Perusteet miksi työmarkkinatukien saajiin kohdennus

  • Pirkanmaalla on noin 8500 yli 300 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saanutta henkilöä
  • Työ- ja elinkeinoministeriö edellyttää palvelujen suuntaamista tälle asiakaskunnalle
  • Kohdennus liittyy kuntien työmarkkinatuen maksuosuuksiin, maksuosuus lisääntyy portaittain
  • Pirkanmaan kohdennustarve on määritelty euromääräisesti -suurinta osaa kuluttaa palkkatuki
  • Työvoimakoulutuksen, valmennusten ym. oppilastyöpäivähintaa voidaan kohdentaa myös tähän –näiden osuus on ollut pieni