palkkatukihakemusten määrä ponnahti nopeasti jälleen normaalille tasolle ja hakemuksia on toukokuun puolesta välistä alkaen saapunut TE-toimistoon runsaasti päivittäin. Toukokuussa palkkatuella työllistetään tyypillisesti kausitöihin, esimerkiksi rakennustyöt, metsätyöt, kiinteistöhoidontyöt, puutarhatyöt sekä kaupan alalle myynnin tehtäviin. Palkkatukihakemusten määrä toukokuun puolesta välistä alkaen on noudatellut aikaisempien vuosien hakemusmäärää, joten palkkatukityöllistämisen osalta koronan vaikutus näyttää ainakin tällä hetkellä hälventyneen.


Oma
asiointi