Lapin TE-toimisto tarjoaa palveluohjausta ukrainalaisille

Lapin kuntiin on saapunut Ukrainasta tulleita henkilöitä, jotka ovat hakeneet tilapäistä suojelua Ukrainan sodan vuoksi. Tilapäisen oleskeluvan saaminen antaa henkilölle rajoittamattoman työnteko-oikeuden sekä mahdollisuuden opiskeluun. Tämän lisäksi työikäiset tilapäisen oleskeluluvan saaneet henkilöt voivat halutessaan/tarpeen mukaan ilmoittautua työnhakijaksi TE-toimistoon. Työhakija-asiakkaaksi ilmoittautuneet tilapäisen oleskeluvan saaneet henkilöt ovat oikeutettuja erilaisiin heidän yksilöllistä palvelutarvettansa tukeviin TE-palveluihin.

Lapin TE-toimisto tarjoaa palveluohjausta Ukrainasta Lappiin tulleille tilapäisen oleskeluluvan saaneille työikäisille henkilöille. Palveluohjauksen painopiste on työnhaun alkuvaiheessa ja palveluohjausta tarjotaan asiakkaalle, joka on aloittamassa asiakkuuden TE-toimistossa ja käynnistämässä työnhakua. Palveluohjauksen tarkoituksena on varmistaa, että asiakkuuden aloittaminen TE-toimistossa sujuu asiakkaan näkökulmasta ongelmitta. Palveluohjaaja avustaa ja ohjeistaa asiakasta työnhaun aloitukseen liittyvän (verkko)lomakkeen täytössä.

Tavoitteena on, että palveluohjauksen kautta asiakas saa tarvittavan perustiedon TE-toimistosta ja sen käytänteistä, työnhaun alkuvaiheen painopisteistä, asiakkuusprosessin pääpiirteistä sekä TE-toimiston tarjoamista palveluista sekä työllistymismahdollisuuksista Lapin alueella. Lisäksi palveluohjauksessa asiakasta ohjeistetaan työnhaun aloitukseen liittyvän (verkko)lomakkeen täytössä ja annetaan tietoa kielitaidon kehittämiseen.

Toteutustapa ja kesto

Palveluohjausta toteutetaan pääosin yksilöpalveluna paikan päällä Kemissä, Kemijärvellä ja Rovaniemellä. Muille paikkakunnille palveluohjausta toteutetaan etänä.

Palveluohjaus pitää sisällään henkilökohtaisen palveluohjausajan/tapaamiskerran kohderyhmään kuuluvalle asiakkaalle. Palveluohjauksen kesto paikan päällä (tarvittaessa etäyhteydellä) on noin 1,5-2 tuntia asiakasta kohden, 1-2 tapaamiskertaa per asiakas.

Palveluohjaus sisältää myös puhelimitse ja chatin kautta tehtävää palveluohjausta. Asiakas voi soittaa tai ottaa yhteyttä chatin kautta, jos hän tarvitsee neuvoa työnhakuun liittyvissä kysymyksissä tai asioinnissa.
 

Palveluntuottajana Arffman Finland Oy
 

Tutustu esitteisiin

Yhteystiedot ja ajanvaraus

Päivitetty: 14.03.2023