Työlupa-asiat

Pirkanmaan TE-toimisto käsittelee keskitetysti Pirkanmaan, Satakunnan, Hämeen ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten alueiden työntekijän oleskelulupiin liittyvät asiat Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta.

Työnantaja varmistaa työnteko-oikeuden

Työnantajan on varmistuttava siitä, että työhön tulevalla ja työssä olevalla ulkomaalaisella henkilöllä on vaadittava työntekijän oleskelulupa tai että oleskelulupaa ei tarvita.

  • Tarkista ulkomaalaisen työnteko-oikeus henkilön passista tai oleskelulupakortista.
  • EU/ETA-maiden ja Sveitsin kansalaiset eivät tarvitse oleskelulupaa Suomeen.

Oleskelulupakortissa mainittu ulkomaalaislain pykälä kertoo työnteko-oikeuden laajuuden. Työntekijän oleskelulupa myönnetään pääsääntöisesti ammattialakohtaisesti. Työntekijän oleskelulupakortissa on mainittu ammattialat, joilla ulkomaalainen voi työskennellä. Jos oleskelulupakortissa on mainittu yrityksen nimi, ulkomaalainen voi työskennellä ainoastaan tämän työnantajan palveluksessa.

Tiedot EU:n ulkopuolisista työntekijöistä

Työnantajan, joka ottaa palvelukseensa muun kuin EU:n kansalaisen, tähän rinnastettavan tai tämän perheenjäsenen, tulee viivytyksettä toimittaa TE-toimistolle työsuhteen keskeiset ehdot ja vakuutus siitä, että työehdot ovat työehtosopimuksen mukaiset.

Työnantaja toimittaa TE-toimistoon

  • Kopion henkilön passista tai oleskelulupakortista ja
  • TEM 0.54 -liitelomakkeen, josta valitaan työntekijätietojen ilmoittaminen -kohta.

Työnantaja voi antaa selvityksen myös sähköisesti Maahanmuuttoviraston EnterFinland -palvelussa.

Tiedot on annettava myös työpaikan luottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle. Ilmoittukseen riittää ulkomaalaisen nimi ja sovellettava työehtosopimus. Tiedot tulee toimittaa riippumatta oleskelulupatyypistä ja myös henkilön työskennellessä viisumilla tai viisumivapaasti.

Työnantajan on säilytettävä tiedot ulkomaalaisen palvelussuhteen päättymisestä seuraavat neljä vuotta. Työsuojeluviranomainen valvoo velvollisuuden noudattamista.

Ulkomaalaisen toimeentulon tulee olla turvattu ansiotyöllä

Työntekijän oleskelulupa edellyttää, että ulkomaalaisen toimeentulo on turvattu ansiotyöstä saatavalla tulolla koko oleskeluluvan voimassaolon ajan. Palkan on oltava vähintään työsuhteessa noudatettavan työehtosopimuksen mukainen. Osa-aikaisessa työssä työntekijän toimeentuloedellytyksen katsotaan täyttyvän, kun työntekijän työehtosopimuksen mukainen palkka vakuutetuilla työtunneilla on vuonna 2021 vähintään 1252 €/kk. 

Työntekijän oleskelulupahakemusten käsittelytilanne

Pirkanmaan TE-toimistossa työntekijän oleskelulupahakemuksia käsitellään saapumisjärjestyksessä. Huomaathan, että hakemuksen tilanteen tiedustelu ei nopeuta sen käsittelyä. Tällä hetkellä käsittelemme maaliskuussa saapuneita hakemuksia.

Työlupapalveluiden yhteystiedot

Työlupapalveluista saat neuvontaa työlupa-asioissasi. Yleistä työlupaneuvontaa saat halutessasi TE-puhelinpalveluiden kautta.

Pirkanmaan TE-toimiston työlupapalvelut
PL 587, 33101 Tampere
tyoluvat.pirkanmaa@te-toimisto.fi
puh. 0295 045 502 (ma-pe klo 9.00-11.00)

Sivu päivitetty 6.4.2021