Tutustu webinaareihin

Valitse alta sinua kiinnostavat webinaarit ja tule mukaan!

Osallistuminen webinaareihin (tyonhaunverkkopalvelu.fi)Webinaarit tapahtumakalenterissa

Ansioluettelon laatiminen

 • Miten laadit hyvän ansioluettelon?
 • Kirjoittamisprosessin vaiheet
 • Työnantajan näkökulma ansioluetteloon
 • Erilaiset ansioluettelo mallit
 • Työkaluja kirjoittamisen tueksi
 • Henkilökohtaista ohjausta laatimiseen
 • Palautetta ja kommentteja työnhakuasiakirjoistasi

Hakemuksen kirjoittaminen

 • Miten laadit hyvän kohdennetun hakemuksen?
 • Kirjoittamisprosessin vaiheet
 • Työkaluja kirjoittamisen tueksi
  Oman osaamisen markkinointi
 • Henkilökohtaista ohjausta hakemuksen laatimiseen
 • Palautetta ja kommentteja hakemuksesta

 Kausityöpaikkojen haku

 • Kausityöpaikkojen haku
 • Henkilöstöpalvelualan yritykset työllistymisen väylänä
 • Oman osaamisen markkinointi kausityöpaikkoihin
 • Työnhaun asiakirjat kuntoon
 • Työnantajien kontaktointi
 • Taloudellinen tuki työnhakumatkalle ja liikkuvuusavustus

Muutostilanne mahdollisuutena:

 • Fyysinen ja henkinen vireystila muutoksessa
 • Omat oikeudet ja mahdollisuudet
  • Taloudellinen tilanne muutoksessa
  • KELAn ammatillinen kuntoutus
  • Mahdollisuudet opiskeluun työttömänä työnhakijana
 • Aivot muutostilanteessa

Webinaarissa mukana myös TE-palveluiden ammatinvalinnanohjauksen psykologi ja webinaarin jälkeen mahdollisuus keskustella psykologin kanssa.

Oman osaamisen markkinointi

 • Mitä oman osaamisen markkinoinnilla tarkoitetaan?
 • Miksi oman osaamisen markkinointi on tärkeää?
 • Markkinointiprosessi
 • Osaamisen tunnistaminen
 • Työnantajan ja työnhakijan näkökulma oman osaamisen markkinointiin
 • Käytännön esimerkkejä oman osaamisen markkinoinnista
 • Henkilökohtaista apua oman osaamisen markkinointiin työnhaussa

Oman osaamisen tunnistaminen:

 • Tunnista osaamisesi ja vahvuutesi
 • Kokonaispotentiaali
 • Ammattitaidot
 • Työkaluja oman osaamisen tunnistamiseen

Osaamisen kehittämisen mahdollisuudet:

 • Osaamisen kehittämisen merkitys työelämässä
 • Suomalainen koulutusjärjestelmä
 • Eri kouluttautumismahdollisuudet
 • Koulutuksen rahoitus

Sosiaalinen media työnhaussa

 • Sosiaalisen median hyödyntäminen työnhaussa
 • Työnhakijaprofiilin laatiminen
 • Yleisimmät sosiaalisen median palvelut ja niiden käyttäminen
  LinkedIn, Facebook, Twitter, Pinterest
 • Henkilökohtaista ohjausta profiilien laatimiseen
 • Palautetta ja kommentteja työnhakuprofiileistasi

Työhaastattelu

 • Miten menestyä työhaastattelussa ja soveltuvuustesteissä?
 • Työnhakijan rooli
  Valmistautuessa, haastattelun aikana ja haastattelun jälkeen
 • Ensivaikutelman merkitys
 • Työhaastatteluun valmistautuminen valmentajan kanssa
 • Työhaastattelun harjoittelu valmentajan kanssa

Työnhakuasiakirjat:

 • Oma osaaminen työnhaun asiakirjojen perustana
 • Mitä ansioluetteloon
 • Miten laadin hyvän ansioluettelon
 • Mitä hyvä työhakemus sisältää
 • Työnhakuilmoituksen huomioiminen työhakemuksessa
 • Videotyöhakemus
 • Tukea ansioluettelon/hakemuksen laatimiseen webinaarin jälkeen

Työnhakuprosessi ja piilotyöpaikat

 • Erilaiset työnhakuprosessit, erilaiset tavat hakea töitä
 • Piilotyöpaikkojen tunnistaminen, kartoittaminen ja etsiminen
 • Kontaktien luominen ja verkostoituminen
 • Markkinointikirjeen laatiminen
 • Käytännön askeleet piilotyöpaikan täyttämiseen
 • Henkilökohtaista ohjausta työnhakuprosessissa
 • Markkinointikirjeen laatimiseen
Oma
asiointi