Seudulliset TE-yrityspalvelut

Palvelemme alueen yrityksiä ja työnantajia verkossa, puhelimitse ja kasvokkain​

Yhteistyökumppanimme seudullisissa yrityspalveluissa

Kuulumme Yritys-Suomen seudullisten yrityspalvelujen verkostoon. Yrityspalveluja yhteistyössä kanssamme tarjoavat Pirkanmaan ELY-keskus, Business Finland, Finnvera, Pirkanmaan kuntien ja kaupunkien elinkeinopalvelut, Tampereen kauppakamari, Pirkanmaan Yrittäjät ja Pirkanmaan Yrityskummit.

Ohjaamme erityisasiantuntijoiden palveluihin Yritys-Suomen toimintamallin mukaisesti. Yritys-Suomen puhelinpalvelusta antaa julkisiin yrityspalveluihin liittyvää neuvontaa aloittaville ja toimiville yrityksille. Toimintaamme kuuluvat myös työ- ja elinkeinoministeriön ajankohtaiset hankkeet kuten Talent Boost.

Löydä työntekijä

Tunnemme Pirkanmaan työmarkkinan ja sen osaajakannan. Kun etsit työntekijää, autamme sinut löytämään juuri oikeat osaajat. Avoimet työpaikat -palvelumme auttaa löytämään myös yrittäjiä, kun etsit jatkajaa yrityksellesi tai yrittäjäkumppania.

Henkilöstön kehittäminen

Kun yrityksesi tarvitsee uusia osaajia tai nykyisten työntekijöiden uudelleenkoulutusta, voit suunnitella ja toteuttaa koulutuksen yhteistyössä TE-palveluiden kanssa. Työnantajana osallistut yhteishankintakoulutuksen rahoitukseen ja opiskelijavalintaan.

TäsmäKoulutus

TäsmäKoulutus on yrityksen olemassa olevalle henkilöstölle suunnattua räätälöityä koulutusta, jota hyödynnetään, kun yrityksen toiminta tai sen käyttämä teknologia muuttuu. Koulutus päivittää työntekijöiden osaamisen uusien vaatimusten tasalle ja sen tavoitteena on myös estää lomautuksia tai irtisanomisia. TäsmäKoulutus on mahdollista toteuttaa määräaikaisten lomautusten aikana tai niiden asemasta. Koulutusta voivat hankkia etenkin pk-yritykset ja siihen voivat osallistua myös yrittäjä itse ja yrityksen vuokratyöntekijät.

RekryKoulutus

RekryKoulutus on hyvä ja joustava vaihtoehto, kun ammattitaitoisia työntekijöitä on vaikea löytää ja alan osaajia ei valmistu lähiaikoina muusta koulutuksesta. Räätälöidyn koulutuksen päätteeksi opiskelija työllistyy yhteistyöyritykseen koulutuksen mukaisiin työtehtäviin. RekryKoulutus on työelämälähtöistä koulutusta, johon sisältyy tietopuolisen opetuksen lisäksi ohjattua työssäoppimista ja työharjoittelua. Koulutuksessa ei suoriteta tutkintoja tai osatutkintoja, vaan osaaminen täydennetään nopealla koulutuksella työtehtävään sopivaksi. RekryKoulutus soveltuu kaikenkokoisille yrityksille toimialasta riippumatta. Se voidaan toteuttaa ryhmämuotoisesti tai vain yhdelle opiskelijalle yhteen yritykseen suunnattuna yksilöllisenä rekrykoulutuksena.

Yrityksen muutostilanteet

Muutosturva-asiantuntijalta saat apua henkilöstön vähentämiseen liittyviin aiheisiin. Muutosturvan tavoitteena on nopeuttaa ja helpottaa irtisanotun pääsyä uuteen työhön.

Asiantuntijoiltamme saat tarvittaessa yrityskohtaista lomautuksiin liittyvää neuvontaa. Työntekijän lomautuksella työnantaja keskeyttää sopimukseen perustuvan työnteon ja palkanmaksun väliaikaisesti. Lomautuksen aikana työsuhde säilyy muutoin voimassa.

Yhteistoimintalain piiriin kuuluvien työnantajien on ilmoitettava YT-neuvotteluista TE-toimistoon. Neuvotteluista pitää ilmoittaa viimeistään niiden alkaessa, jos ne voivat johtaa lomautuksiin tai henkilöstön vähennyksiin.

Kansainvälinen rekrytointi

Yritykset ja muut organisaatiot tarvitsevat paitsi yleisesti ottaen osaavaa työvoimaa, myös erityisosaamista, jota ei ole saatavissa Suomesta. Osaajien maahanmuutto vahvistaa ja kansainvälistää Suomen innovaatiotoimintaa sekä tukee kansainvälisten investointien saamista Suomeen. Tämä puolestaan edistää uusien työpaikkojen syntymistä ja suomalaisten yritysten kansainvälistymistä.

EURES tukee eurooppalaisessa rekrytoinnissa

Koko Euroopan kattava yhteistyöverkosto EURES auttaa työnantajia ja työntekijöitä kohtaamaan helpommin Euroopan alueella.

Rekrytoinnissa auttavat koulutetut ja eurooppalaiseen työnvälitykseen erikoistuneet asiantuntijat. Verkostoon kuuluu yhteensä noin tuhat asiantuntijaa, jotka välittävät vuosittain 50 000 työntekijää maasta toiseen.

Työlupapalvelut

Ulkomaalaisten työnteko-oikeus Suomessa määräytyy kansalaisuuden mukaan. Työntekijä, joka on jonkun muun kuin EU-valtion, Islannin, Norjan, Liechtensteinin tai Sveitsin kansalainen, tarvitsee yleensä työntekoa varten joko työntekijän oleskeluluvan tai muun ansiotyöhön oikeuttavan oleskeluluvan. Joitain ulkomaalaislaissa erikseen mainittuja tehtäviä on mahdollista tehdä rajoitetun ajan viisumilla tai viisumivapaasti.

Pirkanmaan TE-toimisto käsittelee keskitetysti Pirkanmaan, Satakunnan, Hämeen ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten alueiden työntekijän oleskelulupiin liittyvät asiat Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta.

Kasvun ja yritystoiminnan kehittämisen palvelut

Yritysten kehittämispalvelut

Yritysten kehittämispalvelut ovat konsultointi- ja koulutuspalveluja, joiden avulla voit kehittää yritystäsi helposti ja nopeasti. Saat yrityksesi avuksi kokeneen liikkeenjohdon asiantuntijan tai kehität liiketoimintaosaamistasi huippukouluttajien kanssa kohtuullisin kustannuksin.

Yritysten kehittämispalvelut koostuvat Analyysi, Konsultointi- ja Koulutuspalveluista. Palvelujen hakeminen on helppoa ja saat päätöksen tavallisesti noin viikossa hakemuksesi saapumisesta.

Yrityksen kehittämisavustus

Kehittämisavustuksella tuetaan yrityksen kokonaisvaltaista kehittymistä ja luodaan parempia edellytyksiä liiketoiminnalle. Avustusta myönnetään pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin, kun yritys aloittaa toimintansa, haluaa panostaa merkittävästi uudistumiseen tai pyrkii kasvamaan. Kehittämisavustuksen erityisenä painopisteenä on yritysten kansainvälistyminen.

Team Finland kasvattaa kansainvälisesti

Tarjoamme kasvua kansainvälisesti hakevien yritysten palvelut osana Team Finland-verkostoa. Team Finland -palvelut sisältävät neuvontaa, verkostoitumista, koulutusta sekä kehittämis- ja rahoituspalveluja. Verkosto tarjoaa yrityksille sujuvan palveluketjun neuvonnasta rahoitukseen.

Tukea työllistämiseen

Monimuotoinen työyhteisö koostuu erilaisista ihmisistä. Osa saattaa tarvita työelämään päästäkseen hieman enemmän perehdytystä tai tukea. Uusi sopiva työntekijä avoimeen tehtävään voi olla henkilö, jonka työnhakua tuetaan TE-palveluiden avulla. TE-palveluiden myöntämät tuet, palkkatuki ja työolosuhteiden järjestelytuki, lähtevät työttömän henkilön tarpeista.

Palkkatuki

Palkkatuki on rahallinen tuki, jolla TE-palvelut korvaa työnantajalle osan työttömän työnhakijan palkkauskustannuksista. Työnantajan on mahdollista saada palkkatukea vain työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneen henkilön palkkaamiseen.

Palkkatukijakson pituus ja tuen määrä riippuu palkattavan henkilön työttömyyden kestosta, vamman tai sairauden vaikutuksesta työsuoritukseen sekä työnantajasta.

Työkokeilu

Työkokeilun kautta voi tutustua työtehtävistänne kiinnostuneeseen henkilöön ja myöhemmin rekrytoida hänestä yrityksenne tapoihin tutustuneen työntekijän. Henkilön palkkaamiseen voi hakea myös palkkatukea.

Jos haluat tarjota mahdollisuuden kokeilla työtehtäviä organisaatiossasi, voit ilmoittaa työkokeilupaikan Oma asiointi -palvelumme kautta tai ottamalla meihin yhteyttä. Hyväksytyt työkokeilupaikat näkyvät henkilöasiakkaille osana verkkopalveluitamme.

Työolosuhteiden järjestelytuki

TE-palvelut edistävät osatyökykyisten työntekoa työolosuhteiden järjestelytuella. Työnantajana voit saada työolosuhteiden järjestelytukea, jos työhön palkattavan tai työssä jo olevan henkilön vamma tai sairaus edellyttää uusia työvälineitä, kalusteita tai muutostöitä työpaikalla. Tällöin tuki on enimmillään 4 000 euroa työntekijää kohden. Korvausta voi saada myös toisen työntekijän antamasta avusta enintään 20 työtunnille kuukaudessa enintään 18 kuukauden ajan. Tukea maksetaan kuukausittain jälkikäteen 20 euroa tunnilta.

Työkykykoordinaattorit työnantajan tukena

Opastamme työnantajia osatyökykyisten henkilöiden sujuvaan rekrytointiin ja työvoimapotentiaalin hyödyntämiseen. Osatyökykyinen henkilö ei ole menettänyt koko työkykyään, vaan hänen kykynsä tehdä töitä riippuu työstä ja sen vaatimuksista. Työnteko onnistuu, kun työtehtävät ja työkyky ovat hyvässä tasapainossa.

TE-palveluiden työkykykoordinaattorit ovat osatyökykyisille tarjottavien palveluiden asiantuntijoita. He tekevät tiivistä yhteistyötä työnantajien ja alueellisten verkostojen kanssa, auttavat löytämään sopivat rekrytointiratkaisut ja tiedottavat erilaisista työllistämiseen liittyvistä tukipalveluista. Saat apua osatyökykyisten työllistämismahdollisuuksien hahmottamiseen ja kartoittamaan työyhteisöstäsi ne tehtävät, joihin osatyökykyiset työntekijät soveltuvat.

Palvelut yrittäjyydestä kiinnostuneelle ja uudelle yrittäjälle

Tarjoamme neuvontaa yritystoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen. Kauttamme saat tietoa yrityksen perustamisesta sekä arvion yritysideasta tai yrityksen kehittämishankkeen edellyttämistä toimenpiteistä.

Ohjaamme erityisasiantuntijoiden palveluihin Yritys-Suomen toimintamallin mukaisesti. Yritys-Suomen puhelinpalvelusta antaa julkisiin yrityspalveluihin liittyvää neuvontaa aloittaville ja toimiville yrityksille.

Starttiraha

Starttirahalla edistämme uutta yritystoimintaa ja työllistymistä. Raha turvaa yrittäjän toimeentulon siltä ajalta, jonka yritystoiminnan käynnistys ja vakiinnuttaminen arviolta kestää – kuitenkin enintään 12 kuukauden ajan.

Yrittäjyysbuusti

Pirkanmaan Yrittäjyysbuusti on ainutlaatuinen palvelumalli, joka antaa tehokasta tukea yrittäjyyttä suunnitteleville ja alle 12 kuukautta yrittäjinä toimiville. Sen tarkoituksena on mahdollistaa yrittäjyyden aloittaminen, yrityksen perustaminen tai juuri käynnistyneen yritystoiminnan kehittäminen.

Sivu päivitetty 14.9.2021