null Työllisyyspoliittisen avustuksen haku vuonna 2021 alkaviin uusiin hankkeisiin

Lapin TE-toimistossa on haettavana työllisyyspoliittista avustusta työllisyyttä edistäviin hankkeisiin vuodelle 2021. Työllisyyspoliittisesta avustuksesta on säädetty julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta      annetun lain (916/2012) 12 luvussa ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun asetuksen (1073/2012) 14 luvussa.

Vuoden 2021 haussa TE-toimisto hakee toteutettavaksi hankkeita, joissa toiminnan painopisteenä ovat TE-toimiston työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen, ammatillisen osaamisen kehittämisen tukeminen ja työnhakijoiden työmarkkinavalmiuksien parantaminen. Rahoitettavilla hankkeilla muun muassa vähennetään pitkäaikaistyöttömyyttä sekä edistetään osaavan työvoiman saatavuutta Lapin  alueella. Rahoitettavassa  toiminnassa  tulee  aina  olla  mukana  työttömiä  työnhakijoita   tai TE-palveluissa olevia henkilöitä, pelkkiä kehittämishankkeita työllisyyspoliittisella avustuksella ei tueta.

 

Hakuohjeet ja lisätiedot löydät täältä: Työllisyyspoliittisen avustuksen vuonna 2021 alkaviin uusiin hankkeisiin