Ajankohtaiset

<< Takaisin

« Takaisin

Starttiraha turvaa aloittavan yrittäjän toimeentulon myös koronapandemian aikana

Starttirahaa saavan yrittäjän ei tarvitse hakea työttömyysturvaa koronapandemian yritystoiminnassa aiheuttamien muutosten johdosta. Hallitus hyväksyi väliaikaisen muutoksen, joka mahdollistaa starttirahan maksamisen myös niiltä päiviltä, jolloin yrittäjän työskentely yrityksessä on keskeytyneenä tai työn määrä on vähentynyt. Asetusmuutos tulee voimaan 17.4. ja on voimassa kesäkuun loppuun saakka. Asetusta sovelletaan starttirahaan, joka maksetaan 16.3. – 30.6.2020 väliseltä ajalta.

Valmistelussa on myös väliaikainen muutos starttirahan enimmäiskeston pidentämisestä 12 kuukaudesta 18 kuukauteen. Muutoksella turvataan starttirahayrittäjien mahdollisuus yritystoiminnan käynnistämiseen ja vakiinnuttamiseen koronapandemian aiheuttamasta tilapäisestä toimintaedellytysten heikkenemisestä huolimatta. Starttirahan pidentämistä koskevan esityksen on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian ja se olisi voimassa 30.6.2021 asti.

Keski-Suomessa on tällä hetkellä starttirahan piirissä 140 yrittäjää.


Oma
asiointi