Ajankohtaiset

<< Takaisin

« Takaisin

Todistuksien toimittamisen tarve Keski-Suomen TE-toimistoon vähenee 1.3.2014 alkaen

Työttömyysturvaoikeuden käynnistämiseksi Keski-Suomen TE-toimisto ei enää tarvitse normaalitapauksissa työ- ja lomautustodistuksia nähtäväkseen. Muutos astuu voimaan 1.3.2014 ja sitä myöhemmin rekisteröityvien asiakkaiden kohdalla.  

TE-toimisto saattaa kuitenkin joissain tapauksissa edelleen pyytää todistuksia, mikäli se on asiakkaan työttömyysturvan saamisen, työnvälityksen tai muiden syiden vuoksi oleellista. Lisäksi muutos edellyttää, että asiakas on sähköisen rekisteröitymisen yhteydessä merkinnyt työsuhteidensa alkamis- ja päättymispäivät sekä päättymisten syyt huolellisesti.

Tutkintotodistukset ja yrittäjyyteen liittyvät todistukset on edelleenkin toimitettava TE-toimistoon. 


Oma
asiointi