Palkkatuen myöntämisen periaatteet ja päätöksenteko

  • Palkkatuki edellyttää sitä, että asiakkaan ammatillisessa osaamisessa arvioidaan olevan puutteita ja että palkkatukityö lisää ammatillista osaamista ja edistää mahdollisuuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille. Työnantajalle palkkatuki on kompensaatiota em. osaamisen puutteista johtuvasta tuottavuuden alenemasta.
  • Palkkatukijakson kesto arvioidaan päätöksenteon yhteydessä
  • Palkkatuesta oltava kannanotto (= tehtävät, kesto) työllistymissuunnitelmassa
  • Palkkatukiyksikkö tarkistaa tukiprosentin asiakkaan työttömyyden keston perusteella
  • Ammattikouluttamattomille tarjotaan muita ensisijaisia palveluja
  • Palkkatuen oltava oikea palvelu työllistymisvaiheessa oleville, ei esim. kuntouttavan tarpeessa oleville
  • Työn on liityttävä omaan tai selkeästi haettavaan ammattiin ja siinä kehittymiseen
  • Suositaan palkkatukea toistaiseksi voimassaoleviin työsopimuksiin
  • Oppisopimuksien perusteet tutkitaan (ei monta tutkintoa ym.) ja suunnataan ensisijaisesti yli 6kk työttömänä olleille